AKTUALNE NOVICE
Za uspešnejšo transformacijo z digitalizacijo se priporoča vpeljavo sistema od vrha navzdol, zato morajo biti vodstveni organi zgled ostalim področjem za nov način dela.
Ali ima direktor družbe vpogled v zapisnik NS?, Javnost zapisnika in gradiv NS?
Na Letnem članskem srečanju ZNS smo prvič javno predstavili Praktični vodnik po nasprotjih interesov. Vodnik članom organov vodenja in nadzora in drugim deležnikom...
Pri izpolnjevanju izjav o neodvisnosti članov nadzornega sveta in njegovih komisij v praksi prihaja do različnih interpretacij in nerazumevanja kriterijev neodvisnosti iz...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
... in si zagotovite dostop do vseh avtonomnih pravnih virov za delo NS in odgovore na vaša pravna vprašanja!
Leto 2017 je zaznamovala 20. obletnica delovanja ZNS...
... predstavlja več postopkov presoje delovanja nadzornega sveta - od samoocenjevanja nadzornega sveta, tudi s sodelovanjem zunanjega strokovnjaka,...

mesečne novice ZNS