AKTUALNE NOVICE
KPK je ugotovila da ravnanje tedanjega generalnega sekretarja politične stranke, ko je na predsednico NS družbe Uradni list RS po telefonu vršil pritisk, predstavlja kršitev...
17. decembra, je potekalo že tradicionalno Srečanje certificiranih nadzornikov, kjer smo slavnostno podeliti Certifikat ZNS letošnjim prejemnikom.
Komisija za preprečevanje korupcije je ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji gostila okroglo mizo na temo političnih vplivov v postopkih kadrovanj v družbah v državni lasti,...
Združenje nadzornikov Slovenije se je 10. decembra pridružilo pobudi in podpisalo Listino raznolikosti Slovenija in se tako pridružilo Evropski platformi listin raznolikosti, ki...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
...za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti za organe vodenja in nadzora manj zastopanega spola v borznih in državnih družbah do 2026.
Hiter odgovor na vaša vsakdanja praktična vprašanja iz področja delovanja nadzornih svetov.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.

mesečne novice ZNS