Delovne skupine

ZNS za posamezne strokovne naloge oblikuje delovne skupine, ki združujejo predstavnike ZNS in zunanje strokovnjake. Rezultat dela so naslednji dokumenti:

 

Prioritete za delo revizijskih komisij 2021/2022

COVID-19, brexit, socialna nesorazmerja in gospodarska rece ...

Poglej dokument
18. 05. 2021 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Člani: dr. Andrej Fatur (Odvetniška družba Fatur Menard), mag. Aleksander Igličar (EF, UL), Nevenka Kržan (KPMG Slovenija, d.o.o.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije),  dr. Aljoša Valentinčič (EF, UL) in mag. Blanka Vezjak (Vezjak svetovanje, d.o.o.).

Namen: prenova Priporočil za revizijske komisije glede pravnih podlag in posodobitve prilog ter oblikovanje Prioritet za delo RK.


 

Priporočila dobre prakse za upravljanje javnih podjetij v občinski lasti (2019)

Člani: mag. Aleš Avbreht (odvetnik, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.), mag. Janez Balantič (predsednik NS, JP Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik), dr. Borut Bratina (redni profesor, Ekonomsko-poslovna fakulteta, UM), mag. Danilo Burnač (direktor, Mariborski vodovod, d.d.), dr. Valentina Franca (docentka, Fakulteta za upravo, UL), Anton Može (upokojenec), Polona Pergar Guzaj (preizkušena notranja revizorka, 4E d.o.o. in podpredsednica NS NIgrad, d.d.), Gorazd  Podbevšek, (pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in predsednik Strokovnega sveta ZNS), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica ZNS), Cirila Surina Zajc (članica sveta Zavoda za zdravstveno zavarovanje - OE Novo mesto) in mag. Karl Vrtovšek (v.d. direktor, Center za podjetništvo in turizem Krško).

Namen: Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Združenje občin Slovenije (ZOS) smo konec septembra 2018 podpisali Sporazum o sodelovanju pri razvoju in oblikovanju smernic dobre prakse za upravljanje javnih podjetij v občinski lasti, s čimer smo se zavezali k razvoju dobre prakse in dvigu kulture upravljanja v javnih podjetjih v občinski lasti. Namen delovne skupine ZNS je za kasnejše usklajevanje s podpisniki sporazuma pripraviti osnutek ankete med družbami in organi družb, ki so javna podjetja v občinski lasti, identificirati posebnosti in izzive upravljanj teh družb, nato pa oblikovati osnutek dokumenta, ki bo predstavljal smernice oz. referenčni kodeks za javna podjetja v občinski lasti


 

Vpliv novih tehnologij (blockchain) na korporativno upravljanje (2018)

Člani: Žiga Debeljak (član uprave, Gorenje, d.d.), Aljaž Jadek (odvetnik, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.), Borut Jamnik (predsednik ZNS in predsednik uprave Moder Zavarovalnice, d.d.), Gorazd  Podbevšek, (pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in predsednik Strokovnega sveta ZNS), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica ZNS) in Matjaž Titan (pravnik).

Namen: Na ravni EU poteka več iniciativ za digitalizacijo tudi na področju korporativnega upravljanja (KU). Evropska komisija je ustanovila skupino, ki proučuje digitalne rešitve za komunikacijo med delničarji in člani organov vodenja in nadzora. EcoDa je uporabo veriženja blokov oz. 'blockchain' tehnologije uvrstila med teme, ko bodo pomembno vplivala na področje KU. O tem pričajo tako akademski članki kot praktične rešitve, ki jih v nekaterih državah že preizkušajo. V Sloveniji je konec maja 2018 Vlada RS potrdila akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe tehnologije veriženja blokov in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kripotvalut na relevatnih regulatornih področjih. ZNS bo podalo pobudo za identifikacijo korporativnega upravljanja za relevantno področje, ki bo z uporabo »blockchain-a«doseglo bistveno povečanje učinkovitosti in s tem imelo vpliv na konkurečnost slovenskega gospodarstva. Z implementacijo Evropske direktive glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v nacionalno zakonodajo, ki bo potekala do julija 2019 in ki se med drugim ukvarja z identifikacijo delničarjev, posredovanjem informacij zanje in olajšanjem uveljavljana pravic delničarjev, ima Slovenija pomembno priložnost, da postane vodilna na tem področju med članicami EU.


 

Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora

Delavci opravljajo pomembno vlogo pri upravljanju gospodarskih družb. Aktivno sodelovanj ...

Poglej dokument
20. 11. 2018 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, sodelovanje delavcev

Člani: dr. Valentina Franca (izredna profesorica, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem), Samo Fürst, MBA (GEN energija, d.o.o., predstavnik zaposlenih v NS in Predsednik Sveta delavcev), mag. Urška Gašperlin (D.S.U., d.o.o. predstavnica zaposlenih v NS), Gorazd Podbevšek, (pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in predsednik Strokovnega sveta ZNS), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica ZNS), Petra Sever (pravnica, ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, družba za management in svetovanje, d.o.o.) in dr. Anja Strojin Štampar (odvetnica – svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o.).

Namen: na podlagi razvoja standardov korporativnega upravljanja in soupravljanja kot tudi v praksi zaznanih izzivov na tem področju želimo oblikovati priporočila dobre prakse, ki bi bila v pomoč članom nadzornih svetov, ki so predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu.


 

Smernice za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja

Naš namen je s Smernicami za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revi ...

Poglej dokument
25. 10. 2018 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Člani: dr. Andrej Fatur (Odvetniška družba Fatur o.p., d.o.o.), mag. Aleksander Igličar (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Barbara Kunc (KPMG Slovenija, d.o.o.), mag. Mojca Majič (Agencija za javni nadzor nad revidiranjem), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), dr. Aljoša Valentinčič (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani) in mag. Blanka Vezjak (Vezjak svetovanje, d. o. o.).

Namen: S Smernicami za člane revizijskih komisij glede spremljanja kakovosti revidiranja (Smernice) želimo ponuditi pripomoček za razpravo z revizorjem pri spremljanju kakovosti revidiranja za boljše razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost revidiranja, ter lažje ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja storitev revizijskih družb. Kakovost računovodskega poročanja, ki je podprta z neodvisno revizijo, je namreč ključna za zaupanje in informiranje investitorjev in drugih deležnikov družbe. Pri tem ima pomembno vlogo revizijska komisija.


 

Vprašalnik za samoocenjevanje dela revizijske komisije

Glavni namen vprašalnika je ponuditi okvir za razpravo o vsebini in kakovosti dela reviz ...

Poglej dokument
24. 03. 2017 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije, samoocenjevanje

Člani: dr. Marjan Odar (Slovenski inštitut za revizijo), mag. Aleksander Igličar (EF, UL), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Katarina Sitar Šuštar (KPMG Slovenija, d.o.o.), dr. Aljoša Valentinčič (EF, UL) in mag. Blanka Vezjak (Vezjak svetovanje, d.o.o.).

Namen: prenova vprašalnika za samoocenjevanje dela revizijskih komisij. Vprašalnik je vsebinsko prilagojen prenovljenim Priporočilom za RK iz leta 2013.


 

Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov NS

Smernice so namenjene vsem članom nadzornih svetov kot priporočilo dobre prakse glede iz ...

Poglej dokument
03. 12. 2014 - Priporočila in kodeksi vodenje in delo NS

Člani: Borut Jamnik (predsednik NS, Telekom Slovenije, d.d.), Tomaž Kuntarič (predsednik NS, Petrol, d.d.), Gorazd Podbevšek (predsednik NS, NLB, d.d.), Matej Runjak (predsednik NS, Zavarovalnica Triglav, d.d.), mag. Marko Voljč (predsednik NS, Gorenje, d.d.), mag. Irena Prijović (generalna sekretarka, Združenje nadzornikov Slovenije).

Namen: izmenjava izkušenj in dobre prakse delovanja predsednikov NS, oblikovanje smernic in priporočil za delo predsednikov NS ter prenos v prakso.


 

Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov (in UO)

Te smernice priporočajo dobro prakso glede izbora, vloge in ...

Poglej dokument
04. 09. 2014 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, sekretarji NS

Člani: Iztok Bajda (Petrol, d.d.), Tomaž Babić (SOD, d.d.), mag. Mateja Čuk Anžlovar (Borzen, d.o.o.), Katarina Kordiš (Telekom Slovenije, d.d.), Jure Marjanovič (Gorenje, d.d.), Gorazd Podbevšek (RMG svetovanje, d.o.o.), Janja Špiler (HSE, d.o.o.), Nina Vintar (PS Mercator, d.d.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije).

Namen: oblikovanje novih standardov in dobre prakse za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov.


 

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2020

736

članov

15

korporativnih članov

613

imetnikov Certifikata ZNS

2648

imetnikov Potrdila za nadzornike

32

izobraževanj

841

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri