Izvajanje omejevalnih ukrepov v tuji družbi in odgovornost NS

V nadzornem svetu družbe s sedežem v tujini (ki je v večins ...

Poglej dokument
05. 06. 2024 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Ali se vse gradivo za sejo NS obravnava tudi na seji uprave?

Gradiva, katera na sejah obravnava nadzorni svet družbe, so ...

Poglej dokument
07. 05. 2024 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Ponovno imenovanje predsednika NS

Ali je lahko predsednik nadzornega sveta, ki je odstopil s ...

Poglej dokument
25. 04. 2024 - Pravni nasveti - Lea Peček vodenje in delo NS

Omejitev mandata člana NS navzdol

Ali je kje zapisano, da je mandat članov NS, imenovanih s strani lastnika 4 leta oz. ali ...

Poglej dokument
19. 03. 2024 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Objava informacij družbe - član NS

Sem član NS družbe d.o.o. v 100 % občinski lasti, ki bo te ...

Poglej dokument
20. 12. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Odstopna izjava - član NS

Odstopna izjava - član NS

 

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Vzorci - ZNS vodenje in delo NS

Neenak dostop članov NS do informacij o poslovanju in delovanju družbe

Zaradi usklajenega delovanja petih članov NS, en član NS pr ...

Poglej dokument
20. 09. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Priporočila za vodenje pregledov poslov, ki domnevno bremenijo upravo družbe in jih vodi nadzorni svet

Kako ravnati, ko NS prejme prijavo glede škodljivih poslov, ...

Poglej dokument
19. 10. 2023 - Priporočila in kodeksi - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS

Odločilen glas predsednika nadzornega sveta

Imam vprašanje glede uporabe odločilnega glasu predsednika ...

Poglej dokument
30. 08. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS

Sprejem sklepa pri vzdržanem glasu

Prosila bi vas za pomoč pri vprašanju, vezano na sprejetje ...

Poglej dokument
29. 08. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Številčenje sej v primeru menjave polovice članov NS

Seje NS in komisij NS vodimo npr. NS VII-9/2023 (kar pomeni ...

Poglej dokument
11. 07. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS

Zahteva člana NS glede posredovanja dokumentacije

Člen Akta o ustanovitvi družbe določa, da je poslovodstvo d ...

Poglej dokument
05. 07. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Vloge posameznih organov matične in odvisne družbe v koncernih

Zanima me ali lahko predsednik uprave matične družbe glede ...

Poglej dokument
27. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Nadzor poslovanja odvisnih družb iz strani članov NS matične družbe

V skupini imamo kar nekaj odvisnih družb, zato me zanima al ...

Poglej dokument
27. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Ali lahko novoimenovanemu članu poslovodstva posredujemo zapisnik NS o njegovem imenovanju?

Zanima me ali je običajno, da se zapisnik o glasovanju in m ...

Poglej dokument
22. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Izbor predsednika NS

Član nadzornega sveta je izrazil pričakovanje, da bo predse ...

Poglej dokument
26. 01. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS

Svetovalna vloga sekretarja NS in sodelovanje s predsednikom in člani NS

Gradivo iz Izobraževanja za sekretarje NS in UO. Izobraževanje za sekretarje NS / UO je ...

Poglej dokument
19. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - Gorazd Podbevšek vodenje in delo NS

Ali je lahko predsednik NS, direktor neposredno konkurenčnega podjetja?

Ali je lahko predsednik nadzornega sveta, direktor neposred ...

Poglej dokument
05. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Podpis zapisnika NS ob menjavi članov NS

Kako se optimalno ravna s predlogom zapisnika v primeru, da ...

Poglej dokument
13. 12. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS

Izplačilo predsednikove sejnine namestniku predsednika

V družbi se v skladu s sprejetim skupščinskim sklepom in us ...

Poglej dokument
25. 11. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS

Postopek glasovanja v primeru neenotnosti glede predloga kandidata in proceduralni sklep pred izvedbo ...

Nadzorni svet naše družbe bo glasoval o predlogu imenovanja ...

Poglej dokument
28. 11. 2022 - Pravni nasveti - Lea Peček vodenje in delo NS

Pravica družbenikov do informacij in vpogleda v zadeve družbe

Podjetje št. 1. je v lasti podjetja št. 2. Lastniki podjetj ...

Poglej dokument
18. 10. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Ali je družbena pogodba z dnem vpisa v sodni register veljavna in zavezujoča?

Javno komunalno podjetje je po dolgotrajnem procesu dobilo ...

Poglej dokument
18. 03. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Naročanje zunanjih storitev, potrebnih za delo nadzornega sveta.

Kako poteka naročanje zunanjih storitev, potrebnih za delo ...

Poglej dokument
06. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS

Upravljanje korporativne kulture

SDH želi s Priročnikom opremiti nadzorne svete družb s kapi ...

Poglej dokument
02. 02. 2022 - Priporočila in kodeksi - SDH vodenje in delo NS

Ali je dopustno širiti dnevni red začete seje NS, če se vsi prisotni člani s širitvijo ne strinjajo?

Predsednik nadzornega sveta je z vabilom sklical sejo. Pri ...

Poglej dokument
22. 12. 2021 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. vodenje in delo NS

Imenovanje novega predsednika NS ob odstopu prejšnjega

Na seji NS je namestnik prevzel vodenje seje NS, ker je pre ...

Poglej dokument
10. 12. 2021 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović vodenje in delo NS

Strokovna razprava ZNS: O pomenu dinamike na sejah nadzornih svetov

Ključ do učinkovitejšega korporativnega upravljanja leži v izboljšanju socialne dinamike ...

Poglej dokument
14. 10. 2021 - Priporočila in kodeksi vodenje in delo NS

Defining the Focus for Proactive Boards, Torben Ballegaard

"Vse se začne z definiranjem ustrezne sestave NS" ...

Poglej dokument
22. 10. 2014 - Gradiva izobraževanj vodenje in delo NS

The value adding board, Torben Ballegaard

Na Konferenci korporativnega upravljanja 2014 smo predstavi ...

Poglej dokument
22. 10. 2014 - Gradiva izobraževanj vodenje in delo NS

Board Chairs’ Practices across Countries: Commonalities, Differences and Future Trends, INSEAD

In this new survey report, the research team conducted inte ...

Poglej dokument
01. 01. 2017 - Publikacije vodenje in delo NS

Vpogled predsednika NS v plačno dokumentacijo zaposlenih v družbi

Predsednik NS od poslovodstva zahteva seznam plač zaposleni ...

Poglej dokument
25. 05. 2020 - Pravni nasveti vodenje in delo NS

Vloga predsednika NS v primeru prodaje družbe

Katere aktivnosti (in kdaj), mora predsednik nadzornega sve ...

Poglej dokument
27. 01. 2021 - Pravni nasveti vodenje in delo NS

Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov NS

Smernice so namenjene vsem članom nadzornih svetov kot priporočilo dobre prakse glede iz ...

Poglej dokument
03. 12. 2014 - Priporočila in kodeksi - ZNS vodenje in delo NS