AKTUALNE NOVICE
Lahko se je strinjati, da je dobro korporativno upravljanje pomembno za konkurenčnost gospodarskih družb. Da je kakovost upravljanja v resnici ključen dejavnik tveganja za...
Iskrene čestitke za pridobitev strokovne kvalifikacije: mag. Stojan Auer in mag. Matej Križaj. Naslednji izpitni rok: marec 2020.
Osrednja tema Konference korporativnega upravljanja 2019, ki je potekala 14. novembra, se je osredotočila na obsežno razpravo o namenu in interesu gospodarske družbe v sodobnem...
Na Konferenci korporativnega upravljanja 2019 smo predstavili pobudo za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora državnih in borznih družb....
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
Hiter odgovor na vaša vsakdanja praktična vprašanja iz področja delovanja nadzornih svetov.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.
Spletni vprašalnik za člane nadzornih svetov, za preverjanje znanj na različnih vsebinskih področjih...

mesečne novice ZNS