Delovno razmerje s članom uprave

SEMINAR: Predčasno prenehanje mandata upravi: sporazum, odpoklic uprave, sodna praksa

Poglej dokument
13. 05. 2022 - Gradiva izobraževanj - prof. dr. Darja Senčur Peček kadrovanje

Razlogi za odpoklic uprave in pravne dileme glede utemeljenih razlogov za odpoklic ter vrste in števi ...

SEMINAR: Predčasno prenehanje mandata upravi: sporazum, odpoklic uprave, sodna praksa

Poglej dokument
13. 05. 2022 - Gradiva izobraževanj - Aleš Avbreht kadrovanje

Ali je lahko kandidat za člana NS, ki je zaposlen v sodni veji oblasti?

Ali je lahko kandidat za člana NS, ki je zaposlen v sodni v ...

Poglej dokument
24. 05. 2023 - Pravni nasveti - KPK kadrovanje

Izplačilo (sorazmernega dela) neizkoriščenega dopusta članu uprave po njegovem odstopu

Ali članu uprave, ki je sam odstopil iz položaja in smo ta ...

Poglej dokument
27. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje

Ali lahko novoimenovanemu članu poslovodstva posredujemo zapisnik NS o njegovem imenovanju?

Zanima me ali je običajno, da se zapisnik o glasovanju in m ...

Poglej dokument
22. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje

Pravica delničarjev do imenovanja ali odpoklica članov NS

Z ženo sva delničarja v srednje velikem podjetju – 23,22 % ...

Poglej dokument
28. 02. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje

Izhodišča za prenos EU direktive v ZGD-1

Ne le 8. marca, temveč 365 dni: Izzivi prenosa EU d ...

Poglej dokument
02. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - dr. Anja Strojin Štampar kadrovanje

Spremljanje pobude 40/33/2026

Ne le 8. marca, temveč 365 dni: Izzivi prenosa EU d ...

Poglej dokument
02. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović kadrovanje

Evropska perspektiva glede spolne zastopanosti v organih vodenja in nadzora

Tudi letos ob mednarodnem dnevu žena smo 2. marca, skupaj z ...

Poglej dokument
02. 03. 2023 - Gradiva izobraževanj - Hedwige Nuyens kadrovanje

Priporočila za kadrovanje članov NS – praktične izkušnje in dobra praksa

Ne glede na to, da je nadzorni svet nalogo izvedbo postopka ...

Poglej dokument
23. 02. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović, Milena Pervanje, Barbara Bračko kadrovanje

Priporočila za delo nadzornih svetov, kadrovskih in nominacijskih komisij za pripravo predloga kandid ...

Namen priprave priporočil za delo nadzornih svetov, kadrovs ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Priporočila in kodeksi - mag. Irena Prijović kadrovanje

Ali predsednik NS s članom uprave poleg pogodbe o zaposlitvi, z njim podpisuje tudi druge izvedbene p ...

Predsednik NS zastopa družbo nasproti poslovodjem (tako ZGD ...

Poglej dokument
27. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje

Izbor predsednika NS

Član nadzornega sveta je izrazil pričakovanje, da bo predse ...

Poglej dokument
26. 01. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović kadrovanje

Imenovanje predsednika RK

Članu nadzornega sveta (NS), ki je hkrati predsednik revizi ...

Poglej dokument
17. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje

Ali je lahko predsednik NS, direktor neposredno konkurenčnega podjetja?

Ali je lahko predsednik nadzornega sveta, direktor neposred ...

Poglej dokument
05. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje

Kandidatura za člana NS in odškodninski zahtevki zoper družbo

Ali je prav in dovoljeno, da se v nadzorni svet javnega pod ...

Poglej dokument
03. 01. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović kadrovanje

Imenovanje v. d. direktorja v vlogo predsednika NS v GIZ in konflikt ineresov

Ali je imenovanje v. d. direktorja (torej začasnega in pret ...

Poglej dokument
13. 12. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje

Postopek glasovanja v primeru neenotnosti glede predloga kandidata in proceduralni sklep pred izvedbo ...

Nadzorni svet naše družbe bo glasoval o predlogu imenovanja ...

Poglej dokument
28. 11. 2022 - Pravni nasveti - Lea Peček kadrovanje

ANKETA: Voditeljske kompetence prihodnosti – pomen, prepoznavanje in preseganje paradoksa vodstvene u ...

Tema Konference korporacijskega upravljanja 2022 Poglej dokument

14. 11. 2022 - Raziskave in študije - ZNS kadrovanje

Voditeljske kompetence prihodnosti

Tema Konference korporacijskega upravljanja 2022 je bila tu ...

Poglej dokument
11. 11. 2022 - Gradiva izobraževanj - prof. dr. Miha Škerlavaj, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani in BI Norwegian Business School kadrovanje

Ali mora biti notranji član RK, strokovnjak iz računovodstva oz. revizije?

Svet delavcev je za članico RK imenoval osebo, ki je hkrati ...

Poglej dokument
29. 09. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje

Ali lahko nadzorniki za začasnega direktorja imenujejo zgolj nekoga izmed sebe ali tudi nekoga tretjega?

Do imenovanja novega vodstva mora nekdo voditi podjetje. Al ...

Poglej dokument
25. 03. 2022 - Pravni nasveti - Gorazd Podbevšek kadrovanje

Ali nadzorni svet lahko veljavno odloča tudi v primeru, ko kateri izmed njegovih članov (še) ni imenovan?

Družba je v državni lasti, kjer trenutno od 8 nadzornikov e ...

Poglej dokument
23. 03. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje

Ali lahko župan na kakršen koli način zamenja trenutne člane nadzornega sveta v Javnem podjetju, ki s ...

Ali lahko župan na kakršen koli način zamenja trenutne člane nadzornega sveta v Javnem p ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje

Ali za imenovanje predstavnikov delavcev v NS obstajajo kakšni kriteriji?

Ali za imenovanje  predstavnikov delavcev obstajajo ka ...

Poglej dokument
28. 02. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović kadrovanje

Razmerje med številom članov nadzornega sveta - predstavniki delničarjev in zaposlenih - ter morebitn ...

Prosimo za pojasnilo ali navedbo primera dobre prakse glede ...

Poglej dokument
22. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje

Ali za predstavnike delavcev glede potrebne izobrazbe veljajo enake zahteve kot za ostale člane NS te ...

1. Ali za predstavnike delavcev (delavski svet) glede potre ...

Poglej dokument
28. 01. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. kadrovanje

O vlogi žensk v gospodarstvu in družbi

V sodelovanju z Združenjem manager smo na webinarju " Poglej dokument

04. 03. 2022 - Gradiva izobraževanj - Melanie Seier Larsen kadrovanje

Novosti zakonske regulative na področju zakonodaje, ki ureja spolno zastopanost v U in NS v EU

V sodelovanju z Združenjem manager smo na webinarju " Poglej dokument

04. 03. 2022 - Gradiva izobraževanj - dr. Anja Strojin Štampar kadrovanje

Kakšna je spolna uravnoteženost v slovenskih družbah

V sodelovanju z Združenjem manager smo na webinarju " Poglej dokument

04. 03. 2022 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović kadrovanje

Kaj nam o spolni uravnoteženosti na pozicijah odločanja povedo mednarodne raziskave

V sodelovanju z Združenjem manager smo na webinarju " Poglej dokument

04. 03. 2022 - Gradiva izobraževanj - Barbara Žibret Kralj kadrovanje

Korporativno upravljanje v občinskem podjetju

Imam nekaj vprašanj vezanih na korporativno upravljanje v občinskem podjetju:

  ...

  Poglej dokument
  07. 12. 2021 - Pravni nasveti - Gorazd Podbevšek kadrovanje

Ali je lahko vodstvo podjetja v sorodu z nadzorniki tega podjetja?

Odgovor
V zvezi z vašim vprašanjem na splošno pojasnjujemo, da ZG ...

Poglej dokument
07. 12. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Stališče ZNS glede izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana organa vodenja po 273. členu ZGD-1 (im ...

Strokovni svet ZNS se je opredelil do izpolnjevanja zakonsk ...

Poglej dokument
23. 11. 2021 - Stališča ZNS kadrovanje

Kadrovski postopek in tesne osebne povezave oz. nasprotje interesov

Prosim vas za strokovno pomoč v zvezi s praktičnim vprašanj ...

Poglej dokument
18. 10. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Število predstavnikov delavcev v NS po ZSDU

Nadzorni svet bo imel 4 člane in sicer 3, ki bodo zastopali ...

Poglej dokument
13. 10. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Korporacijsko-pravne pasti odpoklica uprave

Poglej dokument
17. 12. 2015 - Gradiva izobraževanj - mag. Uroš Ilić kadrovanje

Ocenjevanje primernosti članov nadzornih svetov bank in hranilnic (pričakovanja Banke Slovenije)

Nadzorni sveti bank imajo pri upravljanju tveganj ključno v ...

Poglej dokument
05. 05. 2021 - Stroka kadrovanje

Vpliv kadrovanja v nadzorne svete na produktivnost slovenskih podjetij

 • Odmik od splošno ustaljene raziskovalne prakse, ki običajno išče najboljše primer ...

  Poglej dokument
  01. 01. 2011 - Raziskave in študije - Domadenik, Prašnikar, Svejnar kadrovanje

Kakšna je dobra praksa glede mandatov za zunanje člane komisij nadzornega sveta in predčasnega preneh ...

Sem zunanji član revizijske komisije s štiriletnim mandatom, ki mi poteče čez dve leti. ...

Poglej dokument
02. 09. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Merjenje spolnega indeksa v slovenskih d.d. (KKU19)

Kako do napredka glede uravnotežene spolne zastopanosti v ...

Poglej dokument
14. 11. 2019 - Gradiva izobraževanj - mag. Barbara Žibret Kralj kadrovanje

Predstavitev Pobude 40/33/2026 (KKU2019)

Kako do napredka glede uravnotežene spolne zastopanosti v ...

Poglej dokument
14. 11. 2019 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović kadrovanje

Pobuda 40/33/2026 - Pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in ...

ZNS pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolik ...

Poglej dokument
14. 11. 2019 - Raziskave in študije kadrovanje

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% lasti družbe A?

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% last ...

Poglej dokument
12. 02. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Ali je delavski predstavnik v nadzornem svetu lahko imenovan za namestnika predsednika NS?

Ali je delavski predstavnik v nadzornem svetu lahko imenovan za namestnika predsednika N ...

Poglej dokument
14. 02. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Ali teče mandat vsakemu posameznemu članu posebej ali je mandat enoten za vse celoten NS?

Družba (d.o.o.) ima 5 članski nadzorni svet, pri čemer 4 člane imenuje skupščina družbe, ...

Poglej dokument
01. 04. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Imenovanje predstavnika delavcev v NS, ko svet delavcev ni formiran

Kako je z imenovanjem predstavnika delavcev v NS v primeru, ko svet delavcev ni formiran ...

Poglej dokument
09. 06. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Postopek podaje odstopne izjave člana NS - predstavnika delavcev

Kakšen je pravilen postopek podaje odstopne izjave člana na ...

Poglej dokument
02. 09. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Kandidatura člana NS za direktorja

Ali je članstvo v nadzornem svetu po 255. členu ZGD-1 ovira ...

Poglej dokument
14. 09. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Kaj je definicija izvršne funkcije v političnih strankah?

Kaj točno pomeni zadnja alineja 3. odstavka 21. člena ZSDH- ...

Poglej dokument
04. 11. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Odstop člana nadzornega sveta na seji in sklepčnost seje

Imam funkcijo predsednika NS, ki šteje skupaj 2 člana (po s ...

Poglej dokument
04. 11. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Ali z iztekom mandata v NS preneha tudi mandat v RK NS?

Predsedniku nadzornega sveta, ki je hkrati član revizijske ...

Poglej dokument
19. 11. 2020 - Pravni nasveti kadrovanje

Kadrovanje uprav ("Izobraževanje za nadzornike")

Izobraževanje za nadzornike je int ...

Poglej dokument
29. 09. 2023 - Gradiva izobraževanj - Gorazd Podbevšek kadrovanje

Beyond The Old Boy´s Network

Appointing a board director is not what it used to be. Gone are the days of CEOs and cha ...

Poglej dokument
01. 06. 2015 - Publikacije kadrovanje

Mandatarski sistem - Poročilo Predsedniškega foruma ZNS

Predstavitev rezultatov ankete o mandatarskem sistemu v Slo ...

Poglej dokument
11. 02. 2016 - Gradiva izobraževanj kadrovanje

Stališče ZNS glede prenehanja funkcije člana nadzornega sveta na podlagi odstopa

Združenje nadzornikov Slovenije se s tem stališčem odziva na ravnanje SDH Poglej dokument

23. 11. 2020 - Stališča ZNS kadrovanje

Zunanji član RK NS kot predsednik RK NS

Ali je lahko zunanji član revizijske komisije, ki ni član n ...

Poglej dokument
08. 07. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere družbenik je?

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere dr ...

Poglej dokument
01. 07. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Kdaj sklicati sejo NS po volitvah članov NS na skupščini?

Na naslednji skupščini delničarjev bodo izvoljeni 3 člani N ...

Poglej dokument
24. 06. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Kdo obravnava pogodbo o zaposlitvi s poslovodstvom?

Ali je potrebno v delniški družbi, če pride do spremembe (d ...

Poglej dokument
31. 05. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Presoja neodvisnosti zunanjega strokovnjaka v sestavi RK javnega podjetja

V zvezi z imenovanjem člana revizijske komisije javnega pod ...

Poglej dokument
12. 05. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Število članstev v nadzornih svetih

V koliko NS si lahko član in če si član NS, katerega 100% l ...

Poglej dokument
03. 05. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Odstop člana nadzornega sveta in odpovedni rok

Član nadzornega sveta v naši družbi je podal nepreklicno od ...

Poglej dokument
23. 04. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Nasprotje interesov obstoječih članov NS pri njihovi morebitni ponovni kandidaturi oz. nominaciji za ...

Petim članom nadzornega sveta - predstavnikom kapitala se i ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Sodno imenovanje manjkajočega člana NS

Družba v 100 % državni lasti, kjer Vlada RS izvršuje naloge ...

Poglej dokument
26. 01. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Soglasje delodajalca ob prevzemu nadzorniških funkcij v drugi družbi

V individualni pogodbi o zaposlitvi je navedeno, da je za č ...

Poglej dokument
05. 01. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje

Navodila za izpolnjevanje matrike za samoocenjevanje nadzornega sveta

Matrika je bila posodobljena v marcu 2022. Posodobitve matrike sledijo spremembam Sloven ...

Poglej dokument
17. 03. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS kadrovanje

Matrika za samoocenjevanje NS

Posodobljena matrika - vzorec za javne delniške družbe. Posodobitve matrike sledijo spre ...

Poglej dokument
17. 03. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS kadrovanje

Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov

Namen priročnika je standardizirati pristop k vrednotenju u ...

Poglej dokument
01. 03. 2011 - Priporočila in kodeksi - ZNS kadrovanje

Stališče ZNS o upravljanju nasprotij interesov pri prehodu člana iz organa nadzora v organ vodenja in ...

Strokovni svet ZNS se je v soglasju z Upravnim odborom ZNS ...

Poglej dokument
03. 02. 2020 - Stališča ZNS - ZNS kadrovanje

Stališče ZNS glede kandidatur funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili ...

Združenje nadzornikov Slovenije se je opredelilo do kandida ...

Poglej dokument
27. 10. 2020 - Stališča ZNS - ZNS kadrovanje

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi - ZNS kadrovanje

Praktični napotki za oblikovanje politike raznolikosti organov vodenja in nadzora

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora je dokument, ki opredeljuje zaveze druž ...

Poglej dokument
12. 04. 2018 - Priporočila in kodeksi - ZNS kadrovanje

Za več dodane vrednosti pri samoocenjevanju nadzornega sveta - praktične izkušnje in izzivi

Osnovna ideja samoocenjevanja delovanja nadzornega sveta je ...

Poglej dokument
05. 05. 2021 - Priporočila in kodeksi - mag. Irena Prijović kadrovanje

Strokovna razprava ZNS: Predčasno prenehanje mandata upravi - sporazum vs. odpoklic uprave

V slovenski korporacijski praksi prevladuje stališče, da je ...

Poglej dokument
05. 10. 2020 - Priporočila in kodeksi - ZNS kadrovanje