SVETOVANJE

3- LETNI PAKET ZA VREDNOTENJE NADZORNEGA SVETA

Zakaj smo vaš najboljši strokovni partner na področju korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov?

  • Združenje nadzornikov Slovenije je najpomembnejši nosilec razvoja standardov korporativnega upravljanja, redno spremlja vso evropsko regulativo in izvaja raziskave s področja upravljanja družb. Pripravljamo redna izobraževanja na aktualne teme s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja različnih vrst družb. Smo nosilec Kodeksa upravljanja javni delniških družb in Kodeksa upravljanja za nejavne družbe. Smo nosilec metodologije za samoocenjevanje nadzornih svetov in vrste drugih priporočil dobre prakse delovanja nadzornih svetov in revizijskih komisij.
  • Sodelujemo z izkušenemi strokovnjaki, ki so soavtorji različnih priporočil dobre prakse s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov ter svetovalci na različnih projektih.
  • Imamo številne reference s področja vrednotenja nadzornih svetov in različnih svetovalnih projektov s področja presoje korporativnega upravljanja.

 

ZNS opravlja svetovalne storitve s področja upravljanja družb in delovanja nadzornih svetov. Naša ponudba se je razvila iz različnih pobud podjetij, potreb članov nadzornih svetov in zakonskih zahtev oz. zahtev priporočil dobre prakse upravljanja družb.