STROKA

Vodenje in delo NS

Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov NS

Eden izmed dejavnikov učinkovitosti dela nadzornega sveta je njegovo vodenje. Vodenje pa definira izbor in delo predsednika nadzornega sveta v sodelovanju s sekretarjem nadzornega sveta.

Eno od pomembnih orodij za predsednika nadzornega sveta je tudi samoocenjevanje nadzornega sveta, ki celotnemu organu daje povratno informacijo glede možnih izboljšav za delo nadzornega sveta v primerjavi s priporočeno dobro prakso kot tudi glede zadovoljstva članov z vodenjem nadzornega sveta.

Najpomembnejši strokovni vir za predsednike in člane nadzornega sveta glede vodenja tega organa so Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov NS.


Priporočila dobre prakse:
 
NOVOST

Pomembno spremembo glede zastopanja družbe in vloge predsednika nadzornega sveta prinaša prenovljen 281.(2) člen novele ZGD-1I (Ur.l. RS, št. 55/15), ki določa, da pri sklenitvi pogodbe z izvedencem zastopa družbo predsednik nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.

Priporočena gradiva:


Raziskave in študije: