Združenje nadzornikov Slovenije

 Torben Ballegaard Sorensen   Torben Ballegaard Sorensen

Torben Ballegaard Sorensen je mednarodni strokovnjak in poslovnež, ki je v preteklosti vodil številne družbe med drugim tudi Lego in Bang& Olufsen. Kot član UO je deloval v številnih družbah na Finskem, Švedskem, Danskem in Veliki Britaniji, trenutno pa je član upravnih odborov v AB Electrolux, Pandora Jewelry, EGMONT Publishing in še mnogih drugih srednje velikih mednarodnih družbah. Praktične mednarodne izkušnje iz najrazličnejših gospodarskih panog (izdelki za vsakdanjo rabo, moda, arhitektura, programska oprema in svetovalne storitve) si je nabiral v družbah v družinski, zasebni in državni lasti.

Je tudi profesor na Univerzi v Aarhusu na Danskem na Inštitutu za organizacijo in management, kjer je magistriral, kasneje pa znanje še nadgrajeval na Univerzi v Stanfordu.

Svoje nadzorniške izkušnje in akademsko raziskovanje je leta 2012 povzel v knjigi  "Value adding boards”.


>>> http://www.amazon.com/Value-Adding-Board-Cooperation-performance/dp/8799576139/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1380198893&sr=1-3&keywords=the+value+adding+board