Strokovna razprava ZNS: O pomenu dinamike na sejah nadzornih svetov

Ključ do učinkovitejšega korporativnega upravljanja leži v ...

Poglej dokument
14. 10. 2021 - Priporočila in kodeksi vodenje in delo NS, seja NS

Prioritete za delo revizijskih komisij 2021/2022

COVID-19, brexit, socialna nesorazmerja in gospodarska rece ...

Poglej dokument
18. 05. 2021 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

za državne družbe, ki jih upravlja SDH d.d. (»državne družb ...

Poglej dokument
17. 03. 2021 - Priporočila in kodeksi kodeks, sdh, državne družbe

Praktični vodnik po nasprotjih interesov

Ta praktični vodnik članom organov vodenja in nadzora ponuja smernice, kako prepoznati, ...

Poglej dokument
19. 02. 2021 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS

Strokovna razprava ZNS: Predčasno prenehanje mandata upravi - sporazum vs. odpoklic uprave

V slovenski korporacijski praksi prevladuje stališče, da je ...

Poglej dokument
05. 10. 2020 - Priporočila in kodeksi kadrovanje, uprava

Deconstructing Independent Directors

Poglej dokument
20. 08. 2020 - Priporočila in kodeksi

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Z aktom Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga SDH transparentno, z ...

Poglej dokument
15. 08. 2020 - Priporočila in kodeksi sdh

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Pojasnila ključnih vsebinskih točk - Priporočila

Pojasnila ključnih vsebinskih točk Priporočil dobre prakse sodelovanja delavcev v organi ...

Poglej dokument
21. 11. 2018 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, sodelovanje delavcev

Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora

Delavci opravljajo pomembno vlogo pri upravljanju gospodarskih družb. Aktivno sodelovanj ...

Poglej dokument
20. 11. 2018 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, sodelovanje delavcev

Smernice za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja

Naš namen je s Smernicami za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revi ...

Poglej dokument
25. 10. 2018 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Matrika za samoocenjevanje NS

Vzorec matrike za javne delniške družbe. Samoocenjevanje nadzornega sveta je interni pos ...

Poglej dokument
05. 09. 2018 - Priporočila in kodeksi vrednotenje, kadrovanje, samoocenjevanje, nadzorni svet

Praktični napotki za oblikovanje politike raznolikosti organov vodenja in nadzora

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora je dokument, ki opredeljuje zaveze druž ...

Poglej dokument
12. 04. 2018 - Priporočila in kodeksi kadrovanje, raznolikost, priporočila ZNS