Raziskave in študije

Pobuda 40/33/2026 - Pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora državnih in borznih družb

ZNS pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti 40 % za člane nadzornih svetov in
skupaj 33 % za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola v borznih in državnih družbah do konca leta 2026

Namen pobude
Združenje nadzornikov Slovenije predstavlja pobudo za prostovoljno doseganje cilja spolne raznolikosti do konca leta 2026: 40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33 % za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola v javnih delniških družbah in družbah v državni lasti. V posebnem poročilu nadzornega sveta se na skupščini družbe predstavi politika raznolikosti organov vodenja in nadzora ter vsa prizadevanja organa nadzora in drugih deležnikov na tem področju za dosego tega cilja.
S to pobudo želimo slediti državam, ki so dosegle napredek brez zakonske regulacije na tem področju in spremeniti sedanje stanje, ko v Sloveniji že vrsto let ni napredka na tem področju. V sodelovanju s partnerjem Deloitte Slovenija bomo redno spremljali stanje zastopanosti spolov v organih vodenja in nadzora v teh družbah in redno predstavljali napredek družb na tem področju.  
Podporniki pobude
Podporo pobudi so izrazili Slovenski državni holding d.d., Ljubljanska borza vrednostnih papirjev d.d., Sektor za enake možnosti pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Združenje Manager, ki si sicer prizadeva tudi za zakonsko regulacijo tega področja. Podporniki pobude si bodo vsak na svoj način prizadevali z različnimi aktivnostmi prispevati k napredku na tem področju. Pobuda je odprta tudi drugim deležnikom na tem področju, ki bi jo želeli podpreti v prihodnje.
S svojo podporo pobudi se k upoštevanju ciljne spolne raznolikosti za nadzorne svete v družbah s kapitalsko naložbo zavezuje tudi SDH kot upravljalec teh družb, ki na skupščinah glasuje o članih nadzornih svetov, ki so predstavniki kapitala.

Komu je pobuda namenjena
Pobuda je namenjena vsem odločevalcem za vodstvene in nadzorniške funkcije v državnih in borznih družbah, ki lahko prispevajo k napredku na tem področju. Predvsem je usmerjena na velike družbe, kjer so organi vodenja in nadzora veččlanski oz. na družbe zavezane revidiranju skladno 70. členu ZGD-1, kamor se vštevajo tudi nekatere srednje družbe.
Med odločevalce o predlogih za kandidate organov vodenja ali nadzora oz. njihovo imenovanje sodijo:
- člani nadzornih svetov, ki oblikujejo skupščinske predloge za imenovanje predstavnikov kapitala v organe nadzora in imenujejo člane organov vodenja,
- člani svetov delavcev, ki izbirajo in imenujejo predstavnike delavcev v organih nadzora in predlagajo delavske direktorje,
- predstavniki različnih kadrovskih, akreditacijskih in nominacijskih komisij, predvsem pa
- delničarji družb in upravljalec državnega premoženja (SDH), ki na skupščinah glasujejo o predstavnikih kapitala v nadzornih svetih.

Poziv ZNS nadzornim svetom in svetom delavcev
Nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države in javnih delniških družb bomo v pisni pobudi pozvali k oblikovanju ali dopolnitvi politike raznolikosti organov vodenja in nadzora kot pomembnega instituta korporativnega upravljanja za doseganje različnih vidikov raznolikosti sestave teh organov, med njimi tudi bolj uravnotežene spolne zastopanosti.
Pozvali jih bomo k prostovoljnemu doseganju ciljne spolne raznolikosti do leta 2026: 40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33 % za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola. Nadzorni sveti družb, ki so zavezane revidiranju, naj bi v skladu s 70. členom ZGD-1 in priporočili kodeksov upravljanja v politiki raznolikosti organov vodenja in nadzora natančneje opredelili ciljno spolno raznolikost, časovni okvir in tudi načine za doseganje tega cilja.
Pobudo bomo naslovili tudi na svete delavcev teh družb, ki izbirajo in imenujejo predstavnike delavcev v organih nadzora in predlagajo delavske direktorje, naj v kadrovskih postopkih sledijo sprejeti politiki raznolikosti in ciljni spolni raznolikosti za uravnoteženo zastopanost manj zastopanega spola. Naša pričakovanja so, da od nadzornih svetov in svetov delavcev družb dobimo odgovor na našo pobudo in s tem izraz njihove prostovoljne zaveze na tem področju.

Predlog ZGD-1K in opredelitev ciljne spolne raznolikosti
Kadar priporočila dobre prakse zapisane v kodeksih v praksi niso implementirana in jih družbe v veliki meri ne spoštujejo, obstaja možnost, da se takšno področje podrobneje zakonsko uredi. Na to, da družbe nimajo politik raznolikosti ali da v njih ni opredeljena ciljne spolne zastopanosti manj zastopanega spola, smo opozorili ob predstavitvi rezultatov lanske raziskave, ki jo je ZNS izvedelo v sodelovanju z Deloitte Slovenija.  Zato smo MGRT predlagali, da se v besedilo 7. točke 70. člena ZGD-1 v noveli ZGD-1K doda besedilo iz 4.2 in 4.3 načela iz Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (2016, ZNS in LJSE), ki posebej opredeljujeta ciljno zastopanost glede spola in razmerje v obeh organih glede na velikost organa kot tudi posebej vplive na kadrovske procese v družbi. Da bi zagotovili večjo transparentnost in pomen tega področja za delničarje, smo predlagali, da se v posebnem poročilu nadzornega sveta na skupščini družbe predstavi vsa prizadevanja organa nadzora in drugih deležnikov na tem področju.

Kako bomo spremljali napredek
ZNS bo v sodelovanju s partnerjem Deloitte Slovenija redno spremljal stanje na tem področju po posameznih družbah in vsaj enkrat letno poročal o spremembah in sledenju ciljni spolni raznolikosti organov vodenja in nadzora po posameznih družbah.
Del spremljanja napredka na tem področju bo tudi spremljanje glasovanja SDH na skupščinah družb s kapitalsko naložbo države in upoštevanje predlogov nadzornih svetov državnih družb oz. spoštovanje politike raznolikosti z vidika ciljne spolne raznolikosti, če bo v družbi sprejeta s strani nadzornega sveta.
Podatke o napredku na tem področju po posameznih družbah bomo objavljali sproti in o tem kvartalno poročali javnosti in deležnikom ter enkrat letno oblikovali celovito poročilo.
Javno bomo objavili katere družbe in v njenem imenu nadzorni sveti in sveti delavcev so se tej pobudi odzvali in pristopili k prostovoljnemu doseganju ciljne spolne raznolikosti.

 

 

Največkrat prenešene vsebine

Poročilo o sestavi in prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb 2018 – 2022

Poročilo o sestavi in prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb za obdo ...

Poglej dokument
30. 11. 2023 - Raziskave in študije nagrajevanje

Pobuda 40/33/2026 - Pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in ...

ZNS pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolik ...

Poglej dokument
14. 11. 2019 - Raziskave in študije kadrovanje, raznolikost, pobuda4033

Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov v Sloveniji v obdobju 2013-2015

V letu 2016 smo ponovno pripravili raziskavo o gibanjih pre ...

Poglej dokument
11. 10. 2016 - Raziskave in študije nagrajevanje

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri