Obračun kilometrine članu nadzornega sveta

Članu NS smo pri obračunu sejnine obračunali tudi znesek ki ...

Poglej dokument
17. 11. 2021 - Pravni nasveti sekretarji NS, stroški

Spremembe sklica skupščine za že sklicane skupščine v primeru poslabšanja epidemioloških razmer

Družba d.d., je minuli petek na zahtevo večinskega delničar ...

Poglej dokument
11. 11. 2021 - Pravni nasveti skupščine, covid

Ali si svet delavcev lahko sam podaljša mandat do nadomestnih volitev?

Članoma sveta delavcev družbe d.o.o. je pretekel mandat s v ...

Poglej dokument
11. 11. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Pristojnosti in naloge revizijske komisije NS

Na vas se obračam s prošnjo, da potrdite ali ovržete moje r ...

Poglej dokument
04. 11. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Ali lahko izpeljemo sejo NS, če svet delavcev ni uspel izvoliti novih članov NS?

Potekel je mandat članoma NS, ki sta predstavnika zaposleni ...

Poglej dokument
22. 10. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev, seja NS

Število zunanjih članov RK glede na velikost družbe

Imamo primer skupine – obvladujoča družba in odvisne družbe. Revizijska komisija NS  ...

Poglej dokument
20. 10. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Kadrovski postopek in tesne osebne povezave oz. nasprotje interesov

Prosim vas za strokovno pomoč v zvezi s praktičnim vprašanj ...

Poglej dokument
18. 10. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, nasprotje interesov

Število predstavnikov delavcev v NS po ZSDU

Nadzorni svet bo imel 4 člane in sicer 3, ki bodo zastopali ...

Poglej dokument
13. 10. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, sodelovanje delavcev

Ali sekretarja RK v odvisni družbi SJI imenuje NS obvladujoče družbe?

V obvladujoči družbi imamo NS in njegovo revizijsko komisij ...

Poglej dokument
11. 10. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije, sekretarji NS, SJI

Kakšna je dobra praksa glede mandatov za zunanje člane komisij nadzornega sveta in predčasnega preneh ...

Sem zunanji član revizijske komisije s štiriletnim mandatom, ki mi poteče čez dve leti. ...

Poglej dokument
02. 09. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, revizijske komisije, mandat

Ali je izobraževanje članov nadzornih svetov običajno in kje v aktih družbe je to opredeljeno?

Ali je izobraževanje članov nadzornih svetov običajno in kje v aktih družbe je to oprede ...

Poglej dokument
02. 09. 2021 - Pravni nasveti nadzorni svet, izobraževanjeNS

Ugovor uprave na zapisnik NS

Kakšne so pravice oz. možnosti uprave, če se ne strinja z z ...

Poglej dokument
02. 08. 2021 - Pravni nasveti uprava, nadzorni svet, zapisnik

Zunanji član RK NS kot predsednik RK NS

Ali je lahko zunanji član revizijske komisije, ki ni član n ...

Poglej dokument
08. 07. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, revizijske komisije

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere družbenik je?

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere dr ...

Poglej dokument
01. 07. 2021 - Pravni nasveti kadrovanje, nasprotje interesov, nadzorni svet