STROKA

Stroka

Dobro prakso upravljanja družb in delovanja nadzornih svetov določajo številni strokovni viri, ki jih lahko najdete v knjižnici, med stroko, pravnimi nasveti in gradivi iz izobraževanj po posameznih področjih delovanja nadzornih svetov.

Razen zakonodaje in posamičnih avtonomnih pravnih virov je večina dokumentov in priporočil dostopna samo članom ZNS.

 

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

PROFESIONALNA
ETIKA

KADROVANJE NS

NEODVISNOST NS

KADROVANJE
UPRAV

VODENJE IN DELO NS

DIGITALIZACIJA NS

NAGRAJEVANJE
UPRAVE IN NS

VREDNOTENJE NS

REVIZIJSKE KOMISIJE NS

SEKRETARJI NS

SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

 

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

 

 

 


KORPORATIVNA INTEGRITETA