Zakonodaja

Mnenje DURS - Davčna obravnava stroškov izobraževanja članov NS in UO

Izobraževanje članov nadzornih svetov ne predstavlja bonitete za člane nadzornega sveta in komisij. Seveda pa morajo biti vsebine izobraževanja vsebinsko povezane z opravljanjem funkcije nadzora in  poslovanjem družbe. Če je torej izobraževanje članov nadzornega sveta relevatno za opravljanje te funkcije, lahko ob upoštevanju prvega odstavka 29. člena ZDDPO-2 predstavlja delno davčno priznani strošek družbe (kot strošek nadzornega sveta). To pojasnjuje stališče DURS-a (št. 4210-224/2007-01031-04, z dne 29.6.2007). 


Največkrat prenešene vsebine

Pojasnilo FURS – plačilo članarine in boniteta

4.11 Plačilo članarine zaposlenemu
Plačilo članarine za zaposlenega delavca, za nj ...

Poglej dokument
01. 10. 2022 - Zakonodaja - FURS boniteta, članarina, furs

Corporate Sustainability Reporting Directive

Svet Evropske unije je 28. novembra potrdil direktivo o poročanju podjetij o trajnostnos ...

Poglej dokument
28. 11. 2022 - Zakonodaja

Postanite član ZNS

Članstvo vam omogoča:

  • dostop do vseh strokovnih virov potrebnih za delo nadzornih svetov in upravnih odborov
  • hitro strokovno pomoč
  • izobraževanje
  • certificiranje znanj

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah

731

članov

16

korporativnih članov

599

imetnikov Certifikata ZNS

2501

imetnikov Potrdila za nadzornike

28

izobraževanj

847

udeležencev izobraževanj

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close