Upravljanje korporativne kulture

SDH želi s Priročnikom opremiti nadzorne svete družb s kapi ...

Poglej dokument
02. 02. 2022 - Priporočila in kodeksi sdh

Priporočila za ureditev prejemkov za člane NS v SJI, ki so ustanovljeni zaradi ZGD-1K

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH), je v ...

Poglej dokument
21. 05. 2021 - Stroka sdh

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Z aktom Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega h ...

Poglej dokument
13. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi sdh

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

za državne družbe, ki jih upravlja SDH d.d. (»državne družb ...

Poglej dokument
13. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi sdh

IZJAVA o odpovedi delu prejemkov (SDH)

Poglej dokument
01. 04. 2020 - RAZNO-dolocimo kasneje sdh