Združenje nadzornikov Slovenije

 Chris Pierce   Chris Pierce

Dr. Chris Pierce je izvršni direktor Global Governance Services Ltd. s sedežem v Londonu. Sodeluje z vodilnimi strokovnjaki, direktorji in upravnimi odbori v Evropi, na Bližnjem vzhodu, v Aziji, Afriki, ZDA in Južni Ameriki. Pred tem, je bil gostujoči profesor korporativnega upravljanja na Cass Business School in direktor oddelka za razvoj strokovnih standardov na Institute of Directors (IoD) v Veliki Britaniji. Bil je tudi na vodilnih položajih v Overseas Development Administration, British Airways in Leeds Business School.

Sodeloval je pri usposabljanju izvršnih in neizvršnih direktorjev v nekaterih največjih družbah v državni lasti, v državnih investicijskih in naložbenih skladih ter finančnih institucijah v svetu. Je mednarodni strokovnjak na področju metode vrednotenja učinkovitosti upravnih odborov in nadzornih svetov, s številnimi uspešno izpeljanimi projekti tako v zasebnem kot javnem sektorju.
Je član Chartered Institute of Secretaries and Administrators, Caux Round Table in Royal Society of Arts.

Njegove zadnje publikacije so »Corporate Governance in Europe” (2010), "Corporate Governance in the Gulf” (2012) and "Corporate Governance in the UK” (2013).