STROKA - 21.10. - Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb, bank in zavarovalnic v Sloveniji v obdobju 2013–2015
STROKA - Posodobili smo matriko za samoocenjevanje NS, ki je naročnikom sedaj na razpolago tudi v elektronski obliki ter pripravili natančna navodila, ki vam bodo v pomoč pri njenem izpolnjevanju.
ČLANSTVO - "Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo": Ali je NS sklepčen tudi brez predstavnikov delavcev? Plačilo za opravljanje funkcije in sejnina ob odstopu člana NS.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
Postanite član ZNS in si poleg številnih članskih ugodnosti zagotovite tudi dostop do vseh avtonomnih pravnih virov za delo NS in odgovore na vaša pravna vprašanja!
AKTUALNE NOVICE
21.10.2016 - Dogodki
Na posvetu Prejemki uprav in nadzornih svetov je bila predstavljena raziskava Združenja nadzornikov Slovenije in družbe Deloitte o prejemkih uprav...
01.10.2016 - Članstvo
Za včlanitev v obdobju od oktobra do decembra poravnate le pristopnino v višini 30 EUR.
30.09.2016 - Knjižnica
V spletni knjižnici je članom ZNS dostopno gradivo s seminarja Odpoklic uprave...
Starejše novice

mesečne novice ZNS