AKTUALNE NOVICE
Plačilo za opravljanje funkcije nadzora v družbah v skupini
Raziskava o različnih praksah predsednikov nadzornih svetov in upravnih odborov po državah osvetljuje skupne točke, razlike in prihodnje trende delovanja in vodenja nadzornih...
Posredovanje gradiva članu NS, ki je v nasprotju interesov, Ali obstajajo kakšne smernice za imenovanje članov NS?
Evropska centralna banka je pred kratkim objavila priročnik o "fit&proper" presoji za člane organov vodenja in nadzora za institucije pod njenim neposrednim nadzorom.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
STROKA - 19.6.2017 - Določanje prioritet ni nikoli enostavno. Leti 2017 in 2018 bosta polni izzivov, predvsem zaradi uporabe spremenjene zakonodaje...
STROKA - Posodobili smo matriko za samoocenjevanje NS, ki je naročnikom sedaj na razpolago tudi v elektronski obliki ter pripravili natančna...
SVETOVANJE - Svetovanje na področju vzpostavljanja sistema ali izboljšanja korporativnega upravljanja, vrednotenje nadzornega sveta, pravna mnenja...

mesečne novice ZNS