Ali se plačilo izobraževanj in članarine šteje za boniteto?

Izobraževanje

Izobraževanje članov nadzornih svetov ne predstavlja bonitete za člane nadzornega sveta in komisij. Seveda pa morajo biti vsebine izobraževanja vsebinsko povezane z opravljanjem funkcije nadzora in  poslovanjem družbe. Če je torej izobraževanje članov nadzornega sveta relevantno za opravljanje te funkcije, lahko ob upoštevanju prvega odstavka 29. člena ZDDPO-2 predstavlja delno davčno priznani strošek družbe (kot strošek nadzornega sveta). To pojasnjuje stališče DURS-a (št. 4210-224/2007-01031-04, z dne 29.6.2007). 

Za plačilo izobraževanja članom NS ni potreben skupščinski sklep, ker ne gre plačilo NS. Zanj ni potrebna nobena druga pravna osnova, saj priporočila dobre prakse od članov NS in komisij zahtevajo posodabljanje znanj. Izobraževanje članov NS in UO (poleg sklepa Vlade RS iz leta 2005) priporočajo tudi kodeksi:


Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, SDH, d.d. (2022):

6.10.9 Člani nadzornega sveta so se ves čas trajanja funkcije dolžni dodatno izobraževati in usposabljati na področjih, ki so v neposredni povezavi z opravljanjem dela v nadzornem svetu.


Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (2021):

12.1 Pri presoji ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta se poleg zakonskih čim bolj upošteva še izpolnjevanje naslednjih pogojev: ...
- so pripravljeni na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj,
- imajo listino, s katero se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu, kot so npr. Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije ali drugo primerno listino.
15. Člani nadzornega sveta se stalno usposabljajo in zagotavljajo, da znanje, izkušnje in veščine članov ustrezajo potrebam družbe.


Kodeks upravljanja za nejavne družbe (2016):

4.7.1. Pri presoji ustreznosti kandidata za člana organa nadzora se poleg zakonskih čim bolj upošteva še izpolnjevanje naslednjih pogojev: …
- pripravljenost na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj,
- ima listino, s katero se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v organu nadzora v Sloveniji ali v tujini.
9.1. Člani organa vodenja ali nadzora se morajo stalno usposabljati in zagotoviti, da znanje, izkušnje in veščine članov ustrezajo potrebam družbe. Predsednik organa zagotovi, da člani organov vodenja ali nadzora redno izpopolnjujejo in dopolnjujejo svoje veščine ter vzdržujejo raven znanja, ki je potrebna za uspešno delovanje v družbi.


Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (2022):

5.6.1 Pri presoji ustreznosti kandidatov za člana organa nadzora se poleg zakonskih (ni oseba, ki ji opravljanje funkcije omejuje ZIntPK6 ali drug zakon) čim bolj upošteva še izpolnjevanje naslednjih pogojev: …
– so pripravljeni na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj;
– imajo listino, s katero se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu, kot je npr. Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije, ali drugo primerno listino.
8.1 Člani organa vodenja ali nadzora se morajo stalno usposabljati in zagotoviti, da znanje, izkušnje in veščine članov ustrezajo potrebam družbe. Predsednik organa zagotovi, da člani organov vodenja ali nadzora redno izpopolnjujejo in dopolnjujejo svoje veščine ter vzdržujejo raven znanja, ki je potrebna za uspešno delovanje v družbi.


Članarina

Članarina v strokovnih združenjih za zaposlene v družbi, če gre za plačilo delodajalca za članstvo delojemalca v določenih združenjih, društvih, zbornicah, organizacijah, ne šteje za boniteto, če gre za plačilo namenjeno dopolnilnemu izobraževanju in usposabljanju delojemalca, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca. Za boniteto se tudi ne šteje plačilo članarine v primeru, ko je članstvo pogoj za opravljanje določenega poklica, ki ga zaposleni opravlja pri delodajalcu. To pojasnjuje obvestilo FURS o dohodnini v točki 4.11 Plačilo članarine zaposlenemu (oktober 2022).

Torej, vsi predstavniki strokovnih služb družbe, sekretarji NS in poslovodstvo, ki za svoje delo potrebujejo strokovne vire ZNS, do katerih dostopajo preko članstva v ZNS in jim družba plačuje članarino, ta zanje ne predstavlja bonitete. Za člane NS pa plačilo članarine s strani družbe v kateri so člani NS, še vedno predstavlja boniteto. Z vidika osebne obdavčitve člana nadzornega sveta se tovrstna plačila torej štejejo kot obdavčen dohodek posameznika, ki se všteva v davčno osnovo za obračun davkov in prispevkov iz tega dohodka.

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri