Raznolikost organov vodenja in nadzora

Nacionalne zakonodaje nekaterih evropskih družb so se odločile za zakonsko regulacijo enakomerne zastopanosti spolov, medtem ko so druge spolno zastopanost kot pomemben vidik raznolikosti posebej opredelile v kodeksih upravljanja družb, med njimi tudi Slovenija. Eden od pomembnih vidikov nefinančnega poročanja družb, vezano na korporativno upravljanje, so poleg izjave o upravljanju in skladnosti s kodeksom ter razkritij glede nagrajevanja organov vodenja in nadzora tudi razkritja glede sestave teh organov in obstoja politike raznolikosti oz. njenega izvajanja.

V skladu z 70. členom ZGD-1 morajo družbe v poslovnem poročilu prikazati opis politike, ki jo v skladu s priporočeno dobro prakso oblikuje in sprejme nadzorni svet.

Praktični napotki za oblikovanje politike raznolikosti organov vodenja in nadzora

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora je dokument, ki opredeljuje zaveze druž ...

Poglej dokument
12. 04. 2018 - Priporočila in kodeksi kadrovanje, raznolikost, priporočila ZNS

Raznolikost organov vodenja in nadzora naj bi prispevala k večji učinkovitosti delovanja teh organov. To naj bi zagotavljali različnost strokovnih profilov in izkušenj, komplementarnost znanj in veščin, mednarodne izkušnje in zastopanost tujcev ter določena stopnja kontinuitete članov organov. Izbor za družbo relevantnih vidikov raznolikosti naj bi omogočal raznolikost mnenj in dobro razumevanje trenutnega dogajanja ter dolgoročnih tveganj in priložnosti, povezanih s poslovanjem družbe. Prav tako naj bi raznolikost glede vidikov, kot sta spol in starost, imela tudi druge pomembne učinke, ki imajo širši družbeni pomen, saj so predmet političnega diskurza in prizadevanj.


Zakonodaja

Združenje Manager (ZM) in Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) si kot predstavnika civilne družbe in stroke s svojimi aktivnostmi že vrsto let prizadevata za bolj uravnoteženo spolno zastopanost v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb. V okviru svoje skupne pobude predlagata zakonsko ureditev tega področja po vzoru drugih evropskih držav, ki so se odločile za aktivnejši pristop za doseganje cilja večje zastopanosti manj zastopanega spola v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb.


Namen direktive je določiti kvanitativen cilj za delež nezadostno zastopanega spola med članicami in člani v upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi.


Že nekaj let potekajo prizadevanja  za bolj uravnoteženo spolno zastopanost v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb. Kljub mnogim prizadevanjem in ozaveščanju na tem področju pri nas so spremembe, ki temeljijo na prostovoljnem doseganju ciljev za uravnoteženo spolno zastopanost v organih v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb prepočasne ali jih ni. Njihova spolna zastopanost v teh organih pa ostaja nespremenjena in tudi brez pritiska delničarjev in drugih deležnikov korporacijskega upravljanja za potrebne spremembe. Zato smo skupaj z Združenjem Manager na pristojni ministrstvi (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) podali Pobudo za zakonsko ureditev uravnoteženosti spolov v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb.


ZNS pobuda 40/33/2026 za prostovoljno doseganje ciljev spolne raznolikosti

Konec leta 2019 smo skupaj s podporniki javno predstavili pobudo za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora do konca leta 2026: 40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33 % za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola v javnih delniških družbah indružbah v državni lasti.

V posebnem poročilu nadzornega sveta se na skupščini družbe predstavi politika raznolikosti organov vodenja in nadzora ter vsa prizadevanja organa nadzora in drugih deležnikov na tem področju za dosego tega cilja.

S to pobudo želimo slediti državam, ki so dosegle napredek brez zakonske regulacije na tem področju in spremeniti sedanje stanje, ko v Sloveniji že vrsto let ni napredka na tem področju.

Spremljanje napredka

V sodelovanju z Deloitte Slovenija smo se zavezali k obdobnemu spremljanju napredka na tem področju in predstavljanju nekakšnega semaforja (indeks manj zastopanega spola v upravah in nadzornih svetov), ki bi nas opozarjal kako se cilju približujemo ali oddaljujemo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb.


European Women on Boards (EWOB)

Partnerstvo s skupnim ciljem, da postane spolna raznolikost temeljna sestavina korporacijskega upravljanja v vseh družbah.

Ugodnosti za člane ZNS: Člani ZNS lahko izkoristijo 25 % popust za individualno članstvo v EWOB, ki poleg udeležbe na online dogodkih in srečanjih v živo prinaša tudi dostop do številnih strokovnih virov (Memberzone) ter velike mreže ženskih voditeljic po vsej Evropi. >>> europeanwomenonboards.eu


Videoteka

Gradivo

Priporočeno branje

Beyond The Old Boy´s Network

Appointing a board director is not what it used to be. Gone are the days of CEOs and cha ...

Poglej dokument
01. 06. 2015 - Publikacije kadrovanje, ecoda

EWOB - Toolkit for change Gender diversity on European boards

European Women on Boards (EWOB) is delighted to introduce t ...

Poglej dokument
07. 02. 2024 - Publikacije raznolikost

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri