AKTUALNE NOVICE
Združenje nadzornikov Slovenije je ob svoji 20.obletnici na Konferenci korporativnega upravljanja 2017 gostilo številne mednarodne in domače strokovnjake in deležnike...
Plačilo sekretarju nadzornega sveta
Plačilo za opravljanje funkcije nadzora v družbah v skupini, Konkurenčna klavzula za zunanjega člana RK, Naročanje zunanjih storitev za delo nadzornega sveta,...
25.10.2017 - Certifikat ZNS
Predstavljamo vam Certifikat ZNS Plus
Certifikat ZNS Plus predstavlja nadgradnjo Certifikata ZNS in nagrajuje tiste, ki redno in neprekinjeno posodabljajo svoja znanja s področja delovanja nadzornih svetov in...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
... in si zagotovite dostop do vseh avtonomnih pravnih virov za delo NS in odgovore na vaša pravna vprašanja!
... predstavlja več postopkov presoje delovanja nadzornega sveta - od samoocenjevanja nadzornega sveta, tudi s sodelovanjem zunanjega strokovnjaka,...
Pripravili smo spletni vprašalnik za člane nadzornih svetov, za preverjanje znanj na različnih vsebinskih področjih...

mesečne novice ZNS