SVETOVANJE

Zakaj smo vaš najboljši strokovni partner...

3- LETNI PAKET ZA VREDNOTENJE NADZORNEGA SVETA

Več informacij

mag. Irena Prijović,
izvršna direktorica ZNS
T: 01 5308 638
irena.prijovic@zdruzenje-ns.si

Svetovanje

 SVETOVANJE NA PODROČJU VZPOSTAVLJANJA SISTEMA ALI IZBOLJŠANJA KORPORATIVNEGA  UPRAVLJANJA

Presoje korporativnega upravljanja:
 • pregled in analiza upravljanja družbe za naročnika:
 • celovita ali delna analiza korporativnega upravljanja družbe;
 • ocena ustreznosti  formalnih podlag in prakse s priporočili dobre prakse in zahtevami regulatorjev;
 • identifikacija področij za odpravo neskladij in področij, kjer so potrebne izboljšave;
 • priprava ali pregled in posodobitev politike upravljanja in drugih notranjih aktov;
 • podpora pri oblikovanju izjave o upravljanju družbe;
 • podpora pri implementaciji sistemov upravljanja skupin družb, ki lahko vključuje tudi:
 • izdelavo politike upravljanja skupine in odvisnih družb;
 • analizo in oceno sistema upravljanja odvisnih družb in predlog posodobitve sistema.
Kodeksi, analize skladnosti s kodeksom in izjave o upravljanju:
 • oblikovanje in posodobitev kodeksov upravljanja za naročnika;
 • analiza skladnosti z referenčnim kodeksom upravljanja za naročnika;
 • zunanja presoja vsebine izjave o upravljanju: Kodeks upravljanja javnih delniških družb zahteva zunanjo presojo vsaj enkrat na tri leta.

 

VREDNOTENJE NADZORNEGA SVETA

Sodelovanje pri vrednotenju nadzornega sveta:
 • sodelovanje zunanjega strokovnjaka pri vodenju postopka – objektivnost in profesionalen pristop ter izobraževanje glede novosti;
 • uporaba metodologije ZNS za samoocenejvanje nadzornih svetov;
 • prilagoditev matrike za samoocenjevanje nadzornega sveta glede na vrsto in posebnosti družbe;
 • spletno izpolnjevanje matrik za člane nadzornih svetov;
 • priprava poročila o samoocenjevanju nadzornega sveta,
 • delavnica z nadzornim svetom za oblikovanje akcijskega načrta izboljšav.

Zunanja presoja vrednotenja nadzornega sveta v skladu s priporočilom referenčnega kodeksa:
Kodeks upravljanja javnih delniških družb in Kodeks upravljanja za nejavne družbe (za velike družbe) zahtevata zunanjo presojo vrednotenja nadzornega sveta vsaj enkrat na tri leta.

PRAVNA MNENJA

Oblikovanje pravnih mnenj vezanih na delovanje nadzornih svetov in komisij nadzornega sveta ter upravljanja družb.


 HITRI PRAVNI NASVETI

Hiter odgovor na vaša vsakdanja praktična vprašanja* iz področja delovanja nadzornih svetov, predstavlja učinkovito pomoč pri vašem delu. Za člane ZNS jih zagotavljamo brezplačno, v sodelovanju z RMG, pravno svetovanje in korporativno upravljanje, d.o.o.
Vprašanja članov v anonimizirani obliki, redno objavljamo v rubriki: "Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo". Do odgovorov lahko dostopajo le člani ZNS z uporabniškim imenom in geslom.

*Ne zagotavljamo odgovorov na kompleksnejša vprašanja, ki zahtevajo svetovalne ure ali pravna mnenja.