STROKA - 13.5. - Slovenska podjetja, zavezana revidiranju, ki ne kotirajo na borzi, bodo po novem lahko uporabljala Kodeks upravljanja za nejavne družbe, ki vsebuje priporočila dobre prakse. S tem bodo zadostila zakonski zahtevi v okviru ZGD-1, da v poslovno poročilo vključijo izjavo o upravljanju, za katero morajo uporabiti javno objavljen referenčni kodeks upravljanja.
STROKA - Posodobili smo matriko za samoocenjevanje NS, ki je naročnikom sedaj na razpolago tudi v elektronski obliki ter pripravili natančna navodila, ki vam bodo v pomoč pri njenem izpolnjevanju.
ČLANSTVO - "Vprašali ste nas, mi vam odgovarjamo": Ali je NS sklepčen tudi brez predstavnikov delavcev? Plačilo za opravljanje funkcije in sejnina ob odstopu člana NS.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
Postanite član ZNS in si poleg številnih članskih ugodnosti zagotovite tudi dostop do vseh avtonomnih pravnih virov za delo NS in odgovore na vaša pravna vprašanja!
AKTUALNE NOVICE
22.06.2016 - Certifikat ZNS
dr. Matjaž Eberlinc, Janja Ivanetič Novinec, Izidor Jerman, Mladen Kaliterna, Matjaž Petan, Dejan Rajbar in Matjaž Titan
21.06.2016 - Mednarodne novice
Nove evropske smernice za revizijske komisije, ki so jih pripravili v ecoDa in Pwc in pri pripravi katerih je sodelovalo tudi Združenje nadzornikov...
20.06.2016 - Knjižnica
Razkritje prejemkov poslovodstva v d.o.o., jubilejna nagrada v javnem podjetju, redhodno soglasje NS k poslom, ko le ta še ni konstituitran
Starejše novice

mesečne novice ZNS