Neodvisnost članov nadzornega sveta - revizijska komisija in delavski predstavniki

Prosim vas za odgovor glede neodvisnosti članov nadzornega ...

Poglej dokument
20. 06. 2024 - Pravni nasveti - Lea Peček revizijske komisije

Proritete za delo revizijskih komisij 2024/2025

Gradivo iz Izobraževanja za člane revizijskih komisij, ki g ...

Poglej dokument
30. 05. 2024 - Gradiva izobraževanj - Mateja Vrankar revizijske komisije

Predstavitev Prioritet za delo revizijskih komisij 2024/2025

Naloge in odgovornosti revizijske komisije v povezavi s spr ...

Poglej dokument
15. 03. 2024 - Gradiva izobraževanj - Mateja Vrankar revizijske komisije

Prioritete za delo revizijskih komisij 2024/2025

Naloge in odgovornosti revizijske komisije v povezavi s spr ...

Poglej dokument
29. 02. 2024 - Priporočila in kodeksi - ZNS revizijske komisije

Kako do več dodane vrednosti IT revizije

V času vse večje digitalizacije poslovanja podjetij so vse ...

Poglej dokument
14. 09. 2023 - Gradiva izobraževanj - Manuela Šribar revizijske komisije

Sodelovanje RK z regulatorjem in smernice za spremljanje kakovosti zunanje revizije

Gradivo iz Izobraževanja za člane revizijskih komisij, ki g ...

Poglej dokument
30. 05. 2024 - Gradiva izobraževanj - Mateja Cimerman revizijske komisije

Sodelovanje RK z notranjim in zunanjim revizorjem

Gradivo iz Izobraževanja za člane revizijskih komisij, ki g ...

Poglej dokument
30. 05. 2024 - Gradiva izobraževanj - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije

Naloge, pristojnosti in agenda za delo RK

Gradivo iz Izobraževanja za člane revizijskih komisij, ki g ...

Poglej dokument
30. 05. 2024 - Gradiva izobraževanj - mag. Barbara Gorjup revizijske komisije

Sestava, mandat, plačilo RK

Gradivo iz Izobraževanja za člane revizijskih komisij, ki g ...

Poglej dokument
30. 05. 2024 - Gradiva izobraževanj - Simon Tantegel, LL.M revizijske komisije

Obveščanje članov RK o njihovi razrešitvi

Vljudno bi vas prosila za odgovore oziroma smernice:
...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović revizijske komisije

Ali mora biti notranji član RK, strokovnjak iz računovodstva oz. revizije?

Svet delavcev je za članico RK imenoval osebo, ki je hkrati ...

Poglej dokument
29. 09. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. revizijske komisije

Pristojnosti revizijske komisije in komisije za tveganje v (po)zavarovalnici

Prosimo vas za mnenje glede pristojnosti revizijske komisij ...

Poglej dokument
31. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. revizijske komisije

Sklepčnost na konstitutivni seji revizijske komisije

Nadzorni svet družbe je imenoval revizijsko komisijo, ki se ...

Poglej dokument
05. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. revizijske komisije

Nasprotje interesov in odločanje o poslu ko predlog za soglasje k poslu obravnava oziroma oblikuje re ...

V zvezi s soglasji NS k poslom s člani uprave po 270a. člen ...

Poglej dokument
21. 07. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. revizijske komisije

Velikost družb, ki so subjekti javnega interesa in določitev mnogokratnika osnovnega plačila

Družbe se pri uporabi ZGD-1 (55. člen) razvrščajo na mikro, ...

Poglej dokument
14. 04. 2022 - Pravni nasveti - Lea Peček revizijske komisije

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije

Podpis pogodb z revizorji v d.o.o., ki je SJI in nima oblikovanega nadzornega sveta

Naša pravna služba stoji na stališču,  da pogodbe o re ...

Poglej dokument
22. 12. 2021 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović revizijske komisije

Priporočila za ureditev prejemkov za člane NS v SJI, ki so ustanovljeni zaradi ZGD-1K

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH), je v ...

Poglej dokument
21. 05. 2021 - Stroka - SDH revizijske komisije

Orodje za ocenjevanje notranje revizije - za revizijske komisije

Ker revizijska komisija (RK) izvaja svojo upravljavsko vlog ...

Poglej dokument
05. 01. 2022 - Stroka - Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut in ZNS revizijske komisije

Pristojnosti in naloge revizijske komisije NS

Na vas se obračam s prošnjo, da potrdite ali ovržete moje r ...

Poglej dokument
04. 11. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Število zunanjih članov RK glede na velikost družbe

Imamo primer skupine – obvladujoča družba in odvisne družbe. Revizijska komisija NS  ...

Poglej dokument
20. 10. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Ali sekretarja RK v odvisni družbi SJI imenuje NS obvladujoče družbe?

V obvladujoči družbi imamo NS in njegovo revizijsko komisij ...

Poglej dokument
11. 10. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Guidance for audit committees

EU Audit legislation, adopted in 2014 introduces more detai ...

Poglej dokument
06. 06. 2016 - Publikacije - ecoDa – PwC revizijske komisije

Smernice za nefinančno poročanje

Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta o razkritju nefinančnih informacij i ...

Poglej dokument
05. 07. 2017 - Publikacije - Evropska komisija revizijske komisije

Kakšna je dobra praksa glede mandatov za zunanje člane komisij nadzornega sveta in predčasnega preneh ...

Sem zunanji član revizijske komisije s štiriletnim mandatom, ki mi poteče čez dve leti. ...

Poglej dokument
02. 09. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Kako pridobimo ugotovitve ali sklepe o javnem nadzoru nad zunanjimi revizorji, ki ga opravlja Agencij ...

V Vprašalniku za samoocenjevanje dela RK je v 33. vprašanju ...

Poglej dokument
12. 03. 2020 - Pravni nasveti revizijske komisije

Članstvo predstavnikov delavcev v revizijski komisiji po ZSDU in ZGD-1

ZSDU v 5. odstavku 79. člena določa, da ima svet delavcev p ...

Poglej dokument
31. 03. 2020 - Pravni nasveti revizijske komisije

Kako naj revizijska komisja natančneje opredeli sodelovanje z regulatorji?

V Priporočilih za revizijske komisije ZNS  je v 9. pog ...

Poglej dokument
02. 04. 2020 - Pravni nasveti revizijske komisije

Ali z iztekom mandata v NS preneha tudi mandat v RK NS?

Predsedniku nadzornega sveta, ki je hkrati član revizijske ...

Poglej dokument
19. 11. 2020 - Pravni nasveti revizijske komisije

Kaj je ''neodvisnost od revidiranega subjekta'' za člane revizijskih komisij v 280. členu ZGD-1i?

280. člen, novele ZGD-1i določa, da so lahko člani revizijs ...

Poglej dokument
20. 08. 2015 - Pravni nasveti revizijske komisije

Priporočilo ZNS članom RK in NS glede spremljanja neodvisnosti revizorjev

Strokovni svet ZNS opozarja na doslednost nadzornih svetov ...

Poglej dokument
28. 08. 2020 - Stališča ZNS revizijske komisije

Zunanji član RK NS kot predsednik RK NS

Ali je lahko zunanji član revizijske komisije, ki ni član n ...

Poglej dokument
08. 07. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Podpisnik pogodbe z revizorjem in imenovanje revizorja pri odvisnih družbah, ki so postale SJI

Kdo bo pri odvisnih družbah, ki so postale SJI in kjer bodo ...

Poglej dokument
16. 06. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Članstvo zunanjega neodvisnega strokovnjaka v RK matične in odvisne družbe

Ali obstajajo omejitve, da se imenuje zunanjega člana revizijske komisije matične družbe ...

Poglej dokument
08. 06. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Do kdaj morajo družbe, ki so postale SJI oblikovati NS in RK in kakšne so sankcije?

Ali imate na ZNS oblikovano stališče do kdaj bi morale druž ...

Poglej dokument
08. 06. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Obveznost podaje ocene letnega poročila za RK oblikovane v letu 2021

Ali morajo RK v SJI, ki so prvič oz. na novo oblikovane v s ...

Poglej dokument
17. 05. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Dostop zunanjega člana RK NS do zapisnikov sej NS?

Ali je zunanji neodvisni strokovnjak v RK upravičen do zapisnikov sej NS?


Poglej dokument

17. 05. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Presoja neodvisnosti zunanjega strokovnjaka v sestavi RK javnega podjetja

V zvezi z imenovanjem člana revizijske komisije javnega pod ...

Poglej dokument
12. 05. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Udeležba vodje notranje revizije na sejah RK NS

Revizijska komisija (RK) "družbe d.d." (ni javna delniška d ...

Poglej dokument
09. 04. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Podlaga za vključitev poročila RK v poročilo NS ter v letno poročilo družbe

Prosim vas za informacije:
a) Ali je podlago za vklju ...

Poglej dokument
08. 04. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Ali je lahko neodvisen strokovnjak za področje revizije v RK imenovan v RK NS druge zavarovalnice?

Zavarovalnica, d. d. ima v revizijski komisiji neodvisnega ...

Poglej dokument
10. 03. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Kdo je lahko prisoten na sejah revizijske komisije?

Prosim za pojasnilo 279. člena ZGD:
- Kdo je lahko pr ...

Poglej dokument
17. 02. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Obravnava letnega poročila in zahteve po poročanju v ESEF obliki

Ali mora nadzorni svet zaradi ESEF (European Single Electro ...

Poglej dokument
11. 02. 2021 - Pravni nasveti revizijske komisije

Strokovno stališče ZNS glede implementacije 2. odst. 514.a čl. ZGD-1

Strokovni svet ZNS se je opredelil do implementacije drugeg ...

Poglej dokument
06. 05. 2021 - Stališča ZNS - ZNS revizijske komisije

Priporočila za RK: Dodatno poročilo zunanjega revizorja RK

Zakoniti revizorji ali revizijska podjetja, ki izvajajo obvezno revizijo subjektov javne ...

Poglej dokument
27. 03. 2017 - Priporočila in kodeksi revizijske komisije

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG revizijske komisije

Vprašalnik za samoocenjevanje dela revizijske komisije

Glavni namen vprašalnika je ponuditi okvir za razpravo o vsebini in kakovosti dela reviz ...

Poglej dokument
31. 01. 2023 - Priporočila in kodeksi - ZNS revizijske komisije

Smernice za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja

Naš namen je s Smernicami za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revi ...

Poglej dokument
25. 10. 2018 - Priporočila in kodeksi - ZNS in ANR revizijske komisije

Prioritete za delo revizijskih komisij 2021/2022

COVID-19, brexit, socialna nesorazmerja in gospodarska rece ...

Poglej dokument
18. 05. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS revizijske komisije