Ali je družbena pogodba z dnem vpisa v sodni register veljavna in zavezujoča?

Javno komunalno podjetje je po dolgotrajnem procesu dobilo ...

Poglej dokument
18. 03. 2022 - Pravni nasveti vodenje in delo NS

Naročanje zunanjih storitev, potrebnih za delo nadzornega sveta.

Kako poteka naročanje zunanjih storitev, potrebnih za delo ...

Poglej dokument
06. 03. 2022 - Pravni nasveti vodenje in delo NS

Upravljanje korporativne kulture

SDH želi s Priročnikom opremiti nadzorne svete družb s kapi ...

Poglej dokument
02. 02. 2022 - Priporočila in kodeksi vodenje in delo NS

Ali je dopustno širiti dnevni red začete seje NS, če se vsi prisotni člani s širitvijo ne strinjajo?

Predsednik nadzornega sveta je z vabilom sklical sejo. Pri ...

Poglej dokument
22. 12. 2021 - Pravni nasveti vodenje in delo NS

Imenovanje novega predsednika NS ob odstopu prejšnjega

Na seji NS je namestnik prevzel vodenje seje NS, ker je pre ...

Poglej dokument
10. 12. 2021 - Pravni nasveti vodenje in delo NS

Strokovna razprava ZNS: O pomenu dinamike na sejah nadzornih svetov

Ključ do učinkovitejšega korporativnega upravljanja leži v izboljšanju socialne dinamike ...

Poglej dokument
14. 10. 2021 - Priporočila in kodeksi vodenje in delo NS

Defining the Focus for Proactive Boards, Torben Ballegaard

"Vse se začne z definiranjem ustrezne sestave NS" ...

Poglej dokument
22. 10. 2014 - Gradiva izobraževanj vodenje in delo NS

The value adding board, Torben Ballegaard

Na Konferenci korporativnega upravljanja 2014 smo predstavi ...

Poglej dokument
22. 10. 2014 - Gradiva izobraževanj vodenje in delo NS

Board Chairs’ Practices across Countries: Commonalities, Differences and Future Trends, INSEAD

In this new survey report, the research team conducted inte ...

Poglej dokument
01. 01. 2017 - Publikacije vodenje in delo NS

Vpogled predsednika NS v plačno dokumentacijo zaposlenih v družbi

Predsednik NS od poslovodstva zahteva seznam plač zaposleni ...

Poglej dokument
25. 05. 2020 - Pravni nasveti vodenje in delo NS

Vloga predsednika NS v primeru prodaje družbe

Katere aktivnosti (in kdaj), mora predsednik nadzornega sve ...

Poglej dokument
27. 01. 2021 - Pravni nasveti vodenje in delo NS

Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov NS

Smernice so namenjene vsem članom nadzornih svetov kot priporočilo dobre prakse glede iz ...

Poglej dokument
03. 12. 2014 - Priporočila in kodeksi vodenje in delo NS