ZNS

Kot nadzorniki imamo pravico varovati osebno integriteto

PREDSTAVLJATE SI....

  1. Predstavljate si, da ste že 16 let izvršna oseba združenja, ki razvija stroko s področja delovanja nadzornih svetov in standardov korporativnega upravljanja in da ste v teh letih pripravili okrog 400 izobraževalnih dni, ki se jih je udeležilo okrog 11.200 udeležencev.
  2. Predstavljate si, da že 16 let delate z izjemnimi posamezniki, ki v okviru različnih delovnih komisij in organov združenja prispevajo svoja razmišljanja in znanje za oblikovanje strokovnih stališč glede ureditve delovanja nadzornih svetov in različnih segmentov korporativnega upravljanja. Da ste sodelovali pri oblikovanju ali ste avtor preko 30 priporočil dobre prakse doma in na ravni EU.
  3. Predstavljajte si, da imate več kot 10 let nadzorniških izkušenj, ki segajo od največje borzne družbe do majhne družbe v popolni lasti države, da imate izkušnje iz revizijskih in kadrovskih komisij nadzornega sveta, da ste izkušen zunanji član različnih komisij v enotirnem in dvotirnem sitemu upravljanja.
  4. Predstavljate si, da ste že 13 let član upravnega odbora evropske konfederacije šestnajstih takšnih združenj v Evropi, kjer sedite z najuglednejšimi kolegi iz tujine in da ste do nedavna 2 leti predsedovali tej konfederaciji.
  5. Potem pa si predstavljate, da vas nekega jutra pokliče generalni sekretar vladajoče stranke in izrazi pričakovanja države na način, da od vas zahteva neetično in nezakonito ravnanje kot predsednika nadzornega sveta državne družbe.
  6. Predstavljate si, da ne storite nič. Potem pa si še predstavljate, da upoštevate navodila in izberete kandidata, ki ga želi vlada in postanete del »sistema« ter s tem pripadate »našim«.
  7. Predstavljate si, da potem ko bodisi ne storite nič, bodisi upoštevate navodilo politike, naprej živite življenje iz prvih štirih točk. Niste in ne morete več biti ta oseba, ki živi to življenje. Če želite ostati ta oseba, sploh nimate druge izbire kot da ukrepate.

......

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close