Priporočila in kodeksi

Smernice za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja

Naš namen je s Smernicami za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja (Smernice) ponuditi pripomoček za razpravo z zunanjim revizorjem računovodskih izkazov pri spremljanju kakovosti njegovega revidiranja za boljše razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost revidiranja, ter lažje ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti njegovega izvajanja. Kakovost računovodskega poročanja, ki je podprta z neodvisno revizijo, je namreč ključna za zaupanje in informiranje investitorjev in drugih deležnikov družbe. Pri tem ima pomembno vlogo revizijska komisija.


Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je 27.12. 2023 podala mnenje o načinu poročanja o kazalnikih kakovosti revidiranja, ki so predstavljeni v Smernicah za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja, objavljenih oktobra 2018. Mnenje Agencije je, da se morajo revizijske družbe pri poročanju revizijskim komisijam o porabi časa na tveganih področjih z njimi dogovoriti za natančen pomen pojma tveganih področij, ter revizijskim komisijam jasno predstaviti, ali evidenco porabe časa vodijo na način, da podatke o porabi časa na tveganih področjih revidiranja lahko zagotovijo.

Na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija), revizijske družbe v nekaterih primerih težko zagotovijo podatke o porabi časa na tveganih področjih revidiranja, oziroma se običajno posreduje zgolj podatek o porabi časa pri izvajanju revizijskih postopkov v okviru ključnih revizijskih zadev. Pri uporabi Smernic za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja se pojma tvegana področja in področja z bistvenim tveganjem prepletata in nista konsistentno uporabljena, zato prihaja tudi do nejasnosti v komuniciranju oziroma različnih pričakovanjih med revizijskimi družbami in revizijskimi komisijami.

V okviru točke 3.2 ter priloge Smernic predstavljeni kazalnik porabljenega časa na tveganih področjih meri čas, ki ga člani delovne skupine za posel porabijo na tveganih področjih, ki jih ugotovijo med načrtovanjem revizije. Na podlagi opisane problematike in predstavitve pravne podlage Agencija meni, da se morajo revizijske družbe pri poročanju revizijskim komisijam o porabi časa na tveganih področjih z njimi dogovoriti za natančen pomen pojma tveganih področij, saj pri revidiranju to niso zgolj ključne revizijske zadeve oziroma ni nujno, da revizijske komisije zanima zgolj to področje, prav tako pa morajo revizijske družbe revizijskim komisijam jasno predstaviti, ali evidenco porabe časa vodijo na način, da podatke o porabi časa na tveganih področjih revidiranja lahko zagotovijo in so verodostojni, oziroma kako podrobno (npr. po članih revizijske skupine in ostalih sodelujočih pri revidiranju) vodijo te evidence. Če revizijska družba porabe časa ne vodi na način, da bi lahko zagotovila izračune vseh predvidenih kazalnikov iz Smernic, mora to sporočiti revizijski komisiji.

Celotno besedilo je dostopno Tukaj


 

 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH kodeks, sdh, državne družbe

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri