Arhiv - priporočila

Priporočila ZNS:

 

Druga priporočila:

*Akti AUKN:

 *S sprejetjem Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) in ukinitvijo AUKN (28.12.2012) so vsa priporočila AUKN brezpredmetna in brez učinkov za družbe.

 

Priporočila EU in OECD