Združenje nadzornikov Slovenije

 Mira Puc   Mira Puc

MIRA PUC je danes odvetnica v odvetniški pisarni ZUPAN&PUC v Ljubljani. Svojo poslovno pot je pričela v JUGOBANKI Ljubljana , kjer je opravljala funkcijo direktorice pravne službe ter aktivno sodelovala pri osamosvojitvi in preoblikovanju banke v ABANKO d.d. Oktobra 1990 se je zaposlila na Agenciji Republiko Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo kot namestnica direktorja, nato pa navedeno Agencijo vodila od 1993 do 1997. Pod njenim vodstvom je Agencija izdala soglasja za lastninsko preoblikovanje 1460 podjetjem v Republiki Sloveniji.  Nato je eno leto 1997-1998 v družbi FIMAC d.o.o. opravljala funkcijo direktorice za področje strateškega vodenja. 1998 je s partnerji  ustanovila ter vodila družbo PRIVATA d.o.o., ki se je ukvarjala s poslovnim in pravnim svetovanjem na področju M&A ter korporacijskega upravljanja. Od leta 2006 naprej je odvetnica v Ljubljani, kjer deluje na področju gospodarskega prava, korporacijskega prava, M&A ter pogodbenega prava. V svoji karieri je bila prav tako članica v več nadzornih svetih, med drugim tudi članica nadzornega sveta Mladinska knjiga Tiskarna d.d., predsednica nadzornega sveta Fotona d.d. ter predsednica nadzornega sveta ELAN d.o.o.