Priporočila in kodeksi

Za več dodane vrednosti pri samoocenjevanju nadzornega sveta - praktične izkušnje in izzivi

Osnovna ideja samoocenjevanja delovanja nadzornega sveta je v izboljšanju njegovega delovanja in izvajanja pristojnosti. Če tak postopek ne vključuje ambicioznega načrta ukrepov s področij, kjer je bilo v samem postopku ugotovljeno neoptimalno delovanje nadzornega sveta, hkrati pa nadzorni svet izvajanju teh ukrepov ne sledi, potem postane tak postopek sam sebi namen in pogosto vodi v frustracijo vseh sodelujočih. Zato sta pomembna skrbno načrtovanje in strokovna izvedba takšnih postopkov, kar omogoča, da nadzorni sveti pridejo do oblikovanja akcijskega načrta izboljšav.

Učinkovitost dela nadzornega sveta družbe je izjemnega pomena za višanje standardov korporativnega upravljanja v družbi in njeno dolgoročno uspešnost. Učinkovit nadzorni svet bo v sodelovanju z upravo družbe s svojim delom pomembno prispeval k dolgoročni vzdržnosti in trajnostnemu razvoju družbe.

Letno samoocenjevanje nadzornega sveta omogoča nadzornemu svetu ustrezno »skrb za lastno kondicijo«. Predstavlja sistematičen pregled njegovega delovanja, ki vključuje preverjanje odstopanj od priporočene dobre prakse za delo nadzornih svetov in standardov korporativnega upravljanja. V procesu samoocenjevanja se ugotavljajo morebitne vrzeli ali utemeljena odstopanja od dobre prakse, kar je podlaga za dogovor, kateri ukrepi so za premoščanje teh vrzeli v delovanju potrebni in kaj so prioritete nadzornega sveta. Postopek samoocenjevanja nadzornega sveta je del upravljanja tveganj s področja upravljanja družb, ki se nanašajo na kakovost nadzora, in predstavlja podlago relevantnim vsebinam v letnem poročilu s področja upravljanja družb, ki se nanašajo na nefinančno poročanje družbe.


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Postanite član ZNS

Članstvo vam omogoča:

  • dostop do vseh strokovnih virov potrebnih za delo nadzornih svetov in upravnih odborov
  • hitro strokovno pomoč
  • izobraževanje
  • certificiranje znanj

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah

731

članov

16

korporativnih članov

599

imetnikov Certifikata ZNS

2501

imetnikov Potrdila za nadzornike

28

izobraževanj

847

udeležencev izobraževanj

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close