AKTUALNE NOVICE
Na posvetu smo prvič javno predstavili osnutek Smernic za člane revizijskih komisij glede spremljanja kakovosti revidiranja, ki bodo po zaključeni širši strokovni razpravi,...
Člane ZNS vabimo k javni razpravi o vsebini Smernic za člane revizijskih komisij glede spremljanja kakovosti revidiranja. Vaše predloge in pripombe posredujte najkasneje do...
O rezultatih članske ankete in uporabniških izkušnjah smo se pogovarjali z uporabniki sodobnih digitaliziranih rešitev poslovanja NS in uprav na članskem srečanju ...
29.05.2018 - Mednarodne novice
New ecoDa members
ecoDa continues to expand its membership base through new affiliations: Swiss Institute of Directors and the Romanian Independent Directors Association (AAI)...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
... in si zagotovite dostop do vseh avtonomnih pravnih virov za delo NS in odgovore na vaša pravna vprašanja!
Leto 2017 je zaznamovala 20. obletnica delovanja ZNS...
... predstavlja več postopkov presoje delovanja nadzornega sveta - od samoocenjevanja nadzornega sveta, tudi s sodelovanjem zunanjega strokovnjaka,...

mesečne novice ZNS