Poročilo o uporabi in skladnosti za leto 2017- Kodeks upravljanja za nejavne družbe

Poročilo vsebuje analizo izjav o upravljanju družb glede up ...

Poglej dokument
10. 12. 2018 - Raziskave in študije izjava o upravljanju

Poročilo o analizi skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb za javne družb ...

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah morajo družbe, ki ...

Poglej dokument
17. 09. 2021 - Raziskave in študije izjava o upravljanju

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

je namenjen vsem gospodarskim družbam, ki niso javne (delni ...

Poglej dokument
10. 05. 2016 - Priporočila in kodeksi izjava o upravljanju

Praktični napotki za kakovostna pojasnila v izjavah o upravljanju

Namen praktičnih napotkov je družbam predstaviti sistematičen pristop k oblikovanju izja ...

Poglej dokument
01. 12. 2016 - Priporočila in kodeksi izjava o upravljanju