Kadrovanje članov nadzornega sveta

Velikost nadzornega sveta ali upravnega odbora  določa statut družbe. Njegova sestava naj bi bila strokovno komplementarna glede na potrebe posamezne družbe in raznolika v skladu s politiko raznolikosti, ki jo družba ima. Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu se določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe. Število predstavnikov delavcev v upravnem odboru se določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od enega predstavnika delavcev izmed vsakokratnih treh dopolnjenih članov upravnega odbora.

Nadzorni svet pripravo kompetenčnih profilov kandidatov in izvedbo izbornega postopka za člane nadzornega sveta, ki jih imenuje skupščina, izvede sam ali če je v družbi oblikovana kadrovska ali nominacijska komisija, te pristojnosti prepusti komisiji. Pri kriterijih za kandidate za člane nadzornih svetov se sledi statutu družbe, zakonodaji in priporočilom dobre prakse na tem področju. Priporočila za kadrovanje delavskih predstavnikov v nadzornem svetu so zapisana v Priporočilih dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora.


NOVO!

Priporočila za delo nadzornih svetov, kadrovskih in nominacijskih komisij za pripravo predloga kandid ...

Namen priprave priporočil za delo nadzornih svetov, kadrovs ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Priporočila dobre prakse

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi kodeks, sdh, državne družbe

Praktični napotki za oblikovanje politike raznolikosti organov vodenja in nadzora

Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora je dokument, ki opredeljuje zaveze druž ...

Poglej dokument
12. 04. 2018 - Priporočila in kodeksi kadrovanje, raznolikost, priporočila ZNS

Kodeks profesionalne etike ZNS

Tako kot to velja za druge profesije je pomembno, da tudi opravljanje nadzorniške funkci ...

Poglej dokument
17. 04. 2014 - Priporočila in kodeksi kodeks, etika, članstvo, nadzorni svet

Raziskave in študije

Vloga ZNS

  • ne posredujemo pri akreditaciji in izbiri kandidatov za članstvo v NS in UO,
  • promoviramo profesionalno etiko, kriterije za članstvo v NS in UO in dobro prakso izbora kandidatov,
  • svoje člane redno obveščamo o aktualnih pozivih družb ali državnega upravljavca k vložitvi kandidatur za člane NS,
  • potencialnim kandidatom za članstvo v nadzornih svetih in komisijah nudimo izobraževanje in pridobitev kvalifikacije za članstvo v nadzornih svetih: Certifikat ZNS in Potrdilo o usposabljanju za članstvo v NS in UO,
  • vsem, ki iščejo primerne kandidate za članstvo v NS, omogoča dostop do registrov oseb, ki so pridobile Potrdilo o usposabljanju za člane NS in UO in Certifikat ZNS.

 

AKTUALNI POZIVI

 

*ZNS informacije o aktualnih pozivih / razpisih pridobiva iz javno objavljenih pozivov ali preko direktnega obvestila s strani družb. Vse zainteresirane družbe vabimo, da nas o aktualnih pozivih obvestijo na: info@zdruzenje-ns.si.


 

STALNO ODPRTI JAVNI POZIVI

Prijava v evidenco potencialnih kandidatov za člane NS pri SDH, d.d.

Slovenski državni holding d.d. (SDH) vabi zainteresirane strokovnjake in posameznike, da posredujejo svojo prijavo v evidenco potencialnih kandidatov za člana v organih nadzora v družbah v lasti SDH in/ali v delni ali celotni lasti države.

Prijava v seznam potencialnih kandidatov za člane NS in UO pri Kapitalski družbi, d. d.

Kapitalska družba, d. d. v želji po oblikovanju baze potencialnih kandidatov nadzornih svetov in upravnih odborov družb (v nadaljevanju: NS), v katerih ima svojo kapitalsko naložbo, vabi k oddaji prijave če ocenjujete, da ustrezate iskanemu ciljnemu profilu ter izpolnjujete vse zakonske in druge pogoje ter predpisana merila za člane nadzornih svetov oziroma upravnih odborov.

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri