Sporočila za javnost - arhiv

Združenje nadzornikov Slovenije

4. julij 2012

Stališče Upravnega odbora ZNS
glede umika novele
Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD)


Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) pozdravlja odločitev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) o umiku novele Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenje in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) To vprašanje naj bi Vlada RS v prihodnje uredila sistemsko v okviru nove zakonodaje, ki bo združila sedanje upravljavce državnega premoženja.

Administrativno urejanje tega področja s posebnimi zakoni kot je primer ZPPOGD po mnenju UO ZNS kaže na nerazumevanje osnovne vloge nadzornega sveta pri motiviranju vodstev in neskladnost z vsebino Smernic OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti in sodobnih trendov nagrajevanja. ZNS se zato zavzema za ureditev tega področja s priporočili dobre prakse (in ne zakonsko), ki bodo zagotavljala uveljavitev načel Smernic OECD o nagrajevanju poslovodstev teh družb. ZNS pri tem izpostavlja naslednji izvedbeni načeli omenjenih smernic OECD:

  • Nadzorni sveti družb v državni lasti imajo tudi odločilen vpliv na nagrajevanje uprave. Ta pravica izvira iz njihove obveznosti ocenjevanja in spremljanja rezultatov menedžmenta. Nadzorni sveti morajo zagotoviti, da je nagrajevanje uprave povezano z rezultati in mora biti primerno objavljeno.
  • Nadzornim svetom  je nujno potrebno tudi podeliti jasno in polno odgovornost za njihove funkcije in zagotoviti, da jih lahko pošteno opravljajo

Ureditev nagrajevanja poslovodstev teh družb predstavlja zgolj eno področje korporativnega upravljanja, ki pa je konceptualno povezano tako z izvajanjem sprejete strategije in uspešnim vodenjem teh družb kot tudi s področjem kadrovanja poslovodstev teh družb. Za doseganje učinkovitega upravljanja teh družb mora biti način nagrajevanja poslovodstev teh družb usklajen in uravnotežen tudi z ostalimi področji korporativnega upravljanja.

Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije    

Uporabne povezave:

Kontaktna oseba za medije:
mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS
T: 01 / 530 86 38
M: +386 41 361 059
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si

____________________________________________________________________________

 

O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima 600 članov in 12 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas. Od leta 2007 je član
European Confederation of Directors' Associations iz Bruslja in regijski partner Global Corporate Governance Foruma.

ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje.

Vaš elektronski naslov smo pridobili v okviru opravljanja naše dejavnosti, na osnovi telefonskega razgovora, na podlagi priporočila, prijave na naših spletnih straneh, sodelovanja na dogodkih v organizaciji ZNS oz. drugačnega sodelovanja z ZNS ali iz javno dostopnih virov, iz baze PIRS v skladu s 109. Čl. ZEKom. Uporabljamo jih za namene neposrednega trženja v skladu z določili 72. Čl. ZVOP in skladno s 45a. čl. ZVPot. V primeru, da ste se »nezaželeno« znašli med prejemniki tega obvestila, se vam iskreno opravičujemo. V kolikor ne želite več prejemati naših obvestil, se lahko s seznama odjavite s klikom na povezavo Odjava [Odjava]