AKTUALNE NOVICE
Nadzorni svet družbe Gorenje, d. d., vabi vse zainteresirane kandidate k oddaji vloge za funkcijo člana nadzornega sveta. Vloge z obveznimi prilogami sprejemajo do vključno...
Neodvisnost v primeru kandidature nekdanjega direktorja za člana nadzornega sveta iste družbe, Kaj je mišljeno pod strokovni profil člana uprave ali NS v tabeli priloge C...
Na Srečanju certificiranih nadzornikov so bili prvič javno predstavljeni rezultati ankete ZNS o korporativnem upravljanju in soupravljanju zaposlenih.
14.12.2017 - Certifikat ZNS
Srečanje certificiranih nadzornikov
Iskrene čestitke vsem letošnjim prejemnikom Certifikata ZNS, ki predstavlja najvišji standard strokovne kvalifikacije za delo v nadzornih svetih in prispevek k...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
... in si zagotovite dostop do vseh avtonomnih pravnih virov za delo NS in odgovore na vaša pravna vprašanja!
... predstavlja več postopkov presoje delovanja nadzornega sveta - od samoocenjevanja nadzornega sveta, tudi s sodelovanjem zunanjega strokovnjaka,...
Pripravili smo spletni vprašalnik za člane nadzornih svetov, za preverjanje znanj na različnih vsebinskih področjih...

mesečne novice ZNS