AKTUALNE NOVICE
ZNS se pridružuje pobudi za sodelovanje Slovenije na Mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah, ki bo potekal v mesecu novembru 2019....
V sodelovanju z Združenjem Manager in Združenjem SI.RISK je bil 10.6., organiziran posvet na temo odškodninske odgovornosti in zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in...
V prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je prvič zasedal Svet Vlade RS za korporativno upravljanje, ki je strokovno in posvetovalno telo vlade in zanjo...
Vpogled člana NS v osnutek revizijskega poročila, Ali je NS sklepčen če ni popolnjen?, Ali je predsednik NS zastopnik največjega delničarja?, Kdaj se lahko ponovno glasuje enaki...
S pomočjo spletnega vprašalnika preverite svoje znanje, opravite izpit in si pridobite potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO.
ZNS vodi in omogoča dostop do javno objavljenih registrov imetnikov Certifikata ZNS, Potrdila za nadzornike in Potrdila za sekretarje.
Knjižnica je namenjena predstavitvi različnih strokovnih virov, ki so potrebni za strokovni razvoj in opravljanje funkcije člana NS in UO ter njihovih komisij.
...evropske direktive in zakonodaja, nova priporočila in kodeksoi s področja upravljanja podjetij.
... dostop do vseh strokovnih virov za delo NS/UO, hitri pravni nasveti, izobraževanje, certificiranje in strokovni razvoj.
Leto 2018 je zaznamovalo predsedovanje ecoDa....
Spletni vprašalnik za člane nadzornih svetov, za preverjanje znanj na različnih vsebinskih področjih...

mesečne novice ZNS