Sporočila za javnost - arhiv

Združenje nadzornikov Slovenije
Stališče Združenja nadzornikov Slovenije
o vmešavanju Vlade RS
v upravljanje družb v državni lastiLjubljana, 4. julij 2014
-  Združenje nadzornikov Slovenije opozarja na neprimerno prakso Vlade RS v primeru prodaje družbe Mercator d.d. in vplivanja na organe SDH vezano na skupščino NLB d.d. Vsakršno javno izražanje stališč predsednice in članov Vlade RS o tem se smatra za vmešavanje, ki ga lahko razumemo kot populistično nabiranje političnih točk za ceno kršenja načel dobrega korporativnega upravljanja družb v državni lasti.

Člani uprav in nadzornih svetov družb, ki so prodajalci Mercatorja, morajo ravnati v interesu same družbe za kar so tudi zakonsko odškodninsko odgovorni in je nemogoče od njih pričakovati upoštevanje kakršnihkoli drugih posamičnih interesov, ki ne sledijo in niso podrejeni interesu, ki ga zasleduje družba.

Vlada RS se ne sme vmešavati v posamične prodajne postopke družb ali vodenje državnih bank, čeprav so v 100 % lasti RS. Prav tako ne sme zahtevati od organov SDH poseganje v vodenje teh družb ali jim vsiljevati odločitve glede uresničevanja glasovalnih pravic na skupščinah, saj je zato odgovorna uprava SDH. SDH in njegovi organi pri svojem delu niso vezani na navodila državnih organov ali tretjih oseb, ampak morajo delovati samostojno in neodvisno. Namen ustanovitve SDH je ravno ločitev funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od njenih drugih funkcij in s tem preprečevanje nasprotja intresov, izkrivljanja konkurence na trgih in neenakopravno obravnavo družb.  Ne glede na menjave vlad, mora SDH normalno delovati, kar je bil eden od ciljev ureditve upravljanja družb v državni lasti.


Vlada RS z včerajšnjim sklepom prepovedi "zaključka" privatizacijskih postopkov za družbe v katerih so ti postopki v teku, do imenovanje nove Vlade, krši 15. člen ZSDH-1, ki pravi, da SDH v skladu s sprejeto strategijo v Državnem zboru z naložbami, ki jih upravlja, razpolaga samostojno in ni vezan na nobena soglasja ali omejitve, za kar je uprava SDH tudi odškodninsko odgovorna.

S takšnim ravnanjem Vlada RS krši:
- 7. člen (načelo neodvisnosti):
(1) SDH in njegovi organi niso vezani na navodila državnih organov ali tretjih oseb, pri izpolnjevanju nalog skladno s tem zakonom pa morajo delovati neodvisno in samostojno.

- 15. člen (razpolaganje z naložbami):
(1) SDH z naložbami, ki jih upravlja, samostojno razpolaga in ni vezan na nobena soglasja ali omejitve, če ni s tem zakonom določeno drugače.
 

- II. B. načelo: Vlada se ne sme vmešavati v vsakodnevno vodenje družb v državni lasti. Za doseganje začrtanih ciljev jim mora dovoljevati popolno avtonomijo poslovanja.

- II. C. načelo: Država mora pustiti organom vodenja in nadzora družb v državni lasti, da izvajajo svoje naloge in mora spoštovati njihovo neodvisnost.Strokovni svet Združenja nadzornikov Slovenije
*


*Iz odločanja o kršenju dobre prakse korporativnega upravljanja se je v tem primeru izvzel predsednik Strokovnega sveta ZNS, Gorazd Podbevšek, ki je tudi predsednik nadzornega sveta NLB d.d.

Kontakt:
mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS
T: +386 1 530 86 38
M: +386 41 361 059
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si

____________________________________________________________________________
O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima 600 članov in 12 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas. Od leta 2007 je član
European Confederation of Directors Associations iz Bruslja in regijski partner Global Corporate Governance Foruma.

ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje.

Vaš elektronski naslov je ZNS pridobil v okviru opravljanja dejavnosti, na osnovi telefonskega razgovora, na podlagi priporočila, prijave na spletnih straneh, sodelovanja na dogodkih v organizaciji ZNS oz. drugačnega sodelovanja z ZNS ali iz javno dostopnih virov, iz baze PIRS v skladu s 109. čl. ZEKom. Podatke ZNS uporablja za namene neposrednega trženja v skladu z določili 72. čl. ZVOP in skladno s 45a. čl. ZVPot.
V primeru, da ste se »nezaželeno« znašli med prejemniki tega obvestila, se vam iskreno opravičujemo. V kolikor ne želite več prejemati naših obvestil, se lahko s seznama odjavite s klikom na povezavo Odjava ali s sporočilom o odjavi na e-naslov: info@zdruzenje-ns.si