Združenje nadzornikov Slovenije

dr. Sergeja Slapničar   dr. Sergeja Slapničar

Dr. Sergeja Slapničar je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju predmete s področja finančnega računovodstva in finančne analize. Od leta 2008 do leta 2013 je bila predstojnica katedre za računovodstvo in revizijo ter vodja podiplomskega študija za računovodstvo in revizijo. Doktorirala je leta 2001 na Ekonomski fakulteti, med magistrskim, doktorskim in postdoktorskim študijem pa se je izpopolnjevala na University of Bristol, University of Glasgow, London School of Economics in na Queensland University of Technology v Avstraliji. Raziskovalno se ukvarja predvsem z merjenjem uspešnosti in nagrajevanjem managerjev, v zadnjih letih z eksperimentalnimi in nevroznanstvenimi metodami. Objavila je številna znanstvena in strokovna dela v priznanih tujih in domačih revijah.

Od leta 2013 do 2017 je bila članica nadzornega sveta NLB, med leti 2010-2015 je bila članica nadzornega sveta Krke, med 2008-2010 članica Sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ter od leta 2008 do 2018 predsednica poravnalnega odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb. Redno predava na poslovnih izobraževanjih na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, pri Združenju nadzornikov Slovenije, Združenju bank in SIQ.