Nagrajevanje uprave in nadzornega sveta

Plačilo članom uprav

Sistem prejemkov članov organov vodenja naj bo v skladu z zakonodajo in dobro prakso nagrajevanja in naj omogoča zaposlovanje in zadrževanje posameznikov z ustreznim strokovnim znanjem, izkušnjami in veščinami, ki so potrebne za kakovostno opravljanje funkcije člana uprave v konkretni družbi.
Cilj nagrajevanja članov organov vodenja je spodbujati njihovo delovanje v skladu s strategijo, trajnostnim razvojem in dolgoročno vzdržnostjo družbe ter letnimi načrti. Plačilo naj odraža velikost, kompleksnost in internacionalizacijo družbe oz. skupine, odgovornost in obseg dela, odvisnost od doseženih rezultatov družbe, primerljivost s konkurenčnimi in relevantnimi družbami v Sloveniji in regiji, finančno stanje v družbi ter splošne gospodarske razmere.

Plačilo članom nadzornega sveta

Sistem prejemkov članov nadzornih svetov naj zagotovi njihovo odgovorno in učinkovito opravljanje funkcije oziroma spodbuja večjo učinkovitost in storilnost članov nadzornega sveta. Z nagrajevanjem želi družba spodbuditi člane nadzornega sveta, da v največji možni meri izkoristijo svoje sposobnosti in pristojnosti za izvajanje nalog, ki jih mora nadzorni svet opravljati po zakonu, priporočilih dobre prakse in kodeksih korporativnega upravljanja. S sistemom prejemkov članov nadzornih svetov je potrebno doseči predvsem čim večjo neodvisnost od nagrajevanja uprav družb in od kratkoročnih interesov posameznih delničarjev ter zagotoviti njihovo aktivno in učinkovito delo v dolgoročnem interesu družbe.
Plačilo članom nazornega sveta naj predvsem odraža obseg nalog in odgovornosti; porabljen čas; kompleksnost, internacionalizacijo in velikost družbe oz. skupine; primerljivost s konkurenčnimi in relevantnimi družbami v Sloveniji in regiji, finančno stanje v družbi ter splošne gospodarske razmere.

 

Priporočila dobre prakse

Smernice za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ...

Namen priprave smernic za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov ...

Poglej dokument
08. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi kodeks, nagrajevanje, javne delniške družbe

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Raziskave in študije

Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov v Sloveniji v obdobju 2013-2015

V letu 2016 smo ponovno pripravili raziskavo o gibanjih pre ...

Poglej dokument
11. 10. 2016 - Raziskave in študije nagrajevanje

Zakonodaja

  • Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1, Ur.l. RS, št. 65/09 - ZGD-1- UPB3
  • Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZPPOGD, Ur. l. RS, št. 21/10

Podzakonski predpisi

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2022

768

članov

14

korporativnih članov

646

imetnikov Certifikata ZNS

3086

imetnikov Potrdila za nadzornike

55

izobraževanj

1111

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri