Pogosta vprašanja

Kdo je lahko član ZNS?

Člani ZNS so lahko (6. člen Pravil ZNS):

  • člani NS in neizvršni člani UO gospodarskih družb z območja Republike Slovenije;
  • člani komisij in sekretarji NS in UO ter posamezniki, ki kažejo interes za včlanitev, če izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje članov organov vodenja in nadzora;
  • posamezniki, ki kažejo interes za včlanitev, če izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje članov organov vodenja in nadzora;
  • tuji državljani iz 1. ali 2. alineje tega člena;
  • pravne osebe, ki so praviloma gospodarske družbe in organizacije (korporativni člani), zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja in nadzorniške funkcije v okviru poslanstva ZNS. Za posameznike, včlanjene v sklopu korporativnega članstva, veljajo enaki kriteriji za članstvo v ZNS.

Člani ZNS so zavezani k spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS in Pravil ZNS ter si prizadevajo za dobro prakso delovanja NS kot to določajo priporočila, ki jih je sprejelo ZNS.

ZNS povezuje vse deležnike korporacijskega upravljanja, ki so zainteresirani za dvig standardov korporacisjkega upravljanja v Sloveniji. Najbolj številčni pa so člani nadzornih svetov (NS).

 

Kakšne so vrste članstva?

INDIVIDUALNO

Kot posameznik poravnate letno članarino osebno ali pa vam jo poravna družba, ki jo navedete kot plačnika.
*Popust za kolektivno članstvo in upokojence ter študente.

KORPORATIVNO

Korporativni člani so pravne osebe, ki so dolgoročno zainteresirane za razvoj in povečevanje zaupanja v sisteme upravljanja podjetij.

 

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzornega sveta? Kako je s plačilom članarin v strokovnih združenjih za člane nadzornega sveta? Ali se ti stroški štejejo za boniteto in ali se vštevajo med davčno priznane odhodke družbe?

Izobraževanje članov nadzornih svetov ne predstavlja bonitete za člane nadzornega sveta in komisij. Seveda pa morajo biti vsebine izobraževanja vsebinsko povezane z opravljanjem funkcije nadzora in  poslovanjem družbe. Če je torej izobraževanje članov nadzornega sveta relevantno za opravljanje te funkcije, lahko ob upoštevanju prvega odstavka 29. člena ZDDPO-2 predstavlja delno davčno priznani strošek družbe (kot strošek nadzornega sveta). To pojasnjuje stališče DURS-a (št. 4210-224/2007-01031-04, z dne 29.6.2007). Za plačilo izobraževanja članom NS ni potreben skupščinski sklep, ker ne gre plačilo NS. Zanj ni potrebna nobena druga pravna osnova, saj priporočila dobre prakse od članov NS in komisij zahtevajo posodabljanje znanj. Izobraževanje članov NS in UO (poleg sklepa Vlade RS iz leta 2005) priporočajo tudi kodeksi.

Vsi predstavniki strokovnih služb družbe, sekretarji NS in poslovodstvo, ki za svoje delo potrebujejo strokovne vire ZNS, do katerih dostopajo preko članstva v ZNS in jim družba plačuje članarino, ta zanje ne predstavlja bonitete. Za člane NS pa plačilo članarine s strani družbe v kateri so člani NS, še vedno predstavlja boniteto. Z vidika osebne obdavčitve člana nadzornega sveta se tovrstna plačila torej štejejo kot obdavčen dohodek posameznika, ki se všteva v davčno osnovo za obračun davkov in prispevkov iz tega dohodka.

POJASNILA in PODLAGE >>>

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri