Politika upravljanja SDH

Politika upravljanja SDH je pravni akt, ki vsebuje načela, ...

Poglej dokument
04. 05. 2023 - Stroka - SDH sdh

Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko na ...

Prenovljeni Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov ...

Poglej dokument
03. 05. 2023 - Stroka - SDH sdh

Upravljanje korporativne kulture

SDH želi s Priročnikom opremiti nadzorne svete družb s kapi ...

Poglej dokument
02. 02. 2022 - Priporočila in kodeksi - SDH sdh

Priporočila za ureditev prejemkov za člane NS v SJI, ki so ustanovljeni zaradi ZGD-1K

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH), je v ...

Poglej dokument
21. 05. 2021 - Stroka - SDH sdh

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Z aktom Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega h ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH sdh

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH sdh

IZJAVA o odpovedi delu prejemkov (SDH)

Poglej dokument
01. 04. 2020 - RAZNO-dolocimo kasneje sdh