Združenje nadzornikov Slovenije

mag. Simona Korošec Lavrič   mag. Simona Korošec Lavrič

Mag. Simona Korošec Lavrič, je pooblaščena revizorka z več kot 20 letnimi izkušnjami iz področja revidiranja velikih gospodarskih družb in finančnih institucij. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi pridobila naziv magister znanosti. Je avtorica številnih strokovnih člankov s področja revidiranja in mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Predavala je v okviru velikih revizijskih družb, v okviru Akademije finance, Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Zveze računovodij, revizorjev in finančnikov Slovenije, Združenja bank Slovenije in drugih. Je članica strokovne komisije tekmovanja za najboljše letno poročilo, ki ga organizira časnik Finance. Prav tako predava kot visokošolska predavateljica na fakulteti Gea College v Ljubljani. Sodeluje tudi pri številnih svetovalnih projektih povezanih z uvedbo MSRP 9, pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov in drugih