Ali predsednik NS s članom uprave poleg pogodbe o zaposlitvi, z njim podpisuje tudi druge izvedbene p ...

Predsednik NS zastopa družbo nasproti poslovodjem (tako ZGD ...

Poglej dokument
27. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. uprava

Nasprotje interesov ko je ožji družinski član določenega člana NS zaposlen v družbi

V našem podjetju pri njegovem upravljanju upoštevamo veljav ...

Poglej dokument
04. 11. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. uprava

Ali nadzorni svet lahko veljavno odloča tudi v primeru, ko kateri izmed njegovih članov (še) ni imenovan?

Družba je v državni lasti, kjer trenutno od 8 nadzornikov e ...

Poglej dokument
23. 03. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. uprava

Korporacijsko-pravne pasti odpoklica uprave

Poglej dokument
17. 12. 2015 - Gradiva izobraževanj - mag. Uroš Ilić uprava

Kdaj govorimo o vmešavanju NS v delovanje uprave oz. njene pristojnosti?

Kdaj govorimo o vmešavanju NS v delovanje uprave oz. njene ...

Poglej dokument
02. 01. 2020 - Pravni nasveti uprava

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% lasti družbe A?

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% last ...

Poglej dokument
12. 02. 2020 - Pravni nasveti uprava

Ali je lahko v obvladujoči družbi (mati) in odvisni družbi (hči) isti predsednik v obeh upravah?

Ali je mogoče, da je v obvladujoči družbi (mati) in odvisni ...

Poglej dokument
10. 03. 2020 - Pravni nasveti uprava

Pravna razmerja med nadzornim svetom in upravo družb v holdingu

Ali lahko član uprave hčerinske družbe, postane član nadzornega sveta matične družbe?
Poglej dokument

11. 03. 2020 - Pravni nasveti uprava

Kako kot člani NS lahko pristopimo k znižanju prejemkov uprave?

Družba se je zaradi posledic povezanih s korona virusom zna ...

Poglej dokument
03. 04. 2020 - Pravni nasveti uprava

Izplačilo vmesnih dividend

Ali se vmesne dividende smejo izplačati samo, če statut pooblasti upravo, da to stori? Poglej dokument

22. 05. 2020 - Pravni nasveti uprava

Ali lahko člani uprave za udeležbo na sejah NS v odvisnih družbah uporabijo služben avto?

Člani uprave so v NS in upravnih odborih odvisnih družb, ko ...

Poglej dokument
08. 10. 2020 - Pravni nasveti uprava

Kadrovanje uprav ("Izobraževanje za nadzornike")

Izobraževanje za nadzornike je int ...

Poglej dokument
29. 09. 2023 - Gradiva izobraževanj - Gorazd Podbevšek uprava

Mandatarski sistem - Poročilo Predsedniškega foruma ZNS

Predstavitev rezultatov ankete o mandatarskem sistemu v Slo ...

Poglej dokument
11. 02. 2016 - Gradiva izobraževanj uprava

Stališče ZNS glede vprašanja nasprotja interesov v primeru korporativnega upravljanja skupine družb

Strokovni svet ZNS je na podlagi zaznanih izzivov v praksi ...

Poglej dokument
12. 04. 2021 - Stališča ZNS uprava

Ugovor uprave na zapisnik NS

Kakšne so pravice oz. možnosti uprave, če se ne strinja z z ...

Poglej dokument
02. 08. 2021 - Pravni nasveti uprava

Ali posamezni član NS lahko zahteva informacijo od uprave samostojno?

Ali posamezni član NS lahko zahteva in pridobi informacijo od uprave samostojno, ali mor ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti uprava

Novela ZGD-1K in prejemki članov uprave

Kako se bodo v zvezi z novelo ZGD-1K določali prejemki članov uprave, ki bodo imenovani ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti uprava

Priporočilo članov ali predsednika nadzornega sveta upravi družbe

Nadzorniki družbe smo sprejeli sklep, da je poslovodstvo do ...

Poglej dokument
10. 03. 2021 - Pravni nasveti uprava

Priporočila za poročanje nadzornemu svetu

Kaj naj nadzorni svet zahteva od uprave? Priporočila za por ...

Poglej dokument
10. 03. 2014 - Priporočila in kodeksi - ZNS uprava

Stališče ZNS o upravljanju nasprotij interesov pri prehodu člana iz organa nadzora v organ vodenja in ...

Strokovni svet ZNS se je v soglasju z Upravnim odborom ZNS ...

Poglej dokument
03. 02. 2020 - Stališča ZNS - ZNS uprava

Stališče ZNS glede kandidatur funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili ...

Združenje nadzornikov Slovenije se je opredelilo do kandida ...

Poglej dokument
27. 10. 2020 - Stališča ZNS - ZNS uprava

Strokovna razprava ZNS: Predčasno prenehanje mandata upravi - sporazum vs. odpoklic uprave

V slovenski korporacijski praksi prevladuje stališče, da je ...

Poglej dokument
05. 10. 2020 - Priporočila in kodeksi - ZNS uprava