AKTUALNE NOVICE
S tem strokovnim stališčem odgovarjamo na zaznane izzive v praksi in predlagamo, da se v primerih, ko je v odvisni družbi že oblikovan nadzorni svet (NS), ne uporabi izjema iz...
Čestitamo novim imetnikom Certifikata ZNS: Maja Bavdek, Petra Mejač, mag. Anja Milenkovič Kramer, Nejc Skrt, mag. Nina Štangl in dr. Viktor Vračar.
Predstavljamo dosedanje izkušnje in izzive, ki smo jih v okviru ZNS pridobili v postopkih samoocenjevanja nadzornih svetov pri nas.
Častno razsodišče ZNS (ČR) je na seji z dne 8. 4. 2021 obravnavalo medijske zapise glede izvajanja nadzorniške funkcije člana ZNS...
Strokovni svet ZNS je na podlagi zaznanih izzivov v praksi upravljanja skupin družb in zadnjih zakonskih sprememb glede definicije in upravljanja nasprotij interesov, oblikoval...
SDH je dne 17. marca 2021 sprejel spremembe in dopolnitve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Glavni razlog za noveliranje Kodeksa je...
Na SDH smo posredovali pobudo za dopolnitev Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo RS v delu, ki se nanaša na delovanje organov nadzora družbah s...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.

Informacije:

Katarina Romih, vodja pisarne
T: 01 530 86 40
M: 031 414 909
E: katarina.romih@zdruzenje-ns.si

- 10.,11., 17. in 18. junij 2021
Spremljanje relevantne zakonodaje - odzivi in predlogi, oblikovanje strokovnh stališč ZNS, Strokovna pomoč članom ZNS...
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.