AKTUALNE NOVICE
Tajno glasovanje na seji NS, potek mandata vodje notranje revizije in kakšnoplačilo sejnine v primeru neveljavne glasovnice?...
S podpisom sporazuma se zavezujemo k razvoju dobre prakse in dvigu kulture upravljanja v javnih podjetjih v občinski lasti. Verjamemo, da bodo novi standardi upravljanja za...
Nominacijski odbor bo imel pristojnost oblikovanja predloga kandidatov za nove člane UO za skupščino 2019 in oblikovanje predloga za naslednika predsednika ZNS v novem mandatnem...
Obstoj nasprotja interesov ne pomeni, da je določen član organa vodenja ali nadzora v družbi storil karkoli napačnega, pomeni le, da je treba to nasprotje prepoznati, razkriti...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.
Leto 2017 je zaznamovala 20. obletnica delovanja ZNS...
... predstavlja več postopkov presoje delovanja nadzornega sveta - od samoocenjevanja nadzornega sveta, tudi s sodelovanjem zunanjega strokovnjaka,...

mesečne novice ZNS