AKTUALNE NOVICE
Predstavljate si, da ste že 16 let izvršna oseba združenja, ki razvija stroko s področja delovanja nadzornih svetov in standardov korporativnega upravljanja in da ste v teh...
ZNS je strokovna članska organizacija, ki je kot predstavnica civilne družbe najpomembnejši nosilec strokovnega razvoja ter oblikovanja standardov in dobre prakse korporativnega...
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je analizirala ključne revizijske zadeve (KAM), kakor jih določa Mednarodni standard revidiranja 701 (MSR 701), v izdanih revizorjevih...
Potrjevanje zapisnika prejšnje sestave NS in številčenje sej, Veljavnost sklepov in neizvrševanje sklepov prejšnjega NS, Spremljanje zapadlih terjatev in razkritja, Seja...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
Hiter odgovor na vaša vsakdanja praktična vprašanja iz področja delovanja nadzornih svetov.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.
Spletni vprašalnik za člane nadzornih svetov, za preverjanje znanj na različnih vsebinskih področjih...

mesečne novice ZNS