Sporočila za javnost - arhiv

Združenje nadzornikov Slovenije

Stališče Združenja nadzornikov Slovenije
glede stanja na področju kadrovanja članov nadzornih svetov
v družbah z državnim lastništvom

Ljubljana, 21. avgust 2013 - Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) izjavlja, da politične kvote nikoli ne bi smele postati kriterij za izbor kandidatov in ugotavlja, da je stanje na področju kadrovanja članov nadzornih svetov slabše kot kdajkoli prej. Stanje kot ga imamo danes pomeni popolno diskreditacijo stroke in razvrednotenje funkcije članov nadzornih svetov.


ZAKAJ POLITIČNE KVOTE PRI KADROVANJU NADZORNIKOV NISO NORMALNE?

Dejstvo, da je politiko potrebno odmakniti od gospodarstva ponavljajo vse politične stranke, redke pa to sploh razumejo, kaj šele udejanjijo. Politični mandat ne pomeni, da si lahko stranke razdelijo mandate v organih gospodarskih družb v državni lasti. Edina legitimna pravica politike je izbor članov nadzornega sveta SOD d.d., ki pa bi tudi morali biti izbrani po strokovnih kriterijih. Odločanje o glasovanju na skupščinah posameznih družb pa naj bi bilo naloga in odgovornost uprave SOD-a. Kakršnokoli lobiranje ali dajanje navodil politike ali samega nadzornega sveta upravi SOD-a je protizakonito. Šokantno je, da nekateri strankarski predstavniki in gospodarstveniki v medijih javno in prostodušno zagovarjajo pravico svoje stranke do nadzorniških pozicij v državnih družbah. Uporaba strankarskih izkaznic kot enega od kriterijev za kandidaturo za članstvo v nadzornem svetu je popolnoma nesprejemljiva za normalno korporativno upravljanje. Potreben je popoln odmik postopkov selekcije in nominacije nadzornikov od politike, saj se je izkazalo, da je politično kadrovanje škodljivo za družbe in v proces vnaša visoka korupcijska tveganja.

ZAKAJ JE STANJE DANES SLABŠE KOT KDAJKOLI PREJ?

Vsaka vlada postavlja svoj sistem upravljanja državnega premoženja, ki naj bi omogočil učinkovito upravljanje državnega premoženja. Praksa pa nazaduje že odkar se je pod prejšnjo vlado  z novelo ZUKN-c in v pripravah na SDH izničilo delovanje AUKN. Stanje danes je po naši oceni tako slabo kot pred ustanovitvijo AUKN. Poleg tega pa od vsakega novega upravljalca pričakujemo napredek in ne nazadovanje, ki smo mu trenutno priča.
Sistem kadrovanja kot je postavljen danes ne deluje. Kljub temu, da državni upravljalec premoženja svoje predstavnike predlaga v nominacijske odbore družb, je njihovo delovanje neusklajeno z delom akreditacijske komsiije SOD-a.  Nekateri kandidati ne opravijo presoje akreditacijske komisije, a se znajdejo na kasnejših seznamih kandidatov za skupščine. Nadzorni svet SOD-a se namesto uprave pojavlja kot končni odločevalec za nominacijo kandidatov za nadzornike najpomembnejših družb, kar je v nasprotju z logiko normalnega korporativnega upravljanja.

DISKREDITACIJA STROKE IN NADZORNIŠTVA

Uveljavljanje političnih kvot ne predstavlja samo popolne diskreditacije stroke, ampak tudi samih kandidatov in imenovanih članov nadzornih svetov. Zaradi nepreglednih postopkov imenovanja in vmešavanja politike so vsi kandidati diskreditirani, če so primerni ali ne, če so politični ali ne. Takšno stanje predstavlja tudi splošno razvrednotenje funkcije članov nadzornih svetov pri nas.

Strokovni svet Združenja nadzornikov Slovenije

Kontaktna oseba za medije:
mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS
T: +386 1 530 86 38
M: +386 41 361 059
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si

____________________________________________________________________________
O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima 600 članov in 12 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas. Od leta 2007 je član
European Confederation of Directors Associations iz Bruslja in regijski partner Global Corporate Governance Foruma.

ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje.

Vaš elektronski naslov je ZNS pridobil v okviru opravljanja dejavnosti, na osnovi telefonskega razgovora, na podlagi priporočila, prijave na spletnih straneh, sodelovanja na dogodkih v organizaciji ZNS oz. drugačnega sodelovanja z ZNS ali iz javno dostopnih virov, iz baze PIRS v skladu s 109. čl. ZEKom. Podatke ZNS uporablja za namene neposrednega trženja v skladu z določili 72. čl. ZVOP in skladno s 45a. čl. ZVPot.
V primeru, da ste se »nezaželeno« znašli med prejemniki tega obvestila, se vam iskreno opravičujemo. V kolikor ne želite več prejemati naših obvestil, se lahko s seznama odjavite s klikom na povezavo 
[
Odjava] ali s sporočilom o odjavi na e-naslov:
info@zdruzenje-ns.si