Združenje nadzornikov Slovenije

 Senko Pličanič   Senko Pličanič

Dr. Senko Pličanič je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava Pravo okolja in Upravno pravo. Predmete Prostorsko pravo in Pravne osnove predava na Biotehnični fakulteti in na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.
 
Pred nastopom funkcije ministra za pravosodje in javno upravo v letu 2012 je bil direktor Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtor knjige Temelji ekološkega prava in vrste člankov s področja varstva okolja ter drugih področij (javne službe, dostop do informacij javnega značaja, vode idr.). Sodeloval je pri pripravi Zakona o varstvu okolja, Zakona o vodah, Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in mnogih drugih zakonskih in drugih predpisih ter pravnih mnenj in študij za različne naročnike. 
 
Leta 1996 je kot gostujoči raziskovalec in Fulbrightov štipendist gostoval na University of California at Berkeley School of Law, leta 2006 pa, kot gostujoči profesor in Fulbrightov štipendist na Golden Gate University School of Law v San Franciscu.