Delovne skupine

ZNS za posamezne strokovne naloge oblikuje delovne skupine, ki združujejo predstavnike ZNS in zunanje strokovnjake. Rezultat dela so naslednji dokumenti:

 

Delovna skupina za prenovo Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Namen: Razlogi za prenovo kodeksa po petih letih so predvsem v spremembi regulatornega okolja, ki se je odrazilo v noveli ZGD-1, drugi relevantni zakonodaji in vrsti novih priporočil dobre prakse korporativnega upravljanja doma in v tujini. Namen kodeksa ostaja enak. Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora in vodenja javnih delniških družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg v Sloveniji. Priporočilom lahko sledijo tudi druge družbe z namenom oblikovati transparenten in razumljiv sistem upravljanja, ki dviguje raven zaupanja tako domačih kot tujih vlagateljev, zaposlenih in tudi širše javnosti v slovenski sistem upravljanja družb.

Člani: mag. Katarina Dvorski (članica strokovnega sveta ZNS), Lea Peček (Odvetniška družba Škrbec o.p. d.o.o.), Urška Podboršek (Ljubljanska borza, d. d.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Aleš Vahčič (Zavarovalnica Triglav, d.d.) in mag. Blanka Vezjak (Vezjak svetovanje, d.o.o.).

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Delovna skupina za revizijske komisije

Namen: prenova priporočil za revizijske komisije in oblikovanje Prioritet za delo RK ter drugih avtonomnih pravnih virov za delo revizijskih komisij.

Člani: Mateja Cimerman (Agencija za javni nadzor nad revidiranjem), mag. Barbara Gorjup (Baklus, d.o.o.), mag. Aleksander Igličar (EF, UL), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Simon Tantegel, LL.M (Nova KBM, d.d.), dr. Aljoša Valentinčič (EF, UL), mag. Blanka Vezjak (Vezjak svetovanje, d.o.o.) in Mateja Vrankar (BDO Revizija d.o.o.)

Prioritete za delo revizijskih komisij 2021/2022

COVID-19, brexit, socialna nesorazmerja in gospodarska rece ...

Poglej dokument
18. 05. 2021 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Delovna skupina za pripravo kodeksa upravljanja za občinske družbe

Namen: Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Združenje občin Slovenije (ZOS) smo konec septembra 2018 podpisali Sporazum o sodelovanju pri razvoju in oblikovanju smernic dobre prakse za upravljanje javnih podjetij v občinski lasti, s čimer smo se zavezali k razvoju dobre prakse in dvigu kulture upravljanja v javnih podjetjih v občinski lasti. Namen delovne skupine ZNS je za kasnejše usklajevanje s podpisniki sporazuma pripraviti osnutek ankete med družbami in organi družb, ki so javna podjetja v občinski lasti, identificirati posebnosti in izzive upravljanj teh družb, nato pa oblikovati osnutek dokumenta, ki bo predstavljal smernice oz. referenčni kodeks za javna podjetja v občinski lasti

Člani: dr. Borut Bratina (redni profesor, Ekonomsko-poslovna fakulteta, UM), dr. Valentina Franca (docentka, Fakulteta za upravo, UL), Gregor Kukec (predsednik NS, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.), mag. Katja Mihelič Sušnik (Vodja službe za nadzor in preiskave, Komisija za preprečevanje korupcije RS), mag. Polona Pergar Guzaj (preizkušena notranja revizorka, 4E d.o.o. in zunanjan članica RK Thermana d.d. in HIT, d.d.), Gorazd  Podbevšek (pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporacijsko upravljanje in predsednik ZNS), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica ZNS), mag. Zorica Zajc Kvas (vodja skupne občinske uprave Maribor).


Delovna skupina za sodelovanje delavcev pri upravljanju

Namen: na podlagi razvoja standardov korporativnega upravljanja in soupravljanja kot tudi v praksi zaznanih izzivov na tem področju želimo oblikovati priporočila dobre prakse, ki bi bila v pomoč članom nadzornih svetov, ki so predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu.

Člani: dr. Valentina Franca (izredna profesorica, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem), Samo Fürst, MBA (GEN energija, d.o.o., predstavnik zaposlenih v NS in Predsednik Sveta delavcev), mag. Urška Gašperlin (D.S.U., d.o.o. predstavnica zaposlenih v NS), Gorazd Podbevšek, (pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in predsednik Strokovnega sveta ZNS), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica ZNS), Petra Sever (pravnica, ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, družba za management in svetovanje, d.o.o.) in dr. Anja Strojin Štampar (odvetnica – svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o.).

Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora

Delavci opravljajo pomembno vlogo pri upravljanju gospodarskih družb. Aktivno sodelovanj ...

Poglej dokument
20. 11. 2018 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, sodelovanje delavcev

Delovna skupina za priporočila za predsednike NS

Namen: izmenjava izkušenj in dobre prakse delovanja predsednikov NS, oblikovanje smernic in priporočil za delo predsednikov NS ter prenos v prakso.

Člani: Borut Jamnik (predsednik NS, Telekom Slovenije, d.d.), Tomaž Kuntarič (predsednik NS, Petrol, d.d.), Gorazd Podbevšek (predsednik NS, NLB, d.d.), Matej Runjak (predsednik NS, Zavarovalnica Triglav, d.d.), mag. Marko Voljč (predsednik NS, Gorenje, d.d.), mag. Irena Prijović (generalna sekretarka, Združenje nadzornikov Slovenije).

Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov NS

Smernice so namenjene vsem članom nadzornih svetov kot priporočilo dobre prakse glede iz ...

Poglej dokument
03. 12. 2014 - Priporočila in kodeksi vodenje in delo NS

Delovna skupina za priporočila za sekretarje NS

Namen: oblikovanje novih standardov in dobre prakse za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov.

Člani: Iztok Bajda (Petrol, d.d.), Tomaž Babić (SOD, d.d.), mag. Mateja Čuk Anžlovar (Borzen, d.o.o.), Katarina Kordiš (Telekom Slovenije, d.d.), Jure Marjanovič (Gorenje, d.d.), Gorazd Podbevšek (RMG svetovanje, d.o.o.), Janja Špiler (HSE, d.o.o.), Nina Vintar (PS Mercator, d.d.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije).

Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov (in UO)

Te smernice priporočajo dobro prakso glede izbora, vloge in ...

Poglej dokument
04. 09. 2014 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, sekretarji NS

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri