Guide to Directors’ Duties and Liabilities

European Confederation of Directors´ Associations (ecoDa) je v sodelovanju z AIG pripravilo priročnik z analizo tveganj s katerimi se soočajo organi vodenja in nadzora ter kako se pravno in finančno zaščititi z D&O zavarovanjem. Vodič zajema tveganja zlasti do posameznih članov organov vodenja in nadzora, vključena pa so tudi tveganja za družbo.