Sporočila za javnost - arhiv

Združenje nadzornikov Slovenije

7. december 2012

Stališče Upravnega odbora ZNS
o kaotičnosti upravljanja družb v državni lasti

ZNS poziva Vlado RS k ureditvi kaotičnih razmer pri upravljanju družb v državni lasti in uskladitvi upravljanja teh družb v skladu s Smernicami OECD za podjetja v državni lasti.Neurejena, nepregledna in nepredvidljiva praksa upravljanja družb v državni lasti.

Ljubljana, 7.december 2012 - Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije (UO ZNS) ocenjuje, da sedanji sistem, ki je posledica uporabe Zakona o upravljanju kapitalskih naložb RS (ZUKN-C) in nespoštovanja obstoječih priporočil dobre prakse (Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, Merila in postopki za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov gospodarskih družb v katerih ima RS kapitalsko naložbo, Kodeks upravljanja javnih delniških družb) ter neuresničenih zakonodajnih novosti (Zakon o slovenskem državnem holdingu), ne deluje v skladu s Smernicami OECD za podjetja v državni lasti.

Obstoječa praksa kljub veliki normiranosti deluje povsem neurejeno brez natančno vnaprej definiranega procesa sprejemanja odločitev in vnaprej določenih odgovornosti različnih upravljavcev državnega premoženja. Nepreglednost postopkov, nepravočasnost in nepredvidljivost države kot delničarja škodujejo tako samim družbam, vsem deležnikom družbe kot tudi razvoju prakse korporativnega upravljanja pri nas.

Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije 

Uporabne povezave: 
 - Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države,
 -
Merila in postopki za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov gospodarskih družb v katerih ima RS kapitalsko naložbo,
 -
Kodeks upravljanja javnih delniških družb,
 - Zakona o upravljanju kapitalskih naložb RS (ZUKN-C
 - Zakon o slovenskem državnem holdingu,
 -
Smernice OECD za podjetja v državni lasti.


Kontaktna oseba:

mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS
T: +386 1 530 86 38
M: +386 41 361 059
E:
irena.prijovic@zdruzenje-ns.si
____________________________________________________________________________

O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima 600 članov in 12 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas. Od leta 2007 je član
European Confederation of Directors Associations iz Bruslja in regijski partner Global Corporate Governance Foruma.

ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje.

Vaš elektronski naslov smo pridobili v okviru opravljanja naše dejavnosti, na osnovi telefonskega razgovora, na podlagi priporočila, prijave na naših spletnih straneh, sodelovanja na dogodkih v organizaciji ZNS oz. drugačnega sodelovanja z ZNS ali iz javno dostopnih virov, iz baze PIRS v skladu s 109. Čl. ZEKom. Uporabljamo jih za namene neposrednega trženja v skladu z določili 72. Čl. ZVOP in skladno s 45a. čl. ZVPot. V primeru, da ste se »nezaželeno« znašli med prejemniki tega obvestila, se vam iskreno opravičujemo. V kolikor ne želite več prejemati naših obvestil, se lahko s seznama odjavite s klikom na povezavo [Odjava]