Register imetnikov Potrdila za nadzornike

Register imetnikov potrdila o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov

Z udeležbo na programu usposabljanja za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb - Izobraževanje za nadzornike, prejmejo udeleženci programa Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov ("Potrdilo za nadzornike"), ki ga za opravljanje funkcije in strokovno delovanje v nadzornih svetih ali upravnih odborih družb (skladno sklepu Vlade RS z dne 6. 10. 2005) potrebujejo vsi člani nadzornih svetov in neizvršni člani upravnih odborov, ki jih je ali jih bo za imenovanje v te organe predlagala Vlada RS kot zastopnica lastnice RS.

 

Skupno število imetnikov:
Ime in priimek Datum prejema Podlaga za pridobitev strokovne kvalifikacije
Aberšek Boris 29.09.2014 Izobraževanje
Abramovič Kruno 24.10.2012 Izobraževanje
Aćimović Brigita 19.10.2011 Izobraževanje
Adamič Marjan 31.03.2010 Certifikat ZNS
Adamovič Jug Bojan 29.05.2013 Izobraževanje
Agnič Robert 18.06.2021 Izobraževanje
Agrež Marko 14.04.2006 Izobraževanje
Ahačič Uroš 09.10.2020 Izobraževanje
Ahaj Tanja 17.09.2010 Izobraževanje
Ahlin Tanja 29.09.2014 Certifikat ZNS
Albreht Bojan 29.05.2008 Certifikat ZNS
Alibegović Zlatko 25.01.2013 Izobraževanje
Aljančič Falež Vera 10.02.2006 Certifikat ZNS
Ambrož Roman 07.10.2015 Izobraževanje
Ambrožič Borut 25.11.2008 Izobraževanje
Amon Mitja 17.04.2019 Izobraževanje
Anadolli Sonja 05.10.2016 Certifikat ZNS
Anderle Janez 25.01.2013 Izobraževanje
Andoljšek Žiga 31.05.2006 Izobraževanje
Andoljšek Andrej 11.02.2015 Izobraževanje
Andolšek Mojca 09.10.2020 Izobraževanje
Andrejaš Jernej 25.11.2009 Izobraževanje
Andric Matjaž 05.10.2018 Izobraževanje
Andrijanič Mark Boris 09.10.2020 Izobraževanje
Androjna Andrej 25.11.2020 Izobraževanje
Angel Blaž 24.10.2012 Izobraževanje
Anterič Aleksandra 05.03.2006 Certifikat ZNS
Antič Peter 14.11.2008 Izobraževanje
Antončič David 15.09.2006 Izobraževanje
Aplenc Andrej 03.02.2006 Certifikat ZNS
Arčan Tatjana 26.01.2007 Izobraževanje
Arlič Sonja 14.11.2008 Izobraževanje
Arlič Rajko 20.03.2013 Izobraževanje
Artnak Saša 13.04.2018 Izobraževanje
Atanasova Radica 17.04.2019 Izobraževanje
Atelšek Ivan 03.06.2006 Izobraževanje
Auda Andrej 16.05.2008 Izobraževanje
Auda Matej 15.02.2008 Izobraževanje
Auer Stojan 22.11.2019 Certifikat ZNS
Avbelj Lekić Nina 05.10.2018 Izobraževanje
Avbelj Valentan Mateja 14.11.2008 Izobraževanje
Avbreht Aleš 26.11.2014 Certifikat ZNS
Aver Boštjan 14.12.2011 Certifikat ZNS
Avguštin Aleksander 09.10.2020 Izobraževanje
Ažman Gorazd 16.02.2011 Izobraževanje
Babič Branko 16.05.2008 Izobraževanje
Babič Bojan 17.11.2006 Certifikat ZNS
Babić Tomaž 31.05.2006 Izobraževanje
Babič Branka 17.09.2010 Certifikat ZNS
Babič Maksimilijan 25.11.2009 Izobraževanje
Babnik Klemen 29.09.2014 Izobraževanje
Bahor Marko 25.11.2020 Certifikat ZNS
Bajc Katja 14.04.2014 Izobraževanje
Bajda Henrik 14.04.2006 Izobraževanje
Bajda Iztok 17.11.2006 Certifikat ZNS
Bajec Matjaž 24.11.2014 Izobraževanje
Bajec Jadran 24.04.2002 Listina A
Bajraktarević Gregor 15.06.2012 Izobraževanje
Bajuk Jože 31.03.2010 Izobraževanje
Bajuk Ermina 18.09.2013 Certifikat ZNS
Bakan Rožič Tanja 28.06.2006 Izobraževanje
Bakaršič Branko 27.01.2007 Izobraževanje
Bakše Ignac 14.04.2006 Izobraževanje
Balantič Janez 15.06.2012 Certifikat ZNS
Balažič Anton 18.10.2016 Certifikat ZNS
Balog Janez 28.09.2007 Izobraževanje
Ban Orijano 14.11.2008 Izobraževanje
Bandelli Marko 18.09.2013 Certifikat ZNS
Banfi Bojan 11.02.2015 Certifikat ZNS
Banič Igor 23.10.2019 Certifikat ZNS
Banović Marko 24.11.2017 Izobraževanje
Banovšek Martin 26.01.2005 Izobraževanje
Barbič Bogdan 03.06.2006 Izobraževanje
Baričič Andrej 22.04.2015 Certifikat ZNS
Barlič Alenka 25.11.2020 Izobraževanje
Barrile Darij 16.09.2009 Izobraževanje
Bartol Tadeja 09.10.2020 Izobraževanje
Baruca Zdenka 16.06.2006 Izobraževanje
Baš Franc 15.11.2006 Izobraževanje
Baškovič Simona 24.11.2014 Izobraževanje
Bastič Matej 17.04.2020 Izobraževanje
Bauman Andrej 05.10.2018 Izobraževanje
Bauzon Demetrio 13.02.2019 Izobraževanje
Bavdek Maja 23.04.2021 Certifikat ZNS
Bavec Saša 23.10.2018 Certifikat ZNS
Bedina Janez 25.11.2016 Izobraževanje
Bedina Janez 10.04.2015 Izobraževanje
Bejek Vižin Nuša 04.10.2019 Izobraževanje
Belak Jernej 25.11.2015 Certifikat ZNS
Belantič Tanja 28.09.2007 Izobraževanje
Bele Denis 11.02.2015 Izobraževanje
Belič Damjan 28.07.2007 Izobraževanje
Belingar Štefan 05.10.2018 Izobraževanje
Benčina Tjaša 16.02.2018 Izobraževanje
Benčina Tomaž 22.11.2019 Izobraževanje
Benedejčič Lea 14.04.2006 Certifikat ZNS
Benedek David 28.02.2006 Certifikat ZNS
Benko Maja 09.06.2017 Izobraževanje
Benkovič Marijan 21.11.2018 Izobraževanje
Beranič Branko 29.09.2014 Izobraževanje
Berce Jaroslav 17.09.2010 Izobraževanje
Bergant Robert 25.11.2015 Izobraževanje
Berghaus Jožefa 05.10.2018 Izobraževanje
Berginc Vinko 16.05.2008 Izobraževanje
Berginc Tomaž 28.06.2006 Izobraževanje
Berk Skok Aleš 06.10.2017 Certifikat ZNS
Berk Skok Meta 12.02.2009 Izobraževanje
Berki Nuša 25.11.2020 Izobraževanje
Berkopec Gregor 05.10.2018 Izobraževanje
Berkovič Robert 24.11.2014 Izobraževanje
Berlec Stanislav 28.09.2007 Izobraževanje
Bernat Janez 14.02.2020 Izobraževanje
Bertoncelj Andrej 17.04.2020 Izobraževanje
Bervar Daniela 13.05.2011 Izobraževanje
Besednjak Dean 16.02.2011 Certifikat ZNS
Bešter Helena 13.03.2006 Certifikat ZNS
Bevc Miloš 14.04.2006 Izobraževanje
Bezjak Marjan 14.02.2006 Certifikat ZNS
Beznik Roman 06.02.2006 Certifikat ZNS
Bibič Dejan 11.02.2015 Izobraževanje
Binter Jaka 02.04.2010 Izobraževanje
Birtič Damjan 16.06.2006 Izobraževanje
Biryulin Svyatoslav 08.10.2021 Izobraževanje
Bizaj Borut 16.09.2009 Izobraževanje
Bizjak Goran 07.10.2015 Izobraževanje
Bizjak Matic 29.05.2008 Izobraževanje
Bizjak Ivan 16.06.2006 Izobraževanje
Bizjak Jure 07.03.2006 Certifikat ZNS
Blagotinšek Tomaž 09.06.2017 Izobraževanje
Blaj Petra 25.11.2020 Izobraževanje
Blanc Miloš 25.10.2006 Certifikat ZNS
Blatnik Tanja 28.06.2006 Certifikat ZNS
Blatnik Tonja 25.11.2009 Izobraževanje
Blatnjak Goran 23.04.2021 Izobraževanje
Blažič Katarina 24.02.2016 Izobraževanje
Blažič Matija 29.05.2013 Certifikat ZNS
Blažič Miroslav 25.11.2008 Izobraževanje
Blažica Uroš 10.04.2015 Izobraževanje
Blejc Daniel 16.06.2006 Izobraževanje
Blejec Jelka 17.05.2011 Certifikat ZNS
Blinc Robert 31.05.2006 Izobraževanje
Boban Stanka 03.06.2006 Izobraževanje
Bobinac Franjo 22.11.2019 Izobraževanje
Bobnič Tadeja 25.01.2013 Izobraževanje
Bofulin Alan 21.11.2018 Izobraževanje
Bogataj Marko 12.05.2006 Certifikat ZNS
Bogataj Gregor 20.03.2013 Certifikat ZNS
Bogataj Alojz Slavko 16.02.2011 Izobraževanje
Bogataj Demšar Damjana 31.05.2006 Izobraževanje
Bogdan Nensy 07.06.2019 Izobraževanje
Bogdanoski Maja 17.04.2019 Izobraževanje
Bogovič Franc 31.05.2006 Izobraževanje
Boh Alojzij 14.04.2014 Izobraževanje
Boh Mojca 31.05.2006 Izobraževanje
Bohl Tanja 06.10.2017 Izobraževanje
Bohorič Janez 15.06.2006 Certifikat ZNS
Bojc Janez 18.12.2006 Certifikat ZNS
Bojnec Tadej 16.05.2008 Izobraževanje
Bojović Gregor 26.01.2005 Izobraževanje
Bokal Marko 29.05.2008 Certifikat ZNS
Bolčič Agostini Suzana 11.03.2015 Certifikat ZNS
Bolčina Alojz 30.03.2007 Izobraževanje
Bole Tomaž 13.02.2012 Izobraževanje
Bole Maja 14.12.2011 Izobraževanje
Bolka Marjan 20.06.2007 Izobraževanje
Bolka Marjan 20.06.2007 Usposabljanje
Boltar Jure 25.11.2020 Izobraževanje
Boltin Tomaž 16.09.2009 Izobraževanje
Bon Marta 29.05.2008 Certifikat ZNS
Boncelj Bojan 15.02.2008 Izobraževanje
Bončina Igor 28.02.2006 Certifikat ZNS
Boranič Barbara 09.06.2017 Izobraževanje
Borko Marjan 18.09.2013 Izobraževanje
Bornšek Lovro 24.02.2017 Izobraževanje
Borovinšek Petra 11.02.2015 Izobraževanje
Borštnar Jaka 16.02.2018 Izobraževanje
Bosančić Zoran 17.04.2020 Izobraževanje
Boštjančič Tina 09.10.2020 Izobraževanje
Boštjančič Stanislav 16.09.2009 Izobraževanje
Boštjančič Marko 10.04.2015 Izobraževanje
Boštjančič Klemen 25.11.2009 Izobraževanje
Božič Miha 31.03.2010 Izobraževanje
Božič Gregor 14.02.2014 Izobraževanje
Božič Ivan 28.06.2006 Izobraževanje
Božič Mateja 16.06.2006 Izobraževanje
Božič Matjaž 31.05.2006 Izobraževanje
Božič Miran 06.03.2006 Certifikat ZNS
Božič Miran 03.06.2006 Izobraževanje
Božič Anton 26.01.2007 Izobraževanje
Božič Dejan 26.01.2007 Izobraževanje
Božovič Božo 26.01.2007 Izobraževanje
Bračič Blaž 25.11.2020 Izobraževanje
Bračko Branko 05.06.2020 Izobraževanje
Bračko Srečko 25.11.2009 Izobraževanje
Bračun Kaja 05.10.2018 Izobraževanje
Bradač Boris 14.11.2008 Izobraževanje
Bradeško Jožef 11.06.2013 Certifikat ZNS
Brajdih Robert 27.01.2007 Izobraževanje
Brajkovič Božidar 28.06.2006 Izobraževanje
Brandner Helena 26.11.2010 Izobraževanje
Brankovič Goran 17.02.2006 Certifikat ZNS
Bratina Aljaž 13.02.2019 Izobraževanje
Bratina Borut 01.02.2006 Certifikat ZNS
Bratkovič Bojan 23.04.2021 Izobraževanje
Bratož David 05.06.2009 Izobraževanje
Bratuša Brant Robert 28.06.2006 Izobraževanje
Brcar Bojan 20.03.2013 Izobraževanje
Brce Rudi 13.05.2011 Izobraževanje
Brdnik Boris 13.04.2018 Izobraževanje
Brecelj Jože 27.01.2007 Izobraževanje
Brečko Vlasta 06.10.2017 Izobraževanje
Brečko Milan 31.05.2006 Izobraževanje
Bregar Marko 24.10.2012 Izobraževanje
Bregar Lidija 29.05.2013 Certifikat ZNS
Bregar Marko 29.05.2013 Izobraževanje
Bregar Boštjan 25.11.2009 Certifikat ZNS
Brelih Daniela 09.10.2020 Izobraževanje
Brenk Klemen 09.10.2020 Izobraževanje
Brenk Marija 22.11.2019 Izobraževanje
Brenkovič Janez 13.02.2009 Izobraževanje
Brešar Bojan 22.11.2013 Izobraževanje
Breščak Slavko 15.11.2006 Izobraževanje
Brezigar Marko 14.04.2017 Izobraževanje
Breznik Marko 14.04.2017 Izobraževanje
Breznik Lidija 07.10.2015 Izobraževanje
Brezovar Vojka 31.05.2006 Izobraževanje
Brglez Oto 16.05.2008 Certifikat ZNS
Bric Roman 16.06.2006 Izobraževanje
Bricelj, mag. posl. ved Pavle 13.05.2011 Certifikat ZNS
Bricl Iztok 20.06.2007 Izobraževanje
Bricl Iztok 20.06.2007 Usposabljanje
Brilej Molan Tjaša 17.11.2014 Izobraževanje
Briševac Davor 13.02.2019 Izobraževanje
Brkić Alen 17.04.2019 Izobraževanje
Brlečič Andrej 12.02.2021 Izobraževanje
Brlek Boštjan 24.02.2016 Izobraževanje
Brlek Edi 31.05.2006 Izobraževanje
Brnot Igor 20.06.2007 Izobraževanje
Brnot Igor 20.06.2007 Usposabljanje
Brodnik Andrej 28.06.2006 Izobraževanje
Brodnjak Blaž 25.09.2006 Certifikat ZNS
Brodnjak Stanislav 02.03.2006 Certifikat ZNS
Brumec Matej 09.10.2020 Izobraževanje
Brunskole Marko 08.10.2021 Izobraževanje
Brvar Primož 14.04.2014 Izobraževanje
Brvar Štefan 25.11.2015 Izobraževanje
Brvar Marko 29.09.2014 Certifikat ZNS
Bučuk Rok 09.10.2020 Izobraževanje
Buda Katja 28.06.2006 Izobraževanje
Budiša Marija 03.03.2006 Certifikat ZNS
Bukovec Srečko 20.09.2006 Certifikat ZNS
Bukovec Nina 24.11.2014 Izobraževanje
Bulovec Florijan 24.02.2016 Izobraževanje
Bunderla Slavko 26.01.2007 Izobraževanje
Bunta Branko 14.04.2006 Izobraževanje
Burazer Renato 16.09.2009 Izobraževanje
Burnač Danilo 16.06.2006 Izobraževanje
Buršič Aleš 24.10.2012 Certifikat ZNS
But Vinko 06.02.2006 Certifikat ZNS
Butara Miha 29.05.2013 Izobraževanje
Butina Vasja 13.02.2012 Izobraževanje
Butina Tomaž 11.02.2015 Izobraževanje
Bužan Ervin 14.04.2006 Izobraževanje
Buzeti Jernej 09.10.2020 Izobraževanje
Čadež Zvone 07.06.2019 Certifikat ZNS
Čadež Anka 31.05.2006 Izobraževanje
Čadež Janez 14.04.2006 Izobraževanje
Čadež Milan 16.03.2006 Certifikat ZNS
Caf Dušan 10.04.2015 Izobraževanje
Čakš Janko 05.10.2016 Izobraževanje
Camlek Aleksander 16.06.2006 Izobraževanje
Caprirolo Gonzalo 15.09.2006 Izobraževanje
Capuder Franc 16.05.2008 Izobraževanje
Capuder Bogdan 13.02.2012 Izobraževanje
Carli Radko 01.04.2009 Izobraževanje
Čarman Poberaj Simona 16.06.2006 Izobraževanje
Čas Tine 05.06.2020 Izobraževanje
Časar Črtomir 29.09.2014 Certifikat ZNS
Časar Robert 30.11.2006 Certifikat ZNS
Čater Jure 16.06.2006 Izobraževanje
Čebela Polona 09.06.2017 Izobraževanje
Čeč Dušan 09.10.2020 Izobraževanje
Čeč Jure 09.10.2020 Izobraževanje
Cedilnik Marko 20.09.2006 Certifikat ZNS
Cedilnik Andreja 23.04.2021 Izobraževanje
Cegnar Marko 09.06.2017 Izobraževanje
Čegovnik Iztok 26.01.2007 Izobraževanje
Cehtl Nataša 05.03.2014 Certifikat ZNS
Celar Peter 28.09.2007 Izobraževanje
Čelar Tadeja 28.06.2006 Izobraževanje
Čelhar Divna 13.02.2009 Izobraževanje
Cemič Elizabeta 28.06.2006 Izobraževanje
Cenc Gregor 29.09.2014 Izobraževanje
Cencelj Andreja 12.02.2009 Izobraževanje
Čepar Stojan 16.09.2009 Izobraževanje
Čepeljnik Matej 15.02.2008 Izobraževanje
Čepelnik Neca 20.03.2013 Izobraževanje
Čepin Janko 24.11.2017 Izobraževanje
Čepin Marko 25.01.2013 Izobraževanje
Čeplak Vladimir Mišo 25.01.2013 Certifikat ZNS
Čepon Marko 26.01.2007 Izobraževanje
Cerar Luka 09.10.2020 Izobraževanje
Cerar Milan 31.05.2006 Izobraževanje
Cerar Matej 06.03.2020 Izobraževanje
Čerček Emanuel 15.02.2008 Izobraževanje
Cergolj Andrej 07.06.2019 Izobraževanje
Čerič Tanja 08.10.2021 Izobraževanje
Čerin Aleš 06.02.2008 Certifikat ZNS
Čerin Dean 07.11.2006 Certifikat ZNS
Cerjak Marija 17.11.2014 Izobraževanje
Cerjak Radovan 17.04.2020 Izobraževanje
Cerkvenik Janko 26.11.2010 Izobraževanje
Cerkvenik Zorko A. 06.02.2006 Certifikat ZNS
Cerle Barbara 13.04.2018 Izobraževanje
Černe Mojca 02.04.2010 Izobraževanje
Černe Janez 14.12.2011 Certifikat ZNS
Černe Janez 07.06.2019 Izobraževanje
Černe Thomas 15.09.2006 Izobraževanje
Černe Pucer Mojca 20.03.2013 Certifikat ZNS
Černelč Miha 14.04.2014 Izobraževanje
Černetič Simon 12.02.2009 Izobraževanje
Černigoj Matej 17.11.2014 Izobraževanje
Černigoj Peter 25.11.2016 Izobraževanje
Černilogar Radež Milena 13.05.2011 Izobraževanje
Černivec Boštjan 04.03.2015 Certifikat ZNS
Černoša Iztok 25.11.2016 Izobraževanje
Cerovac Sandro 10.06.2015 Izobraževanje
Cerovič Neno 14.04.2014 Izobraževanje
Cerovšek Zupančič Barbara 21.11.2018 Izobraževanje
Čertalič Maša 16.09.2009 Certifikat ZNS
Čertanc Zoran 13.02.2009 Izobraževanje
Cesar Nives 29.05.2008 Certifikat ZNS
Cesar Borut 05.06.2020 Certifikat ZNS
Česen Primož 20.06.2018 Izobraževanje
Česnik Nataša 25.11.2020 Izobraževanje
Češnovar Franc 23.11.2007 Izobraževanje
Cestnik Mitja 16.02.2011 Izobraževanje
Ćetković Frančiška 12.02.2009 Izobraževanje
Čevka Andraž 25.01.2013 Izobraževanje
Čevka Janko 25.01.2013 Izobraževanje
Čibej Ljubo 14.11.2008 Izobraževanje
Čibej Gorazd 24.11.2014 Izobraževanje
Ciglarič Stanko 16.02.2011 Izobraževanje
Cilenšek Aleksander 25.11.2015 Izobraževanje
Cimerman Jana 03.10.2014 Izobraževanje
Cimerman Vasilij 25.11.2008 Izobraževanje
Cimerman Mateja 05.10.2018 Izobraževanje
Cipot Rudolf 15.09.2006 Izobraževanje
Cizej Mitja 28.06.2006 Izobraževanje
Cizel Bojan 28.06.2006 Izobraževanje
Cizelj Leon 14.04.2006 Izobraževanje
Cmok Darja 26.01.2005 Izobraževanje
Cojhter Matjan 13.05.2011 Certifikat ZNS
Čok Erik 14.04.2017 Certifikat ZNS
Čok Vojko 25.11.2009 Certifikat ZNS
Čok Pangeršič Alenka 27.09.2013 Izobraževanje
Colja Irena 31.05.2006 Izobraževanje
Copek Jože 26.01.2005 Izobraževanje
Čopi Boštjan 18.06.2021 Izobraževanje
Copot Daniel 26.01.2005 Izobraževanje
Čotar Mitja 30.03.2007 Izobraževanje
Čotar Anton 08.12.2017 Certifikat ZNS
Cotič Damijan 10.06.2015 Izobraževanje
Cotič Zvonko 15.02.2008 Izobraževanje
Čož Beno 05.10.2018 Izobraževanje
Črešnar Pergar Nevenka 16.02.2018 Izobraževanje
Čretnik Zlatka 14.04.2006 Izobraževanje
Čretnik Egidij 08.10.2021 Certifikat ZNS
Črne Stanislav 14.12.2011 Izobraževanje
Črnko Nevenka 10.04.2015 Izobraževanje
Čučej Mojca 17.11.2014 Izobraževanje
Čučnik Tomaž 14.02.2014 Izobraževanje
Čufer Uroš 15.06.2012 Certifikat ZNS
Čujec Sergej 16.02.2011 Izobraževanje
Čuk Klavdij 28.06.2006 Izobraževanje
Čuk Orel Mateja 14.12.2011 Certifikat ZNS
Cunder Gregor 28.09.2007 Izobraževanje
Curanović Franjo 24.02.2016 Izobraževanje
Čurin Irena Stanka 16.06.2006 Izobraževanje
Čurin Miran 17.09.2010 Izobraževanje
Čuš Tine 08.10.2021 Izobraževanje
Cvelbar Vida 31.05.2006 Izobraževanje
Cvetek Jože 02.02.2006 Certifikat ZNS
Cvetko Ida 09.10.2020 Izobraževanje
Cvetko Mojca 13.02.2012 Izobraževanje
Cvetko Mateja 26.11.2010 Izobraževanje
Cvetko Marko 17.04.2020 Izobraževanje
Cvikl Matej 25.11.2015 Izobraževanje
Cvikl Helena 04.10.2019 Izobraževanje
Cvikl Marko 26.01.2007 Izobraževanje
Cvitanović Neven 05.10.2018 Izobraževanje
Dajčman Silvo 24.02.2016 Izobraževanje
Dakić Jadranka 15.02.2006 Certifikat ZNS
Dalmacija Vesna 14.04.2006 Izobraževanje
Damijani Tilan 14.12.2011 Izobraževanje
Damjanovič Nataša 05.10.2016 Certifikat ZNS
Darmanović Damir 13.02.2019 Izobraževanje
Davydov Dmitry 13.04.2018 Izobraževanje
De Faveri Simon 17.04.2019 Izobraževanje
De Reya Mateja 13.02.2012 Izobraževanje
Deban Marija 22.11.2019 Izobraževanje
Debelak Damir 10.06.2015 Izobraževanje
Debelak Dušan 12.02.2021 Izobraževanje
Debelak Srečko 12.02.2021 Izobraževanje
Debeljak Branko 23.11.2007 Izobraževanje
Debeljak Stanislav 28.06.2006 Izobraževanje
Debeljak Žiga 25.10.2006 Certifikat ZNS
Debernardi Denise 09.10.2020 Izobraževanje
Debevc Sebastjan 14.04.2014 Izobraževanje
Debevec Anamarija 28.09.2007 Izobraževanje
Deisinger Marta 13.02.2009 Certifikat ZNS
Dejak Iris 07.06.2019 Izobraževanje
Dejak Bojan 13.02.2009 Izobraževanje
Dekleva Mart 17.04.2019 Certifikat ZNS
Dekleva Jenčič Barbara 24.02.2017 Izobraževanje
Delčnjak Milena 14.04.2014 Izobraževanje
Demojzes Nadja 30.03.2007 Izobraževanje
Demšar Urban 13.02.2009 Izobraževanje
Demšar Barbara 29.05.2013 Izobraževanje
Denžič Aleksander 14.11.2008 Izobraževanje
Dereani Andrej 25.11.2016 Izobraževanje
Dermol Peter 11.02.2015 Izobraževanje
Dernovšek Romana 10.04.2015 Certifikat ZNS
Derossi Dubravka 25.11.2016 Izobraževanje
Dervarič Evgen 10.07.2006 Certifikat ZNS
Dervarič Stane 15.09.2006 Izobraževanje
Detečnik Vesna 14.04.2014 Izobraževanje
Detela Damjan 14.04.2006 Izobraževanje
Deutsch Alenka 17.11.2014 Izobraževanje
Dežman Iris 21.11.2018 Izobraževanje
Diaci Marko 25.11.2008 Izobraževanje
Didovič Roman 20.03.2006 Certifikat ZNS
Dimc Goran 13.05.2011 Certifikat ZNS
Dimc Perko Mirjana 21.11.2018 Certifikat ZNS
Dimec Sanja 25.11.2016 Izobraževanje
Dimič Alojz 09.10.2020 Izobraževanje
Dimić Branislav 24.11.2017 Izobraževanje
Dimič Davorin 25.11.2009 Izobraževanje
Dimitrič Irena 16.02.2011 Izobraževanje
Dimović Zoran 24.02.2016 Izobraževanje
Divjak Marjan 26.01.2007 Izobraževanje
Djekanović Tedo 16.03.2009 Certifikat ZNS
Dobaj Simon 25.01.2013 Certifikat ZNS
Doberšek Marjan 26.01.2007 Izobraževanje
Dobnik Bojan 13.05.2011 Izobraževanje
Dobnikar Rok 17.11.2014 Izobraževanje
Dobnikar Roman 12.02.2009 Certifikat ZNS
Dobravc Tatalovič Irena 16.02.2018 Izobraževanje
Dobrijević Aleksandar 25.11.2020 Izobraževanje
Dodič Nives 05.09.2008 Certifikat ZNS
Dodič Matjaž 13.04.2018 Izobraževanje
Dodig Sodnik Tanja 13.02.2012 Izobraževanje
Dokl Lavrič Nives 09.06.2017 Izobraževanje
Dolamič Boris 30.03.2007 Izobraževanje
Dolanc Borut 28.09.2007 Izobraževanje
Dolar Zoran 27.09.2013 Izobraževanje
Dolčič Sonja 06.06.2006 Izobraževanje
Dolenc Varja 14.11.2008 Certifikat ZNS
Dolenc Jaka 02.04.2010 Izobraževanje
Dolenc Borut 13.02.2012 Izobraževanje
Dolenc Ljubo 13.02.2012 Izobraževanje
Dolinar Drago 13.02.2009 Izobraževanje
Dolinar Matjaž 26.01.2005 Izobraževanje
Dolinar Romšek Nika 15.11.2006 Izobraževanje
Dolinšek Metod 13.02.2009 Certifikat ZNS
Dolničar Jošt 12.02.2021 Izobraževanje
Doltar Miroslav 31.03.2010 Izobraževanje
Domevščik Igor 15.11.2006 Izobraževanje
Donko Larisa 12.02.2009 Izobraževanje
Dover Franc 15.06.2012 Izobraževanje
Dover Jože 21.06.2017 Certifikat ZNS
Dragan Vesna 09.06.2017 Izobraževanje
Draksler Igor 31.05.2006 Izobraževanje
Drapal Andrej 16.02.2018 Certifikat ZNS
Drašček Matej 07.10.2015 Certifikat ZNS
Draškovič Vesna 13.02.2019 Izobraževanje
Dražnik Katja 24.11.2017 Izobraževanje
Dremelj Rok 02.04.2010 Izobraževanje
Drev Bojana 28.09.2007 Izobraževanje
Drev Ivan 28.09.2007 Izobraževanje
Drobež Marko 26.01.2007 Certifikat ZNS
Drobnak Sašo 07.06.2019 Izobraževanje
Drofenik Marija 08.05.2003 Listina A
Drozg Valter 12.02.2009 Izobraževanje
Drstvenšek Anja 09.10.2020 Izobraževanje
Dubrovski Drago 07.02.2006 Certifikat ZNS
Dugar Boris Anže 05.10.2018 Izobraževanje
Duh Ivanka 28.06.2006 Izobraževanje
Duhovnik Mateja 13.02.2009 Izobraževanje
Dujmovič Darko 14.02.2014 Izobraževanje
Dular Peter 16.02.2018 Izobraževanje
Dumanić Noemi 12.02.2021 Izobraževanje
Duraković Elvis 14.02.2014 Izobraževanje
Durnik Tadej 27.01.2007 Izobraževanje
Dvoršak Adriana 15.11.2008 Izobraževanje
Dvorski Katarina 09.10.2020 Izobraževanje
Đorđević Dejan 08.10.2021 Izobraževanje
Đurov Srečko 10.04.2015 Izobraževanje
Eberlinc Matjaž 18.04.2012 Certifikat ZNS
Eberlinc Marjan 16.02.2018 Certifikat ZNS
Eder Sebastijan 08.10.2021 Izobraževanje
Erbežnik Miha 13.05.2011 Izobraževanje
Erič Vlatka 17.11.2014 Izobraževanje
Erjavec Andrej 12.02.2021 Izobraževanje
Erjavec Janez 16.06.2006 Izobraževanje
Erjavec Marijan 25.11.2008 Izobraževanje
Erlač Kolarič Boštjan 15.02.2008 Izobraževanje
Erman, LL.M (LSE) Mojca 09.10.2020 Izobraževanje
Erzar Slavko 14.02.2014 Izobraževanje
Eržen Boris 16.06.2006 Izobraževanje
Eržen Milan 15.09.2006 Izobraževanje
Fabijan Janez 10.05.2016 Certifikat ZNS
Fabijan Iris 23.04.2021 Izobraževanje
Fabjan Ljubo 15.11.2006 Izobraževanje
Fajić Ana 24.11.2014 Izobraževanje
Fajmut Saša 07.06.2019 Certifikat ZNS
Fajmut Klemen 11.02.2015 Certifikat ZNS
Fajmut Štrucl Suzana 28.06.2006 Izobraževanje
Fakin Borut 12.02.2021 Izobraževanje
Fanin Boris 14.11.2008 Certifikat ZNS
Farič Metka 05.06.2009 Izobraževanje
Fekonja Ljuba 26.01.2007 Izobraževanje
Fendre Tadeja 29.05.2013 Izobraževanje
Ferenčič Nuša 13.02.2012 Izobraževanje
Ferjančič Emil 13.02.2009 Izobraževanje
Ferjančič Klemen 05.09.2008 Certifikat ZNS
Ferk Urška 23.04.2021 Izobraževanje
Ferlež Melita 24.02.2016 Izobraževanje
Ferlež Aleš 12.02.2021 Izobraževanje
Ferlin Uroš 01.04.2009 Certifikat ZNS
Ferme Ivan 26.01.2005 Izobraževanje
Ficko Tjaša 29.05.2008 Certifikat ZNS
Fičur Marko 06.03.2020 Izobraževanje
Fidler Jožef 20.06.2007 Izobraževanje
Fidler Jožef 20.06.2007 Usposabljanje
Filipič Vinko 13.02.2012 Izobraževanje
Filiplič Jože Gašper 07.02.2006 Certifikat ZNS
Fink Simona 10.06.2015 Izobraževanje
Fink Tatjana 28.06.2006 Certifikat ZNS
Finžgar Ivanka 09.10.2020 Izobraževanje
Fireder Jelka 20.02.2006 Certifikat ZNS
Fišakov Danijela 05.06.2020 Izobraževanje
Fišer Nikolaj 09.06.2017 Certifikat ZNS
Fišer Romana 12.02.2021 Izobraževanje
Fišinger Maja 15.11.2006 Izobraževanje
Fištravec Zvonko 05.10.2016 Certifikat ZNS
Flego Robi 17.11.2014 Izobraževanje
Flerin Jure 24.10.2012 Izobraževanje
Flisar Branko 02.04.2010 Izobraževanje
Flisek Borut 01.04.2009 Izobraževanje
Florjančič Franc 26.11.2010 Izobraževanje
Foltin Samo 05.10.2018 Izobraževanje
Fon Matjaž 13.04.2018 Izobraževanje
Fornazarič Milena 26.11.2014 Certifikat ZNS
Forštnarič Mateja 25.11.2009 Izobraževanje
Fortag Andreja 18.06.2021 Izobraževanje
Forte Dušan 14.02.2014 Izobraževanje
Fortič Matjaž 14.04.2017 Izobraževanje
Fortun Marjeta 16.06.2006 Certifikat ZNS
Fortuna Sladič Nataša 20.06.2018 Izobraževanje
Fortunat Julijan 23.11.2007 Izobraževanje
Fortunat Šircelj Nives 16.02.2011 Izobraževanje
Frajman Tugomir 10.04.2015 Izobraževanje
Franca Olga 28.09.2007 Izobraževanje
Frangež Tatjana 07.06.2019 Izobraževanje
Frank Mojca 24.11.2014 Izobraževanje
Frank Nevijo 16.02.2011 Izobraževanje
Frantar Borut 30.03.2007 Izobraževanje
Fratnik Peter 16.02.2011 Izobraževanje
Frelih Irma 06.06.2006 Izobraževanje
Fröhlich Hubert 15.02.2008 Izobraževanje
Fuchs Marjeta 15.11.2006 Izobraževanje
Furlan Marino 22.04.2015 Certifikat ZNS
Furlan Ladislava 31.05.2006 Izobraževanje
Furlan Matej 23.04.2021 Izobraževanje
Furlan Simon 29.05.2013 Izobraževanje
Fürst Samo 25.11.2015 Izobraževanje
Gaber Vida 24.02.2016 Izobraževanje
Gaber Klaudija 18.06.2021 Izobraževanje
Gaberc Stanko 16.02.2018 Izobraževanje
Gaberščik Luka 13.02.2019 Izobraževanje
Gaberščik Boris 16.06.2006 Izobraževanje
Gabor Boris 28.09.2007 Izobraževanje
Gabrič Anton 16.06.2006 Izobraževanje
Gabrič Jadranka 31.05.2006 Izobraževanje
Gabrič Jasna 05.10.2016 Izobraževanje
Gabrič Stanislav 31.05.2006 Izobraževanje
Gabrič Kolarič Jožefa 13.02.2019 Izobraževanje
Gabrijelčič Vladimir 03.06.2006 Izobraževanje
Gabrovec Branko 17.04.2020 Izobraževanje
Gabrovšek Marija 05.06.2009 Certifikat ZNS
Gačanovič Alenka 17.09.2010 Izobraževanje
Gačnik Dušan Janez 14.11.2008 Izobraževanje
Gajšek Gregor 22.11.2019 Izobraževanje
Gajšek Franc 14.04.2006 Izobraževanje
Gajser Robert 25.11.2020 Izobraževanje
Gale Andrej 25.11.2020 Izobraževanje
Galeša Nikola 31.05.2006 Izobraževanje
Galič Tina 24.02.2017 Izobraževanje
Galičič Drakslar Barbara 08.10.2021 Izobraževanje
Galuf Štefan 26.11.2010 Izobraževanje
Galuf Lovrencij 31.05.2006 Izobraževanje
Galun Darja 01.03.2006 Certifikat ZNS
Gams Janez 09.10.2020 Izobraževanje
Ganziti Klemen 13.02.2019 Izobraževanje
Garantini Sergej 29.05.2013 Izobraževanje
Garbajs Marko 20.09.2011 Certifikat ZNS
Gašpar Edmond 17.04.2019 Izobraževanje
Gaspari Mirjana 09.05.2006 Certifikat ZNS
Gašperlin Mateja 28.09.2007 Usposabljanje
Gašperlin Urška 24.02.2016 Certifikat ZNS
Gašperlin Jože 23.04.2021 Izobraževanje
Gašperšič Peter 12.02.2021 Izobraževanje
Gedrih Janko 09.02.2016 Certifikat ZNS
Gerčar Aleš 20.03.2013 Izobraževanje
Gerden Matjaž 05.06.2020 Izobraževanje
Gerdin Samo 25.11.2009 Izobraževanje
Gerenčer Andrej 08.10.2021 Izobraževanje
Gerič Rajko 08.10.2021 Izobraževanje
Germič Ljubo 05.10.2016 Izobraževanje
Gerold Anemarija 15.09.2006 Izobraževanje
Giacomelli Jurij 01.04.2009 Certifikat ZNS
Glamnik Andro 18.09.2013 Izobraževanje
Glavan Uroš 12.02.2009 Izobraževanje
Glavan Anton 01.03.2006 Certifikat ZNS
Glavič Miha 13.02.2009 Izobraževanje
Godec Tinkara 04.10.2019 Izobraževanje
Godnjavec Božidar 09.10.2020 Izobraževanje
Gojkovič Pavel 12.02.2021 Izobraževanje
Gole Sonja 06.10.2017 Izobraževanje
Goljevšček Boris 15.11.2006 Izobraževanje
Golob Ludvik 16.05.2008 Izobraževanje
Golob Zorko 23.11.2007 Izobraževanje
Golob Gregor 06.03.2020 Izobraževanje
Golob Matzele Matej 10.11.2006 Certifikat ZNS
Golovrški Damjan 24.02.2017 Izobraževanje
Gomezelj Rado 13.04.2018 Izobraževanje
Gomišček Gregor 14.04.2006 Izobraževanje
Gorišek Uroš 26.11.2010 Izobraževanje
Gorišek Darko 25.11.2009 Izobraževanje
Goriup Gregor 04.10.2019 Izobraževanje
Goriup Sergej 15.09.2006 Izobraževanje
Gorjanc Uroš 26.01.2007 Izobraževanje
Gorjup Boštjan 20.07.2015 Certifikat ZNS
Gorjup Ivan 12.02.2009 Izobraževanje
Gorjup Barbara 05.09.2008 Certifikat ZNS
Gorjup Darko 25.11.2016 Izobraževanje
Gorjup Brejc Marta 13.03.2006 Certifikat ZNS
Gornik Iztok 09.12.2016 Certifikat ZNS
Goršek Marko 10.04.2015 Izobraževanje
Goručan Kristian 25.11.2008 Izobraževanje
Gosak Tadej 20.07.2015 Certifikat ZNS
Gostinčar Andreja 05.10.2018 Izobraževanje
Gostiša Matej 09.06.2017 Izobraževanje
Gostiša Aleš 06.10.2017 Izobraževanje
Grabar Milan 18.04.2012 Izobraževanje
Grabljevec Klemen 14.02.2020 Izobraževanje
Grabljevec Marko 13.04.2018 Izobraževanje
Gracer Penca Tina 15.11.2006 Izobraževanje
Gradišnik Darjan 10.04.2015 Izobraževanje
Gradišnik Padežnik Nataša 04.03.2015 Certifikat ZNS
Grah Petra 03.10.2014 Izobraževanje
Grah Whatmough Andrej 25.11.2015 Izobraževanje
Grahek Gordana 31.05.2006 Izobraževanje
Grašek Peter 31.05.2006 Izobraževanje
Grbec Mitja 19.10.2011 Izobraževanje
Grbec Jana 14.04.2006 Izobraževanje
Grčar Sandi 31.05.2006 Izobraževanje
Grdešič Silvo 28.06.2006 Izobraževanje
Grdina Rok 25.11.2020 Izobraževanje
Gregorčič Lucija 14.04.2006 Izobraževanje
Gregorec Branko 15.06.2012 Izobraževanje
Gregorič Mirja 10.06.2015 Izobraževanje
Gregorič Silvana 23.11.2007 Izobraževanje
Gregorič Dorjana 30.03.2007 Certifikat ZNS
Gregorič Janez 01.02.2006 Certifikat ZNS
Gregorinčič Žiga 03.10.2014 Izobraževanje
Grešak Boštjan 12.02.2021 Izobraževanje
Gričnik Ervin 24.10.2012 Izobraževanje
Grilec Miha 02.04.2010 Izobraževanje
Grilj Ivan 23.11.2007 Izobraževanje
Grilj Dragica 24.10.2012 Izobraževanje
Grjol Vlasta 20.06.2007 Izobraževanje
Grjol Vlasta 20.06.2007 Usposabljanje
Grm Tomaž 09.10.2020 Certifikat ZNS
Grm Matjaž 14.02.2014 Izobraževanje
Grmek Vanessa 17.01.2012 Certifikat ZNS
Grmek Damjan 28.02.2006 Certifikat ZNS
Grobelnik Ariana 13.02.2009 Izobraževanje
Groff Tomaž 05.10.2016 Izobraževanje
Groff-Ferjančič Miranda 15.09.2006 Izobraževanje
Grom Boštjan 17.04.2020 Izobraževanje
Grošelj Matjaž 21.11.2018 Izobraževanje
Grošelj Janez 23.11.2007 Certifikat ZNS
Grošelj Klemen 16.02.2011 Izobraževanje
Grošl Branko F. 31.05.2006 Izobraževanje
Grozič Lučano 10.04.2015 Certifikat ZNS
Groznik Vida 07.06.2019 Izobraževanje
Grubar Jože 08.06.2016 Izobraževanje
Grubelnik Davorin 12.02.2021 Izobraževanje
Grubelnik Peter 13.02.2009 Izobraževanje
Gruden Igo 20.03.2013 Izobraževanje
Grum Andraž 04.10.2019 Izobraževanje
Grušovnik Damjan 24.11.2017 Izobraževanje
Grželj Jadran 02.04.2010 Izobraževanje
Gržinić Saša 12.02.2021 Izobraževanje
Gunčar Barbara 09.12.2014 Certifikat ZNS
Gunde Anton 03.06.2006 Izobraževanje
Gungel Eva 27.09.2013 Izobraževanje
Gunjač Petra 17.04.2019 Izobraževanje
Gutman Ida 06.10.2017 Izobraževanje
Guzej Anton 16.06.2006 Izobraževanje
Gvardjančič Marko 20.09.2006 Certifikat ZNS
Habjan Peter 25.11.2015 Izobraževanje
Habjan Tatjana 20.03.2013 Izobraževanje
Habjan Branko 14.04.2006 Izobraževanje
Habjan Peter Marjan 14.04.2006 Izobraževanje
Habjan Rok 28.02.2006 Certifikat ZNS
Habjan Bogdan 10.04.2015 Izobraževanje
Hacin Slavko 26.01.2007 Izobraževanje
Hadalin Boris 28.06.2006 Izobraževanje
Hafner Janez 31.05.2006 Izobraževanje
Hafner Manja 17.02.2006 Certifikat ZNS
Hajdinjak Pavao 01.02.2006 Certifikat ZNS
Hajnšek Ivan 25.11.2008 Izobraževanje
Halilovič Zlatko 14.04.2017 Izobraževanje
Harnik Snežana 25.11.2020 Izobraževanje
Harnik Franc 06.10.2017 Izobraževanje
Hassl Tomaž Viktor 28.06.2006 Izobraževanje
Hat Tadej 17.04.2020 Izobraževanje
Hauc Aleš 16.06.2006 Izobraževanje
Havlas Kozoderc Darja 14.12.2011 Izobraževanje
Hebar Jože 23.04.2021 Izobraževanje
Hedl Dušan 26.01.2007 Izobraževanje
Heine Sonja 15.09.2006 Izobraževanje
Helbl Janez 15.09.2006 Izobraževanje
Herga Liljana 24.11.2014 Izobraževanje
Herič Boštjan 07.03.2017 Certifikat ZNS
Herman Špela 17.11.2014 Izobraževanje
Herman Šimnovec Franc 31.05.2006 Izobraževanje
Herzog Marko 18.04.2012 Certifikat ZNS
Hevka Pavle 22.11.2013 Izobraževanje
Hilj Trivič Mojca 17.04.2019 Izobraževanje
Hiršelj Armin 13.02.2009 Izobraževanje
Hitij Alojz 11.02.2015 Izobraževanje
Hočevar Franci 10.06.2015 Certifikat ZNS
Hočevar Jože 25.11.2020 Izobraževanje
Hočevar Martina 13.02.2009 Izobraževanje
Hočevar Dušan 16.06.2006 Izobraževanje
Hočevar Janez 16.06.2006 Izobraževanje
Hočevar Mirjam 06.02.2006 Certifikat ZNS
Hočevar Gorenc Alenka 22.11.2019 Izobraževanje
Hochkraut Ana 16.02.2011 Izobraževanje
Hohnjec Zlatko 14.04.2017 Izobraževanje
Hohnjec Helena 14.12.2011 Izobraževanje
Hojs Mitja 08.10.2021 Izobraževanje
Holcman Babič Janja 12.02.2009 Izobraževanje
Hornung Ksenja 31.05.2006 Izobraževanje
Horvat Suzana 10.06.2015 Izobraževanje
Horvat Tomaž 09.10.2020 Izobraževanje
Horvat Ronnie Christopher 14.02.2014 Certifikat ZNS
Horvat Igor 23.04.2021 Izobraževanje
Horvat Dušan 05.09.2008 Izobraževanje
Horvatič Anton 16.06.2006 Izobraževanje
Hostnik Igor 04.10.2019 Certifikat ZNS
Hostnik Kališek Maja 17.04.2019 Izobraževanje
Hot Meira 26.11.2010 Certifikat ZNS
Hozjan Marko 13.02.2019 Certifikat ZNS
Hozjan Ivan 20.09.2011 Certifikat ZNS
Hrast Igor 14.04.2006 Izobraževanje
Hrastnik Darko 16.05.2008 Izobraževanje
Hren Marko 28.06.2006 Izobraževanje
Hribar Špela 25.11.2020 Izobraževanje
Hribar Igor 28.09.2007 Izobraževanje
Hribar Branko 01.04.2009 Certifikat ZNS
Hribar Jože 16.06.2006 Izobraževanje
Hribar Milič Samo 13.02.2009 Izobraževanje
Hribernik Vili 08.10.2021 Certifikat ZNS
Hribernik Erik 16.09.2009 Izobraževanje
Hrnčič Danica 10.06.2015 Izobraževanje
Hrobat Borut 04.10.2019 Izobraževanje
Hronek Peter 18.09.2013 Certifikat ZNS
Hrovat Damijan 29.05.2013 Izobraževanje
Hrovat Alenka 18.06.2021 Izobraževanje
Hrovat Janez 20.04.2006 Certifikat ZNS
Hrovat Jože 14.04.2006 Izobraževanje
Hrovatin Aleksandra 08.06.2016 Izobraževanje
Hudobivnik Gregor 15.09.2006 Izobraževanje
Hudoklin Rok 09.10.2020 Izobraževanje
Hudoklin Franc 30.03.2007 Izobraževanje
Humar Gorazd 27.01.2007 Izobraževanje
Hus Špela 08.10.2021 Izobraževanje
Hustič Igor 02.02.2006 Certifikat ZNS
Hvala Kristijan 10.06.2015 Certifikat ZNS
Hvala Davor 05.06.2009 Certifikat ZNS
Hvalec Helena 25.11.2008 Izobraževanje
Hvauc Srečko 18.04.2012 Izobraževanje
Ibrić Hasan 14.04.2014 Izobraževanje
Igerc Primož 23.11.2007 Izobraževanje
Ilc Luka 18.06.2021 Izobraževanje
Ilc Lavrič Romana 01.02.2006 Certifikat ZNS
Ilić Uroš 06.10.2017 Certifikat ZNS
Ipavec Aleš 14.04.2017 Certifikat ZNS
Iršič Samo 12.02.2021 Izobraževanje
Istenič Andreja 06.10.2017 Izobraževanje
Ivanc Uroš 02.04.2010 Izobraževanje
Ivančevič Nataša 25.11.2020 Izobraževanje
Ivančič Maja 08.10.2021 Izobraževanje
Ivančič Blaž 24.11.2017 Izobraževanje
Ivančič Zoran 15.09.2006 Izobraževanje
Ivanetič Nežka 24.02.2016 Izobraževanje
Ivanetič Novinec Janja 21.06.2016 Certifikat ZNS
Ivanko Matej 09.06.2017 Izobraževanje
Ivanko Štefan Ivan 13.12.2011 Certifikat ZNS
Ivanko Uroš Bojan 16.05.2002 Listina A
Ivanušič Zvonko 28.06.2006 Izobraževanje
Iveta Ivan 31.05.2006 Izobraževanje
Jagodič Cvetka 14.04.2017 Izobraževanje
Jagodič Marko 14.12.2011 Izobraževanje
Jagodič Bojan 15.09.2006 Izobraževanje
Jakič Helena 08.10.2021 Izobraževanje
Jakič Blaž 01.10.2013 Certifikat ZNS
Jakopanec Levart Renata 09.06.2017 Izobraževanje
Jakovac Jovica 16.02.2018 Izobraževanje
Jakovljević Ivo 21.11.2018 Izobraževanje
Jakšič Peter 18.06.2021 Izobraževanje
Jama Živalič Barbara 24.11.2006 Certifikat ZNS
Jambrovič Boštjan 18.06.2021 Izobraževanje
Jamnik Borut 19.02.2008 Certifikat ZNS
Jamnik Vincenc 14.04.2014 Izobraževanje
Jamnik Alojz 08.12.2006 Certifikat ZNS
Jan Andrej 05.10.2016 Certifikat ZNS
Jančar Matej 04.10.2019 Izobraževanje
Jančič David 01.04.2009 Izobraževanje
Jančič Silva 15.09.2006 Izobraževanje
Janežič Mirjam 09.06.2017 Izobraževanje
Janežič Janko 13.02.2009 Izobraževanje
Janežič Slavko 13.02.2009 Izobraževanje
Janežič Klemen 22.11.2019 Izobraževanje
Janežič Miran 01.03.2021 Certifikat ZNS
Janežič Franc Ervin 14.04.2006 Izobraževanje
Janežič Matjaž 17.11.2006 Certifikat ZNS
Janković Zoran 03.03.2006 Certifikat ZNS
Jankovič Toškan Nataša 09.10.2020 Izobraževanje
Janša Andrej 24.11.2017 Izobraževanje
Janša Bogdan 24.10.2012 Izobraževanje
Janša Srečko 02.02.2006 Certifikat ZNS
Janžekovič Marjan 05.10.2016 Certifikat ZNS
Janževič Uroš 03.10.2014 Izobraževanje
Jarc Alojz 26.01.2005 Izobraževanje
Jarc Marta 26.01.2007 Izobraževanje
Jarc Ervina 31.05.2006 Izobraževanje
Jarm Nejc 12.02.2021 Izobraževanje
Jashari Ben 08.10.2021 Izobraževanje
Jasnič Dejan 19.10.2011 Izobraževanje
Jasnič Ljubomil 13.02.2009 Izobraževanje
Jauk Matjaž 14.04.2006 Izobraževanje
Jaušovec Anton 15.09.2006 Izobraževanje
Javornik Matej 15.06.2017 Certifikat ZNS
Javornik Tomaž 06.10.2017 Certifikat ZNS
Javornik Ksandi 12.02.2021 Certifikat ZNS
Javornik Joc 13.02.2009 Izobraževanje
Jazbec Tomaž 27.01.2007 Izobraževanje
Jazbec Mateja 18.09.2013 Izobraževanje
Jazbec Dragica 28.06.2006 Izobraževanje
Jecl Igor 06.03.2020 Izobraževanje
Jeglič Primož 11.02.2015 Certifikat ZNS
Jelača Ranko 25.11.2016 Izobraževanje
Jelen Romana 24.10.2012 Izobraževanje
Jelenc Milan 18.09.2013 Izobraževanje
Jelenc Bogomil 15.09.2006 Izobraževanje
Jelenc Danica 15.09.2006 Izobraževanje
Jelenc Križaj Damjana 09.10.2020 Izobraževanje
Jelenec Žiga 19.12.2001 Listina A
Jelenko Damir 12.02.2021 Izobraževanje
Jelenko Marjan 05.10.2016 Izobraževanje
Jeler Mihelca 16.06.2006 Izobraževanje
Jelerčič Katja 07.10.2015 Izobraževanje
Jelovšek Janez 14.02.2014 Izobraževanje
Jelševar Slavko 16.06.2006 Izobraževanje
Jelušič Matej 01.04.2009 Izobraževanje
Jenčič Peter 06.10.2017 Izobraževanje
Jenko Janko 14.02.2014 Izobraževanje
Jenko Dušan 26.01.2005 Izobraževanje
Jensterle Borislav 25.11.2015 Izobraževanje
Jeras Roman 25.01.2013 Izobraževanje
Jereb Urška 13.02.2012 Izobraževanje
Jereb Radovan 31.05.2006 Certifikat ZNS
Jerič Katja 08.10.2021 Izobraževanje
Jerič Marko 18.04.2012 Certifikat ZNS
Jerina Nataša 06.10.2017 Izobraževanje
Jerman Roman 27.09.2013 Izobraževanje
Jerman Damjana 06.10.2017 Izobraževanje
Jerman Izidor 08.06.2016 Certifikat ZNS
Jerman Tamara 17.11.2006 Certifikat ZNS
Jerman Blažič Aleksej 08.10.2021 Izobraževanje
Jermaniš Darja 22.11.2013 Izobraževanje
Jernejc Boštjan 16.02.2011 Izobraževanje
Jernejčič Dolinar Barbara 31.03.2010 Izobraževanje
Jeromel Rene 26.11.2010 Izobraževanje
Jesenek Mateja 24.02.2016 Certifikat ZNS
Jesenovec Irena 10.06.2015 Izobraževanje
Jesih Urša 28.06.2006 Izobraževanje
Ješovnik Peter 31.05.2006 Izobraževanje
Jevšenak Milan 18.04.2012 Izobraževanje
Jež Jurij 02.02.2006 Certifikat ZNS
Jeza Gregor 14.04.2006 Izobraževanje
Jezernik Konovšek Sarah 15.04.2016 Certifikat ZNS
Jontes Tomaž 17.04.2019 Izobraževanje
Jontez Barbara 31.05.2006 Izobraževanje
Jordan Sandra 07.10.2015 Izobraževanje
Jošar Benjamin 17.09.2012 Certifikat ZNS
Jovanovič Dušan 28.11.2006 Certifikat ZNS
Jović Mojca 20.06.2018 Izobraževanje
Jovičevič Mojca 07.10.2015 Izobraževanje
Jovičić Mladen 16.09.2009 Izobraževanje
Joye Mascha 18.06.2021 Izobraževanje
Jug Miran 16.09.2009 Izobraževanje
Jug Hartman Maja 31.03.2010 Izobraževanje
Jugovic Valentina 17.11.2014 Izobraževanje
Juhart Matjaž 13.02.2019 Izobraževanje
Jurak Marko 20.03.2013 Izobraževanje
Jurak Aleš 16.02.2011 Certifikat ZNS
Jurca Niko 31.05.2006 Izobraževanje
Juren Goran 15.04.2016 Certifikat ZNS
Jurenec Duška 25.11.2008 Izobraževanje
Jurgec Lovro 25.11.2020 Izobraževanje
Jurgec Miha 05.06.2020 Izobraževanje
Jurgetz Anton 31.05.2006 Izobraževanje
Jurkošek Miran 26.01.2007 Izobraževanje
Jurkovič Dejan 10.04.2015 Izobraževanje
Jurman Tomislav 24.11.2014 Izobraževanje
Juvan Emil 04.10.2019 Izobraževanje
Južna Vesna 15.04.2016 Certifikat ZNS
Kač Niko 28.02.2006 Certifikat ZNS
Kačar Tomaž 18.06.2021 Izobraževanje
Kačičnik Zoran 13.02.2019 Certifikat ZNS
Kafol Ciril 07.10.2015 Izobraževanje
Kaiser Gregor 28.02.2006 Certifikat ZNS
Kaiser Miran 26.11.2010 Izobraževanje
Kaisersberger Dejan 25.11.2016 Izobraževanje
Kajtazović Jasna 23.04.2021 Izobraževanje
Kalan Uroš 24.02.2016 Certifikat ZNS
Kalan Edo 03.10.2014 Izobraževanje
Kalan Primož 16.02.2011 Izobraževanje
Kalan Tomislav 25.11.2016 Izobraževanje
Kalčič Miran 31.07.2006 Certifikat ZNS
Kalin Miran 21.11.2018 Izobraževanje
Kalin Mark 18.06.2021 Izobraževanje
Kališnik Samo 16.09.2009 Izobraževanje
Kaliterna Mladen 21.06.2016 Certifikat ZNS
Kalizan Milanka 15.11.2006 Izobraževanje
Kaluža Mirko 31.05.2006 Izobraževanje
Kangler Franc 25.11.2008 Izobraževanje
Kanjuo Mrčela Aleksandra 18.09.2013 Izobraževanje
Kapitanović Damir 18.06.2021 Izobraževanje
Kariž Anton 15.09.2006 Izobraževanje
Karlaš Alenka 29.05.2013 Izobraževanje
Karlovčec Emil 26.01.2007 Izobraževanje
Karlovšek Gregor 15.11.2006 Izobraževanje
Karner Harald 31.05.2006 Izobraževanje
Karpe Primož 09.02.2016 Certifikat ZNS
Kašnik Hinko 13.02.2019 Izobraževanje
Kastelec Stanislava 16.05.2008 Izobraževanje
Kastelic Gregor Rok 07.03.2017 Certifikat ZNS
Kastelic Dejan 09.06.2017 Izobraževanje
Kastelic Helena 25.11.2020 Izobraževanje
Kastelic Jerneja 17.04.2020 Izobraževanje
Kastelic Dane 11.02.2015 Certifikat ZNS
Kastelic David 20.06.2018 Izobraževanje
Kastivnik Boris 30.03.2007 Certifikat ZNS
Kaučič Marija 25.11.2008 Izobraževanje
Kavčič Andrej 20.12.2006 Certifikat ZNS
Kavčič Boštjan 10.06.2015 Izobraževanje
Kavčič Peter 02.02.2006 Certifikat ZNS
Kavčič Matejka 09.06.2017 Izobraževanje
Kavčič Aleksander 16.09.2009 Izobraževanje
Kavšek Urška 14.11.2008 Izobraževanje
Kavšek Slavko 06.03.2020 Izobraževanje
Kebe Franc 15.09.2006 Izobraževanje
Kecman Dušan 28.02.2006 Certifikat ZNS
Kek Janez 15.11.2006 Izobraževanje
Kelc Zlatka 04.10.2019 Izobraževanje
Kelvišar Marta 31.03.2010 Izobraževanje
Kenda Jernej 08.03.2006 Certifikat ZNS
Kenda Srečko 19.10.2011 Certifikat ZNS
Kepec Mitja 02.04.2010 Izobraževanje
Kerin Miha 20.03.2013 Izobraževanje
Kermc Sonja 31.05.2006 Izobraževanje
Kern Peter 10.04.2020 Izobraževanje
Kern Jeras Jana 20.06.2007 Izobraževanje
Kern Jeras Jana 20.06.2007 Usposabljanje
Kerstein Manja 01.03.2006 Certifikat ZNS
Kert Mojca 24.11.2006 Certifikat ZNS
Kert Andreja 05.06.2009 Izobraževanje
Keržan Janez 03.06.2006 Certifikat ZNS
Keržič Mateja 15.11.2006 Izobraževanje
Keše Bernarda 23.11.2007 Izobraževanje
Kesič Dragan 16.11.2006 Certifikat ZNS
Kete Aleš 27.01.2007 Izobraževanje
Ketiš Hubert 16.09.2009 Izobraževanje
Kijevčanin Drago 21.11.2018 Izobraževanje
Kilar Mirjana 06.02.2006 Certifikat ZNS
Kirbiš Marjan 31.03.2010 Izobraževanje
Kirn Miha 09.10.2020 Izobraževanje
Kiseljak Franc 05.06.2009 Izobraževanje
Kisilak Andrej 20.03.2013 Izobraževanje
Kitić Goran 20.06.2018 Izobraževanje
Klajnšek Biserka 24.10.2012 Certifikat ZNS
Klajnšek Borut 03.02.2006 Certifikat ZNS
Klampfer Lucija 07.10.2015 Izobraževanje
Klančar Tilka 02.07.2008 Certifikat ZNS
Klančnik Jurij 22.11.2013 Izobraževanje
Klančnik Iztok 16.09.2009 Izobraževanje
Klavs Stojan 15.02.2008 Izobraževanje
Klemenc Tomaž 10.06.2015 Izobraževanje
Klemenčič Hiacinta 24.10.2012 Certifikat ZNS
Klemenčič Gregor 12.02.2021 Izobraževanje
Klemenčič Gorazd 17.04.2020 Izobraževanje
Klemenčič Ani 25.02.2006 Certifikat ZNS
Klemenčič Zoran 16.06.2006 Izobraževanje
Klemenčič Podmiljšak Leonida 29.09.2014 Izobraževanje
Klement Marijan 19.10.2011 Izobraževanje
Klenovšek Bojan 16.05.2008 Izobraževanje
Klenovšek Urška 09.10.2020 Izobraževanje
Klešnik Jurij 16.02.2018 Izobraževanje
Klinec Jadran 17.04.2020 Izobraževanje
Kljun Dalibor 24.02.2017 Certifikat ZNS
Klobasa Tatjana 13.02.2009 Izobraževanje
Klobčar Janez 07.10.2015 Izobraževanje
Klopčič Franc 22.11.2013 Certifikat ZNS
Klopčič Sonja 21.04.2009 Certifikat ZNS
Klun Miha 14.04.2006 Izobraževanje
Kmetič Slavko 14.04.2006 Izobraževanje
Knafelj Alojz 14.04.2014 Izobraževanje
Knap Andrej 17.09.2012 Certifikat ZNS
Knavs Anica 10.06.2015 Certifikat ZNS
Knavs Gorazd 29.09.2014 Izobraževanje
Knep Aleš 22.11.2019 Izobraževanje
Knez Željko 17.04.2019 Izobraževanje
Knez Leo 06.10.2017 Izobraževanje
Knez Sandi 29.05.2013 Certifikat ZNS
Knez Tadej 13.04.2018 Izobraževanje
Kneževič Milan 28.06.2006 Izobraževanje
Knific Jernej 14.12.2011 Izobraževanje
Kobal Gregor 25.01.2013 Izobraževanje
Kobal Branko 08.06.2016 Izobraževanje
Kobal Anton 15.09.2006 Izobraževanje
Kobale Ljubo 25.11.2009 Izobraževanje
Kobe Tomažič Nadja 30.03.2007 Izobraževanje
Kobler Pavle 17.03.2006 Certifikat ZNS
Kočan Damir 16.02.2011 Izobraževanje
Kočar Sergeja 25.11.2020 Izobraževanje
Kočar Jurij 29.09.2014 Izobraževanje
Koci Stanislav 05.06.2009 Certifikat ZNS
Kocijan Boštjan 16.06.2006 Izobraževanje
Kocijančič Janez 01.04.2009 Certifikat ZNS
Kociper Maša 29.05.2008 Izobraževanje
Kocjan Boštjan 24.02.2016 Izobraževanje
Kocjančič Dean 10.06.2015 Izobraževanje
Kocjančič Anja 30.03.2007 Certifikat ZNS
Kocman Teodor 12.02.2021 Izobraževanje
Kocman Roberto 06.04.2006 Certifikat ZNS
Kocutar Vitomir 19.10.2011 Izobraževanje
Kodela Franci 28.06.2006 Izobraževanje
Kodermac Jordan 29.09.2014 Izobraževanje
Kodrič Darko 01.04.2009 Izobraževanje
Kodrič Lilijana 04.10.2019 Izobraževanje
Kodrič Martin 14.04.2006 Izobraževanje
Kodrin Andreja 18.06.2021 Izobraževanje
Kogovšek David 09.10.2020 Izobraževanje
Kogoy Alex 15.09.2006 Izobraževanje
Kohont Andrej 17.04.2020 Izobraževanje
Kojc Klavdija 16.05.2008 Izobraževanje
Kokalj Mojca 05.06.2020 Izobraževanje
Kokelj Nevenka 15.11.2006 Izobraževanje
Kokol Andrej 06.02.2006 Certifikat ZNS
Kokoravec Vojko 15.11.2006 Izobraževanje
Kolar Igor 22.11.2019 Izobraževanje
Kolar Edvard 05.10.2016 Certifikat ZNS
Kolar Alenka 24.11.2014 Certifikat ZNS
Kolar Peter 16.06.2006 Izobraževanje
Kolenc Simon 24.02.2017 Izobraževanje
Kolenc Andraž 08.10.2021 Izobraževanje
Kolenc Marko 29.05.2008 Certifikat ZNS
Kolenc Klemen 16.02.2018 Izobraževanje
Kolenc Nina 13.05.2011 Certifikat ZNS
Kolenc Dejan 17.04.2020 Certifikat ZNS
Koler Boštjan 01.02.2006 Certifikat ZNS
Koletnik Dejan 15.04.2016 Certifikat ZNS
Kolman Dragomir 06.06.2006 Izobraževanje
Komar Dagmar 02.04.2010 Izobraževanje
Komatar Primož 14.04.2006 Izobraževanje
Končina Miroslav 04.02.2002 Listina A
Konrad Virna 23.11.2007 Izobraževanje
Konštantin Jana 03.10.2014 Izobraževanje
Konte Martin 05.06.2009 Izobraževanje
Kontrec Dejan 26.11.2014 Certifikat ZNS
Kopač Janez 01.02.2006 Certifikat ZNS
Kopič Boris 17.04.2020 Izobraževanje
Kopitar Anton 15.04.2016 Izobraževanje
Koporčić Veljić Mirjana 01.02.2006 Certifikat ZNS
Kopriva Gregor 25.11.2020 Certifikat ZNS
Koprivec Andrej 25.11.2015 Izobraževanje
Koprivec Mateja 17.11.2014 Izobraževanje
Koprivec Gojko 11.02.2015 Izobraževanje
Koprivnikar Jože 19.10.2011 Certifikat ZNS
Koprivšek Nataša 29.05.2008 Certifikat ZNS
Kopun Škofič Tadeja 12.02.2021 Izobraževanje
Kopušar Nataša 05.09.2008 Izobraževanje
Kordelc Darinka 25.01.2013 Izobraževanje
Kordiš Katarina 14.02.2014 Izobraževanje
Koren Ksenija 09.10.2020 Izobraževanje
Koren Jernej 17.11.2014 Izobraževanje
Korenjak Sašo 05.06.2020 Izobraževanje
Koritnik Rok 23.04.2021 Izobraževanje
Korošec Uroš 16.06.2006 Izobraževanje
Korošec Andrej 22.11.2013 Izobraževanje
Korošec Vekoslav 13.02.2009 Izobraževanje
Korošec Jožef 30.03.2007 Izobraževanje
Korpar Darja 23.11.2007 Certifikat ZNS
Koršič Aleš 16.02.2011 Izobraževanje
Kos Bojan 20.04.2006 Certifikat ZNS
Kos Damir 29.09.2014 Izobraževanje
Kos Dijana 12.02.2021 Izobraževanje
Kos Domen 26.11.2014 Izobraževanje
Kos Andrej 25.11.2016 Certifikat ZNS
Kos Dejan 18.09.2013 Izobraževanje
Košak Boštjan 07.06.2019 Izobraževanje
Košak Miha 20.06.2018 Izobraževanje
Košar Jure 24.11.2014 Izobraževanje
Koščak Peter 07.02.2006 Certifikat ZNS
Kosec Aleš 01.03.2006 Certifikat ZNS
Košiček Aleš 02.04.2010 Izobraževanje
Košir Jure 08.10.2021 Izobraževanje
Košir Rajko 26.11.2010 Izobraževanje
Košir Robi 30.03.2007 Izobraževanje
Kosmač Jernej 16.05.2008 Izobraževanje
Kosovič Danijela 15.09.2006 Izobraževanje
Kosovinc Dragonja Maruša 16.03.2006 Certifikat ZNS
Kostanjevec Miran 28.09.2007 Izobraževanje
Kostrevc Simona 25.11.2020 Certifikat ZNS
Kotnik Dragica 25.01.2013 Certifikat ZNS
Kovač Jure 03.10.2006 Certifikat ZNS
Kovač Ladislav 16.06.2006 Izobraževanje
Kovač Uroš 02.02.2006 Certifikat ZNS
Kovač Boštjan 13.02.2019 Certifikat ZNS
Kovač Aljoša 18.04.2012 Certifikat ZNS
Kovač Barbara 14.12.2011 Izobraževanje
Kovač Andrej 18.04.2012 Izobraževanje
Kovač Maja 11.02.2015 Izobraževanje
Kovačec Zdenko 03.02.2006 Certifikat ZNS
Kovačič Maja Polonca 06.02.2006 Certifikat ZNS
Kovačič Frane 23.11.2007 Izobraževanje
Kovačič Darko 19.10.2011 Izobraževanje
Kovačić Saša 15.04.2016 Izobraževanje
Kovačič Iztok 18.09.2013 Izobraževanje
Kovačič Lukman Rebeka 29.05.2013 Izobraževanje
Kovšca Simon 14.11.2008 Izobraževanje
Kovšca Pušenjak Ingrid 09.10.2020 Izobraževanje
Kovše Alojz 14.04.2017 Izobraževanje
Koželj Matjaž 16.06.2006 Izobraževanje
Koželnik Filip 18.06.2021 Izobraževanje
Kozina Franci 28.09.2007 Izobraževanje
Kozinc Marija 31.05.2006 Izobraževanje
Kozjak Damjan 25.01.2013 Izobraževanje
Kozjek Simona 02.04.2010 Izobraževanje
Kozlevčar Jernej 21.11.2018 Izobraževanje
Kozlovič Tamara 04.12.2020 Izobraževanje
Kožman Kristina 14.04.2017 Izobraževanje
Kozole Janez 20.03.2013 Izobraževanje
Kožuh Janez 18.09.2013 Certifikat ZNS
Kračun Tine 08.06.2016 Izobraževanje
Krafogel Alenka 28.06.2006 Izobraževanje
Krafogel Katarina 22.11.2013 Izobraževanje
Kragelj Igor 15.09.2006 Certifikat ZNS
Krajnc Milan 31.05.2006 Izobraževanje
Krajnc Gregor 22.11.2013 Izobraževanje
Krajnc Uroš 09.10.2020 Izobraževanje
Krajnc Anton 17.04.2019 Izobraževanje
Krajnc Barbara 30.03.2007 Certifikat ZNS
Krajnc Jurij 17.04.2020 Izobraževanje
Krajnc Angela 05.09.2008 Izobraževanje
Krajnc Peter 18.06.2021 Izobraževanje
Krajnc Marijan 25.02.2002 Listina A
Krajnčič Zlatibor 15.11.2006 Izobraževanje
Krajnik Milan 14.02.2014 Izobraževanje
Krajnik Žarko 05.09.2008 Certifikat ZNS
Krakar Boštjan 04.10.2019 Izobraževanje
Kralj Suzana 05.10.2018 Certifikat ZNS
Kralj Borut 15.09.2006 Izobraževanje
Kramar Marjan 01.02.2006 Certifikat ZNS
Kramar Darko 12.02.2021 Izobraževanje
Kramberger Dušan 13.02.2009 Izobraževanje
Kramberger Jasmina 25.11.2016 Izobraževanje
Kramžar Janko 29.09.2006 Certifikat ZNS
Kranjc Anton 28.09.2007 Izobraževanje
Kranjc Suzana 24.11.2017 Izobraževanje
Kranjc Andreja 17.11.2014 Izobraževanje
Kranjc Miha 22.11.2019 Izobraževanje
Kranjc Kušlan Aleš 09.04.2013 Certifikat ZNS
Kranjec Marko 31.05.2006 Izobraževanje
Kranjec Petra 17.11.2014 Izobraževanje
Krapež Izidor 27.01.2007 Izobraževanje
Krapš Rejc Andra 17.04.2019 Izobraževanje
Kraševec Iztok 01.04.2009 Certifikat ZNS
Kraškovic Nataša 24.11.2006 Certifikat ZNS
Kraškovic Tomaž 18.09.2013 Izobraževanje
Krašna Jože 28.06.2006 Certifikat ZNS
Krašovec Tadej 14.02.2014 Izobraževanje
Krašovec Beno 08.12.2015 Certifikat ZNS
Krašovec Zlata 24.10.2012 Izobraževanje
Krassnig Peter 29.09.2014 Certifikat ZNS
Kravanja Miha 23.11.2007 Izobraževanje
Krebel Dušan 16.06.2006 Izobraževanje
Kremljak Zvonko 30.09.2009 Certifikat ZNS
Kreš Drago 18.09.2013 Certifikat ZNS
Kreutz Tomaž 11.02.2015 Izobraževanje
Krevatin Tomaž 14.02.2014 Izobraževanje
Krevelj Matjaž 24.11.2017 Izobraževanje
Krisper Aleš 16.02.2011 Izobraževanje
Kristl Julijana 22.04.2015 Certifikat ZNS
Krivc Peter 25.01.2013 Izobraževanje
Krivic Boris 27.11.2006 Certifikat ZNS
Križaj Matej 22.11.2019 Certifikat ZNS
Križan Franci 07.10.2015 Izobraževanje
Križanec Uroš 13.02.2012 Izobraževanje
Križanič Franci 16.06.2006 Izobraževanje
Križman Silvan 20.06.2007 Certifikat ZNS
Križman Rafko 30.03.2007 Izobraževanje
Krizmanič Vinko 14.04.2006 Izobraževanje
Križnič Ivan 15.06.2012 Izobraževanje
Krk Sonja 15.04.2016 Izobraževanje
Krkovič Štefka 01.02.2006 Certifikat ZNS
Krmc Johannes J. 05.09.2008 Izobraževanje
Krpač Gornjak Polona 04.10.2019 Certifikat ZNS
Krštinc Miran 14.02.2014 Izobraževanje
Krštinc Dušan 14.04.2014 Izobraževanje
Kržan Alenka 26.11.2010 Izobraževanje
Kržan Igor 25.11.2016 Certifikat ZNS
Kuder Damir 25.11.2020 Izobraževanje
Kuhar Aleš 12.02.2021 Izobraževanje
Kuk Kikl Ingrid 18.06.2021 Izobraževanje
Kukavica Vladimir 19.10.2011 Izobraževanje
Kukec Grega 09.10.2020 Certifikat ZNS
Kukec Luka 13.05.2011 Izobraževanje
Kukovičič Franc 25.11.2009 Izobraževanje
Kulot Tomaž 16.06.2006 Izobraževanje
Kumer Emil 19.10.2011 Izobraževanje
Kumperščak Aleš 07.06.2019 Izobraževanje
Kunstek Vito 08.10.2021 Izobraževanje
Kunstič Natalija 22.11.2019 Izobraževanje
Kuntarič Tomaž 23.12.2002 Listina A
Kuntarič Hribar Irena 10.04.2015 Izobraževanje
Kupčič Marija 08.10.2021 Izobraževanje
Kupec Melanie 14.04.2017 Izobraževanje
Kupec Boris 01.04.2009 Izobraževanje
Kupšek Mateja 25.11.2020 Izobraževanje
Kuralt Boštjan 14.12.2006 Certifikat ZNS
Kuralt Tomaž 20.06.2018 Izobraževanje
Kurent Metod 14.04.2006 Izobraževanje
Kurent Matjaž 25.01.2013 Izobraževanje
Kurent Matej 18.06.2021 Izobraževanje
Kurtevski Polona 14.04.2017 Izobraževanje
Kušar Štefan 25.01.2013 Izobraževanje
Kuster Milan 06.06.2006 Izobraževanje
Kvas Urška 05.06.2020 Izobraževanje
Kvaternik Jure 06.10.2017 Izobraževanje
Labović, LL.M. Vanda 13.02.2019 Izobraževanje
Lackovič Žumer Borut 14.02.2014 Certifikat ZNS
Lah Jure 05.10.2018 Izobraževanje
Lah Miran 24.11.2006 Certifikat ZNS
Lahajner Mojca 22.11.2019 Izobraževanje
Lahovnik Samo 08.10.2021 Izobraževanje
Lahovnik Matej 24.11.2017 Certifikat ZNS
Lajevec Polona 16.05.2008 Izobraževanje
Lajlar Bojan 16.05.2008 Izobraževanje
Lajovic Borut 26.01.2005 Izobraževanje
Lampe Konrad 13.04.2018 Izobraževanje
Lampret Miran 20.06.2007 Certifikat ZNS
Lampret Miran 20.06.2007 Certifikat ZNS
Lampret Aleš 16.04.2014 Izobraževanje
Lampret Lenardič Martina 27.09.2013 Izobraževanje
Lautar Katja 26.01.2007 Izobraževanje
Lavrenčič Jože 24.11.2017 Izobraževanje
Lavrenčič Miran 30.03.2007 Izobraževanje
Lavrič Franc 14.04.2006 Izobraževanje
Lavrih Igor 17.04.2020 Izobraževanje
Lazukić Zoran 17.04.2020 Certifikat ZNS
Leban Miran 22.11.2013 Certifikat ZNS
Lebar Štefan Mitja 14.05.2007 Certifikat ZNS
Lebar Leon 25.10.2011 Certifikat ZNS
Ledinek Darka 17.11.2014 Izobraževanje
Lednik Vesna 05.06.2009 Izobraževanje
Lednik Mateja 13.04.2018 Izobraževanje
Lekič Nebojša 13.02.2012 Izobraževanje
Lekše Marko 19.10.2011 Izobraževanje
Lemut Maja 05.10.2016 Izobraževanje
Lenarčič Janez 24.03.2006 Certifikat ZNS
Lenart Daniel 09.06.2017 Certifikat ZNS
Lenart Ivan 05.10.2016 Certifikat ZNS
Lenče Viktor 20.06.2018 Izobraževanje
Lenič Jože 11.03.2015 Certifikat ZNS
Lep Tim 18.06.2021 Izobraževanje
Lep Šimenko Suzana 25.01.2013 Izobraževanje
Les Tončka 16.06.2006 Izobraževanje
Lesjak Barbara 07.10.2015 Izobraževanje
Lesjak Darja 28.09.2007 Izobraževanje
Lesjak Gašper 20.03.2013 Izobraževanje
Leskovar Mitja 10.06.2015 Izobraževanje
Leskovar Boštjan 09.10.2020 Certifikat ZNS
Leskovar Jože 28.06.2006 Izobraževanje
Leskovar Ivi 01.04.2009 Izobraževanje
Leskovar Davorin 15.04.2016 Certifikat ZNS
Leskovar Boštjan 30.03.2007 Izobraževanje
Leskovar Jože 25.11.2008 Izobraževanje
Leskovec Rok 15.02.2008 Certifikat ZNS
Leskovec Vid 16.09.2009 Certifikat ZNS
Leskovec Fabijan 18.06.2021 Izobraževanje
Leskovšek Polona 28.09.2007 Izobraževanje
Lešnik Matej 14.04.2006 Izobraževanje
Lešnik Marjan 08.06.2016 Izobraževanje
Lešnik Levstik Saša 09.06.2017 Izobraževanje
Letnar Vinko 16.02.2011 Izobraževanje
Letonja Špela 09.10.2020 Izobraževanje
Levičar Danijel 25.11.2009 Izobraževanje
Levičnik Dunja 17.11.2014 Izobraževanje
Levstek Aleš 16.02.2018 Izobraževanje
Levstik Andrej 28.06.2006 Izobraževanje
Ličen Zoran 11.03.2015 Certifikat ZNS
Ličen Marja 17.04.2019 Izobraževanje
Ličen Robert 18.04.2012 Certifikat ZNS
Ličen Žagar Anita 20.04.2006 Certifikat ZNS
Likar Borut 13.02.2006 Certifikat ZNS
Likar Zvone 27.01.2007 Izobraževanje
Likl Evgen 16.11.2008 Izobraževanje
Lilek Nikolina 05.09.2008 Certifikat ZNS
Lindič Peter 05.06.2009 Izobraževanje
Lindič Urška 10.04.2015 Izobraževanje
Lipolt Andraž 24.11.2006 Certifikat ZNS
Lipušček Damjan 08.06.2016 Izobraževanje
Lisec Simeon 25.01.2013 Izobraževanje
Ljubeljšek Mitja 24.11.2014 Izobraževanje
Ljubojević Drago 02.04.2010 Izobraževanje
Loboda Bojan 31.05.2006 Izobraževanje
Logar Matej 12.02.2021 Izobraževanje
Logar Tjaša 17.11.2014 Izobraževanje
Logar Aleš 06.03.2020 Certifikat ZNS
Logar Uroš 23.04.2021 Izobraževanje
Logar Samo 24.11.2014 Izobraževanje
Logar Bočko Sanja 14.04.2006 Izobraževanje
Lokar Helena 08.10.2021 Izobraževanje
Lombar Vanja 13.02.2009 Certifikat ZNS
Lorbek Jožef 25.11.2009 Izobraževanje
Lorenčič Uroš 18.06.2021 Izobraževanje
Lorger Danilo 16.05.2008 Izobraževanje
Lorger Florjan 02.03.2011 Certifikat ZNS
Lovrenčič Franc 13.02.2012 Izobraževanje
Lovšin Savo 03.10.2014 Izobraževanje
Lovšin Herič Mateja 06.06.2006 Izobraževanje
Ložak Uroš 14.04.2006 Izobraževanje
Ložar Matjaž 28.02.2006 Certifikat ZNS
Lozar Dario 01.04.2009 Izobraževanje
Lozej Aleksander 23.07.2006 Certifikat ZNS
Lozej Mojca 29.05.2008 Certifikat ZNS
Lozej Samo 29.05.2008 Izobraževanje
Luin Jadran 28.06.2006 Izobraževanje
Lukan Gregor 28.09.2007 Izobraževanje
Lukan Gregorič Mojca 24.11.2017 Izobraževanje
Lukić Mario 06.10.2017 Izobraževanje
Lukman Aleš 08.10.2021 Izobraževanje
Lukovac Jovan 09.10.2020 Izobraževanje
Lukšič Marko 24.02.2017 Izobraževanje
Lupieri Fiorenzo 25.11.2009 Izobraževanje
Luskovec Alma Suzana 12.02.2021 Izobraževanje
Luštek Mateja 25.11.2016 Izobraževanje
Luznar Anton 15.09.2006 Izobraževanje
Maček Roman 22.11.2013 Izobraževanje
Maček Boštjan 25.01.2013 Izobraževanje
Macuh Anton 09.02.2006 Certifikat ZNS
Madjar Lilijana 25.11.2016 Izobraževanje
Maffi Jure 13.05.2011 Izobraževanje
Magdalenič Tatjana 29.05.2013 Izobraževanje
Magister Tone 17.09.2010 Izobraževanje
Mahne Marjetica 24.02.2017 Izobraževanje
Mahne Nataša 07.06.2019 Izobraževanje
Mahnič Tuš Rebeka 22.11.2013 Certifikat ZNS
Majerle Boštjan 28.06.2006 Izobraževanje
Majhen Aleksander 25.11.2020 Izobraževanje
Majhenič Bojan 14.04.2006 Izobraževanje
Makarovič Marko 31.03.2010 Izobraževanje
Makarovič Matjaž 24.11.2017 Izobraževanje
Makoter Boris 22.11.2013 Izobraževanje
Makoter Marica 09.10.2012 Certifikat ZNS
Makovac Massimo 14.04.2014 Izobraževanje
Makovec Brenčič Maja 26.11.2010 Izobraževanje
Maksimovič Klemen 13.02.2019 Izobraževanje
Malavašič Nevenka 20.06.2018 Izobraževanje
Malčič Stane 14.04.2006 Izobraževanje
Malenić Goran 10.06.2015 Izobraževanje
Malenković Vladimir 13.05.2011 Certifikat ZNS
Maleševič Borut 17.04.2019 Izobraževanje
Malešič Ivan 25.01.2013 Certifikat ZNS
Malgaj Melita 06.06.2006 Izobraževanje
Malgaj Tomislav 01.04.2009 Izobraževanje
Mali Marijana 28.06.2006 Izobraževanje
Malnarič Tomo 13.02.2009 Izobraževanje
Malovec Simon 12.02.2021 Izobraževanje
Manček Urša 09.10.2012 Certifikat ZNS
Manček Vincenc 05.09.2008 Izobraževanje
Mancevič Denis 10.06.2015 Izobraževanje
Mandelc Jana 10.06.2015 Izobraževanje
Mandič Bojan 07.10.2015 Certifikat ZNS
Mandl Vinko 13.02.2009 Izobraževanje
Marasovič Marin 10.06.2015 Izobraževanje
Marc Ožbej 07.10.2015 Izobraževanje
Marc Matevž 17.09.2010 Izobraževanje
Marc Gašper 27.01.2007 Izobraževanje
Marinčič Mirko 02.02.2006 Certifikat ZNS
Marinič Peter 20.06.2018 Izobraževanje
Marinko Polona 20.06.2018 Izobraževanje
Marinšek Gregor 08.10.2021 Izobraževanje
Marinšek Igor 14.04.2006 Izobraževanje
Marinšek Fredi 07.10.2015 Izobraževanje
Marinšek Mojca 17.11.2014 Izobraževanje
Marjanovič Dimitrij 31.05.2006 Izobraževanje
Marjanovič Jurij 14.02.2014 Certifikat ZNS
Markežič Viktor 30.03.2006 Certifikat ZNS
Markežič Aleš 09.06.2017 Certifikat ZNS
Marko Blanka 04.10.2019 Izobraževanje
Markočič Boris 17.04.2019 Certifikat ZNS
Markoli Boštjan 18.09.2013 Certifikat ZNS
Markon Marjana 16.09.2009 Izobraževanje
Markovska Klepec Bojana 29.05.2013 Izobraževanje
Marot Gregor 03.10.2014 Izobraževanje
Marovt Matjaž 16.02.2011 Izobraževanje
Martelanc Tanja 18.06.2021 Izobraževanje
Martinčič Vojka 24.02.2017 Izobraževanje
Martinkovič Vladimira 15.09.2006 Certifikat ZNS
Mastnak Darko 14.04.2006 Izobraževanje
Mataj Darja 13.02.2012 Izobraževanje
Matekovič Jože 16.06.2006 Izobraževanje
Matelič Mitja 15.04.2016 Certifikat ZNS
Matijaševič Miroslav 02.04.2010 Izobraževanje
Matjašič Rudi 13.02.2012 Izobraževanje
Matoz Nataša 24.10.2012 Izobraževanje
Mavec Marko 17.09.2010 Izobraževanje
Maver Nikolaj 05.10.2016 Certifikat ZNS
Mavko Mitja 27.08.2015 Certifikat ZNS
Mavrič Sebastjan 27.01.2007 Izobraževanje
Mavrič Branko 11.02.2015 Izobraževanje
Mazi Roman 01.04.2009 Izobraževanje
Mazij Alojzij 10.01.2007 Certifikat ZNS
Mazovec Frane 06.03.2020 Izobraževanje
Medeot Marino 15.02.2008 Izobraževanje
Medica Boris 11.02.2015 Certifikat ZNS
Medica Peter 17.09.2010 Izobraževanje
Medved Matjaž 31.03.2010 Certifikat ZNS
Medved Darko 15.09.2006 Izobraževanje
Medved Milan 10.07.2006 Certifikat ZNS
Medved Špela 31.05.2006 Izobraževanje
Medved Boris 24.11.2017 Izobraževanje
Medved Samo Peter 18.09.2013 Izobraževanje
Medvešček Silvester 23.11.2007 Izobraževanje
Medvešček Vasja 05.10.2016 Izobraževanje
Medvešek Jordan 15.06.2012 Izobraževanje
Medvešek Miro 01.02.2006 Certifikat ZNS
Meglen Romana 03.06.2006 Izobraževanje
Meglič Edvard 25.11.2020 Izobraževanje
Megušar Alojz 28.06.2006 Izobraževanje
Megušar Irena 04.10.2019 Izobraževanje
Meh Borut 13.05.2011 Certifikat ZNS
Mehle Jure 08.10.2021 Izobraževanje
Mejač Petra 23.04.2021 Certifikat ZNS
Mejal Katarina 17.04.2020 Izobraževanje
Mekinc Janez 25.11.2016 Izobraževanje
Melihen David 15.06.2012 Certifikat ZNS
Mencin Marko 24.03.2006 Certifikat ZNS
Mencin Dušan 19.10.2011 Izobraževanje
Mencinger Branko 14.04.2006 Izobraževanje
Mencinger Tomaž 20.01.2009 Certifikat ZNS
Meolic Jožef 14.11.2008 Izobraževanje
Merdanović Edina 17.11.2014 Izobraževanje
Merdjadi Kamel 26.01.2007 Izobraževanje
Merhar Sabina 06.10.2017 Certifikat ZNS
Mertelj Andrej 12.02.2021 Izobraževanje
Mervar Aleksander 20.01.2009 Certifikat ZNS
Mesić Jasna 04.10.2019 Izobraževanje
Meško Vito 03.01.2006 Certifikat ZNS
Mesojedec Uroš 11.02.2015 Certifikat ZNS
Meža Barbara 31.03.2010 Izobraževanje
Mezek Metod 14.04.2006 Izobraževanje
Mežnar Bole Andreja 17.11.2014 Izobraževanje
Meznarič Marko 21.11.2018 Izobraževanje
Mežnaršič Jurij 20.03.2013 Certifikat ZNS
Midlil Karl 25.11.2008 Izobraževanje
Mihajlović Igor 16.06.2006 Izobraževanje
Mihalič Boštjan 18.04.2012 Izobraževanje
Mihelak Matjaž 24.11.2017 Izobraževanje
Mihelčič Matija 14.11.2008 Izobraževanje
Mihelčič Alen 16.02.2018 Izobraževanje
Mihelič Peter 13.11.2006 Certifikat ZNS
Mihelič Franci 17.04.2020 Izobraževanje
Mihelič Grüner Katja 16.05.2008 Izobraževanje
Mihelj Igor 14.02.2014 Izobraževanje
Mihelj Borin 20.06.2018 Izobraževanje
Miheljak Ernest 21.11.2018 Izobraževanje
Mihevc Damjan 16.06.2006 Izobraževanje
Mihič Miha 13.02.2019 Izobraževanje
Mijatović Goran 29.09.2014 Izobraževanje
Mikeln Aleš 05.10.2018 Izobraževanje
Mikić Zvjezdan 26.01.2007 Izobraževanje
Mikl Marjan 25.11.2008 Izobraževanje
Mikl Milan 25.11.2008 Izobraževanje
Miklavc Andrej 28.09.2007 Izobraževanje
Miklavčič Branko 31.05.2006 Izobraževanje
Miklavčič Matjaž 20.06.2007 Izobraževanje
Miklavčič Matjaž 20.06.2007 Usposabljanje
Miklič Jožefa 01.03.2006 Certifikat ZNS
Mikulan Irena 10.06.2015 Izobraževanje
Mikulin Sabina 12.02.2021 Izobraževanje
Mikuš Dušan 16.02.2011 Izobraževanje
Mikuž Dušan 14.02.2020 Izobraževanje
Mikuž Orjana 29.05.2013 Izobraževanje
Milakić Kramarič Ljiljana 28.09.2007 Certifikat ZNS
Milek Igor 20.06.2007 Izobraževanje
Milek Igor 20.06.2007 Usposabljanje
Milenković Marko 31.03.2010 Izobraževanje
Milenković Kramer Anja 23.04.2021 Certifikat ZNS
Milić Julijana 14.04.2014 Izobraževanje
Milič Romana 13.02.2009 Izobraževanje
Milinkovič Rajbar Sanja 05.10.2016 Izobraževanje
Miljušević Ljuba 25.01.2013 Izobraževanje
Milosavljević Dragiša 15.09.2006 Izobraževanje
Mirkac Tadej 12.02.2021 Izobraževanje
Miškić Karmela 04.10.2019 Certifikat ZNS
Mišmaš Marko 25.11.2016 Certifikat ZNS
Mižigoj Aleš 20.04.2006 Certifikat ZNS
Mladenovska Terzić Ružica 13.02.2012 Certifikat ZNS
Mlakar Mitja 14.11.2008 Izobraževanje
Mlakar Ana 09.10.2020 Izobraževanje
Mlakar Gregor 20.04.2006 Certifikat ZNS
Mlakar Martin 16.06.2006 Izobraževanje
Mlakar Gregor 16.09.2009 Izobraževanje
Mlakar Damir 29.09.2014 Izobraževanje
Mlakar Gregor Jože 23.04.2021 Izobraževanje
Mlakar Jasmina 26.01.2007 Izobraževanje
Mlakar Petra 18.09.2013 Certifikat ZNS
Mlekuš Primož 14.12.2011 Certifikat ZNS
Mlinarič Miloš 16.06.2006 Izobraževanje
Mlinarič Rudolf 04.04.2006 Certifikat ZNS
Mlinarič Robi 26.01.2007 Izobraževanje
Močilnik Boris 20.04.2010 Certifikat ZNS
Möderndorfer Janko 02.07.2008 Certifikat ZNS
Mohar Marko 13.02.2012 Izobraževanje
Mohorič Darja 27.09.2013 Izobraževanje
Mohorič Mojca 18.06.2021 Izobraževanje
Molan Ivan 15.11.2006 Izobraževanje
Molan Boštjan 25.11.2015 Izobraževanje
Molan Vitoslav 16.02.2011 Izobraževanje
Molan Zalokar Marjanca 24.10.2012 Izobraževanje
Morato Valdi 26.01.2007 Izobraževanje
Mori Iztok 24.02.2017 Izobraževanje
Moškon Samo 19.10.2011 Izobraževanje
Moškotevc Žan 20.03.2013 Izobraževanje
Može Anton 14.02.2006 Certifikat ZNS
Može Vinko 16.06.2006 Izobraževanje
Mozetič Darja 13.05.2011 Izobraževanje
Mozetič Sabina 13.04.2018 Izobraževanje
Mravljak Darinka 23.11.2007 Izobraževanje
Mraz Jože 16.05.2008 Izobraževanje
Mrvaljevič Mišo 15.09.2006 Izobraževanje
Mučič Marijan 30.03.2007 Izobraževanje
Mugerli Kristjan 07.10.2015 Izobraževanje
Muha Tanja 14.04.2017 Izobraževanje
Muha Miljenko 28.06.2006 Izobraževanje
Mulalić Denis 08.10.2021 Certifikat ZNS
Mulej Lucija 25.11.2009 Izobraževanje
Mulej Stanko 14.04.2006 Izobraževanje
Munih Stanič Špela 14.04.2017 Izobraževanje
Murgelj Anton 14.04.2017 Izobraževanje
Murgelj Sergej 13.02.2019 Izobraževanje
Mušič Križman Alenka 13.05.2011 Izobraževanje
Nachtsheim Reinhard 14.04.2017 Izobraževanje
Nadler Maležič Vlasta 17.04.2019 Certifikat ZNS
Nagode Aleksander 07.10.2015 Izobraževanje
Nahtigal Anton 29.05.2013 Izobraževanje
Najvirt Ines 08.12.2015 Certifikat ZNS
Napotnik Drago 13.02.2009 Izobraževanje
Narobe Jure 23.04.2021 Izobraževanje
Nastran Aleš 15.06.2012 Izobraževanje
Nedič Milan 27.01.2007 Izobraževanje
Nedog Damijan 14.02.2014 Izobraževanje
Nemec Andrej 14.12.2011 Izobraževanje
Nemeček Sebastjan 23.04.2021 Izobraževanje
Nemet Sandi 17.04.2020 Certifikat ZNS
Nerad Ivan 01.03.2006 Certifikat ZNS
Nered Igor 14.04.2006 Izobraževanje
Neuvirt Zdenko 14.04.2006 Izobraževanje
Nikitin Alexey 04.10.2019 Izobraževanje
Nikolić Anita 13.02.2019 Certifikat ZNS
Nikolić Zoran 02.04.2010 Izobraževanje
Nikolić Bruno 09.06.2017 Izobraževanje
Nikolič Stojan 25.11.2015 Izobraževanje
Nikolić Stojan 12.02.2009 Izobraževanje
Nikolić Dušan 18.06.2021 Izobraževanje
Ninčević Marko 13.02.2012 Izobraževanje
Norčič Geza 16.02.2011 Izobraževanje
Nosan Maja 14.04.2017 Izobraževanje
Nose Barbara 25.11.2016 Izobraževanje
Novak Bogdan 15.11.2006 Izobraževanje
Novak Milena 17.04.2019 Izobraževanje
Novak Rajko 17.04.2019 Izobraževanje
Novak Borut 22.11.2006 Certifikat ZNS
Novak Gregor 25.09.2006 Certifikat ZNS
Novak Marjan 16.03.2006 Certifikat ZNS
Novak Tomislav 15.09.2006 Izobraževanje
Novak Peter 01.04.2009 Certifikat ZNS
Novak Ivo 13.02.2009 Izobraževanje
Novak Irena 16.02.2018 Izobraževanje
Novak Sabina 17.11.2014 Izobraževanje
Novak Marko 24.11.2014 Izobraževanje
Novak Mojca 16.02.2011 Izobraževanje
Novak Boris 26.01.2007 Izobraževanje
Novak Sašo 11.02.2015 Izobraževanje
Novak Habot Zvonka 15.09.2006 Izobraževanje
Novak Priveršek Nataša 02.04.2010 Izobraževanje
Obersnel Jože 02.04.2010 Izobraževanje
Oberstar Jože 07.10.2015 Certifikat ZNS
Oberstar Tomaž 25.11.2020 Izobraževanje
Odar Jana 20.04.2010 Certifikat ZNS
Ogorevc Branko 28.11.2006 Certifikat ZNS
Ogrin Marija 24.10.2012 Izobraževanje
Ogrinc Rudolf 25.11.2016 Certifikat ZNS
Ogris Martič Gašpar 17.04.2020 Certifikat ZNS
Ohnjec Franci 28.02.2006 Certifikat ZNS
Ojsteršek Urška 10.04.2015 Izobraževanje
Okoren Janko 17.04.2019 Izobraževanje
Okorn Simona 14.10.2014 Certifikat ZNS
Okrajšek Jure 25.03.2008 Certifikat ZNS
Olenšek Vlado 26.01.2007 Izobraževanje
Olič Miroslav 25.11.2015 Izobraževanje
Omahen Gregor 12.02.2021 Izobraževanje
Omersa Nikolaj 17.11.2014 Izobraževanje
Omerza Igor 31.05.2006 Izobraževanje
Omladič Matjaž 29.05.2013 Izobraževanje
Oplotnik Tomaž 16.06.2006 Izobraževanje
Oplotnik Rajh Brigita 10.04.2015 Certifikat ZNS
Orač Andrej 29.05.2008 Izobraževanje
Orel Martina 04.10.2019 Izobraževanje
Osenar Matej 29.09.2014 Izobraževanje
Osolnik Videmšek Mojca 28.02.2006 Certifikat ZNS
Oštir Tomaž 25.11.2016 Izobraževanje
Ostojič Zoran 09.10.2020 Izobraževanje
Ostroško Marijan 14.04.2006 Izobraževanje
Ostruh Janez 18.09.2013 Izobraževanje
Otič Jernej 01.10.2014 Certifikat ZNS
Ovsec Plos Melita 10.04.2015 Izobraževanje
Ozbič Robert 27.01.2007 Izobraževanje
Ožbot Stanko 27.01.2007 Izobraževanje
Pacek Peter 07.06.2019 Izobraževanje
Pačnik Sašo 16.02.2018 Certifikat ZNS
Padavnik Aleš 28.06.2006 Izobraževanje
Pahor Vid 14.02.2014 Izobraževanje
Pahulje Miha 12.02.2021 Izobraževanje
Pajer Tanja 15.11.2006 Izobraževanje
Pajer Miran 22.11.2013 Izobraževanje
Pajič Gregor 14.04.2006 Izobraževanje
Pajić Tomislav 29.09.2014 Izobraževanje
Pajk Stane 14.11.2008 Izobraževanje
Paladin Marija 23.04.2021 Izobraževanje
Panič Vitomir 08.10.2021 Izobraževanje
Pantoš Miloš 17.09.2010 Izobraževanje
Papež Dušan 22.11.2006 Certifikat ZNS
Papež Marija 23.11.2007 Izobraževanje
Papič Bojan 08.06.2006 Certifikat ZNS
Papič Lindič Maja 24.11.2017 Izobraževanje
Papler Drago 14.04.2006 Izobraževanje
Parovel Rok 06.10.2017 Izobraževanje
Pasarič Aljaž 16.02.2018 Izobraževanje
Pavčič Metka 18.09.2013 Izobraževanje
Pavčnik Dušan 14.04.2006 Izobraževanje
Pavkovič Peter 22.11.2019 Izobraževanje
Pavletič Robert 20.07.2015 Certifikat ZNS
Pavlič Jernej 26.11.2014 Certifikat ZNS
Pavlič Matej 17.04.2020 Izobraževanje
Pavlič Gosak Vlasta 17.09.2010 Izobraževanje
Pavlica Miloš 28.06.2006 Izobraževanje
Pavlica Darinka 14.04.2017 Izobraževanje
Pavlica Tomaž 18.04.2012 Certifikat ZNS
Pavlin Branko 28.03.2006 Certifikat ZNS
Pavlin Marko 16.06.2006 Izobraževanje
Pavlin Matjaž 25.01.2013 Izobraževanje
Pavlin Aleš 12.02.2009 Izobraževanje
Pavlinič Bernardka 18.09.2013 Izobraževanje
Pavlovčič Matija 05.10.2016 Izobraževanje
Pavlović Marko 15.04.2016 Izobraževanje
Pečar Nevija 14.04.2006 Izobraževanje
Pečar Majda 25.11.2008 Izobraževanje
Pečaver Vidaković Margareta 20.06.2007 Izobraževanje
Pečaver Vidaković Margareta 20.06.2007 Usposabljanje
Peče Rok 25.11.2008 Izobraževanje
Peček Lea 06.06.2006 Izobraževanje
Pečnik Tomaž 13.02.2009 Izobraževanje
Pečovnik Miroslav 26.11.2010 Izobraževanje
Pegan Anton 25.11.2020 Izobraževanje
Pegan Vladimir 24.11.2017 Izobraževanje
Peharda Miro 05.10.2016 Izobraževanje
Peinkiher Anton 26.11.2010 Izobraževanje
Pejanović Zoran 13.02.2019 Izobraževanje
Pekolj Iztok 02.04.2010 Izobraževanje
Pekolj Tone 13.02.2012 Certifikat ZNS
Pelc Andreja 02.04.2010 Izobraževanje
Pelicon Tomaž 03.03.2009 Certifikat ZNS
Pelikan Zorko 16.05.2008 Izobraževanje
Peljhan Jure 18.04.2012 Certifikat ZNS
Peljko Žiga 23.11.2007 Izobraževanje
Penca Primož 02.11.2006 Certifikat ZNS
Penko Alojz 31.05.2006 Izobraževanje
Per Primož 29.09.2014 Izobraževanje
Perči Štefančič Ljiljana 24.02.2016 Izobraževanje
Perčič Franci 22.11.2013 Izobraževanje
Pergar Guzaj Polona 07.10.2015 Certifikat ZNS
Perharić Hrvoje 15.06.2012 Izobraževanje
Perhavc Mojca 03.10.2014 Izobraževanje
Peric Damjan 14.04.2006 Izobraževanje
Perić Đorđe 28.06.2006 Izobraževanje
Perko Milan 15.09.2006 Izobraževanje
Perko Blaž 12.02.2021 Izobraževanje
Perko Aleš 25.01.2013 Izobraževanje
Perko Venčeslav 13.05.2011 Izobraževanje
Perko Andrej 26.01.2005 Izobraževanje
Perko Brvar Barbara 25.11.2016 Certifikat ZNS
Perman Mihael 20.03.2013 Izobraževanje
Pernovšek Tomaž 18.04.2012 Izobraževanje
Perović Milan 29.05.2013 Certifikat ZNS
Perpar Matej 26.11.2014 Izobraževanje
Perše Tomaž 16.05.2008 Izobraževanje
Perše Aleš 24.02.2016 Izobraževanje
Peršič Anton 02.04.2010 Izobraževanje
Peršin Aleš 01.10.2014 Izobraževanje
Peršolja Karol Peter 17.02.2006 Certifikat ZNS
Peršolja Vasja 14.04.2017 Izobraževanje
Peršolja Silvan 24.02.2016 Izobraževanje
Pervanje Milena 26.11.2010 Certifikat ZNS
Pešič Sebastijan 05.06.2009 Izobraževanje
Petan Matjaž 07.10.2015 Certifikat ZNS
Petan Vito 25.11.2020 Izobraževanje
Petan Zvonko 18.04.2012 Izobraževanje
Petan Domen 12.02.2021 Izobraževanje
Petek Nataša 09.06.2017 Izobraževanje
Petek Andrej 24.10.2012 Izobraževanje
Petek Milan 25.11.2008 Izobraževanje
Petelin Matjaž 13.02.2019 Izobraževanje
Petelin Melita 04.10.2019 Izobraževanje
Petelin Igor 29.05.2013 Izobraževanje
Petelinek Nina 23.04.2021 Izobraževanje
Peterca Alenka 10.06.2015 Izobraževanje
Peterka Terezija 02.02.2006 Certifikat ZNS
Peterle Polona 14.02.2014 Izobraževanje
Peterlin Marjeta 28.09.2007 Izobraževanje
Peterlin Marjeta 28.09.2007 Izobraževanje
Peterlin Lovro 25.11.2015 Izobraževanje
Peternel Blaž 25.11.2016 Certifikat ZNS
Peternelj Barbara 13.05.2011 Izobraževanje
Petković čMarko 24.10.2012 Izobraževanje
Petrič Matjaž 07.10.2015 Izobraževanje
Petrič Anton 14.04.2014 Izobraževanje
Petric Uroš 27.12.2006 Certifikat ZNS
Petrica Tamara Katarina 06.10.2017 Izobraževanje
Petrinčič Marjan 08.10.2021 Izobraževanje
Petrovič Danijel 01.03.2006 Certifikat ZNS
Petrovič Blaž 22.11.2013 Izobraževanje
Petrović Tomaž 13.02.2019 Izobraževanje
Petrović Vesna 07.10.2015 Izobraževanje
Petrovič Jožef 05.10.2016 Izobraževanje
Pevec France 05.10.2018 Izobraževanje
Pevec Ciril 31.05.2006 Izobraževanje
Pevec Nevenka 31.05.2006 Izobraževanje
Pezdir Rado 11.06.2021 Izobraževanje
Pfeifer Ervin 28.02.2006 Certifikat ZNS
Pfeifer Mateja 14.03.2006 Certifikat ZNS
Piano Branimir 24.10.2012 Certifikat ZNS
Pihler Andreja 15.11.2006 Izobraževanje
Pintar Stanka 03.10.2014 Izobraževanje
Pintar Marjan 29.05.2013 Izobraževanje
Pintar Eva 11.02.2015 Izobraževanje
Pintar Mesarič Monika 15.02.2008 Izobraževanje
Pinter Karla 09.06.2017 Certifikat ZNS
Pirc Antonija 20.12.2006 Certifikat ZNS
Pirc Jernej 14.04.2006 Izobraževanje
Pirc Tina 13.02.2019 Izobraževanje
Pirc Janko 14.12.2011 Izobraževanje
Pirc Matej 08.09.2006 Certifikat ZNS
Pirih Borut 24.02.2017 Izobraževanje
Pirkmajer Edo 31.05.2006 Izobraževanje
Pirnat Majda 16.03.2006 Certifikat ZČNS
Pirnat Roman 25.11.2016 Certifikat ZNS
Pirnat Skeledžija Simona 09.06.2017 Izobraževanje
Pirš Zupančič Polona 12.02.2021 Izobraževanje
Pisanec Mihael 05.06.2020 Izobraževanje
Pišek Dušan 21.11.2018 Izobraževanje
Piškur Miha 17.04.2020 Izobraževanje
Piškurić Mojca 02.04.2010 Izobraževanje
Pišljar Maruša 06.10.2017 Izobraževanje
Pitamic Nina 17.11.2014 Izobraževanje
Pivk Nadja 31.03.2010 Izobraževanje
Pivk Rok 02.04.2010 Izobraževanje
Planinc Vinko 06.10.2017 Izobraževanje
Planinšec Zoran 20.03.2013 Izobraževanje
Planko Dagmar 05.10.2018 Izobraževanje
Planteu Gregor 24.11.2017 Certifikat ZNS
Plazl Jasna 31.03.2010 Izobraževanje
Pleško Mark 17.09.2010 Izobraževanje
Plesnik Silvo 25.11.2008 Izobraževanje
Plestenjak Igor 19.10.2011 Izobraževanje
Pleterski Roman 31.03.2010 Izobraževanje
Pleterski Anton 02.04.2010 Izobraževanje
Pleterski Mitja 16.09.2009 Izobraževanje
Pliberšek Tomaž 24.02.2016 Izobraževanje
Ploj Lajovic Helena 13.04.2018 Izobraževanje
Plos Andrej 19.10.2011 Izobraževanje
Plut Alenka 04.10.2019 Izobraževanje
Pochon Richard 13.02.2019 Izobraževanje
Počivavšek Boris 29.09.2014 Izobraževanje
Počkaj Neva 23.11.2007 Izobraževanje
Podbelšek Igor 16.09.2009 Izobraževanje
Podbevšek Miha 16.05.2008 Certifikat ZNS
Podbevšek Alenka 14.02.2006 Certifikat ZNS
Podbevšek Gorazd 16.03.2009 Certifikat ZNS
Podboršek Rožle 24.02.2017 Izobraževanje
Podboršek Brane 31.03.2010 Certifikat ZNS
Podboršek Urška 25.11.2015 Izobraževanje
Podboršek Boštjan 23.04.2021 Izobraževanje
Podbreznik Marko 15.06.2012 Izobraževanje
Podgorelec Županec Ida 08.10.2021 Izobraževanje
Podgornik Nives 14.12.2011 Izobraževanje
Podgornik Tina 06.10.2017 Certifikat ZNS
Podgornik Samo 29.09.2014 Izobraževanje
Podgornik Aleksandra 19.10.2011 Izobraževanje
Podgoršek Marjan 14.11.2008 Certifikat ZNS
Podkrižnik Metod 03.06.2006 Izobraževanje
Podlesek Damijan 07.10.2015 Izobraževanje
Podlesnik Zdenko 07.03.2006 Certifikat ZNS
Podlesnik Zoran 19.10.2011 Izobraževanje
Podlogar Luka 17.04.2020 Izobraževanje
Podobnik Uroš 24.11.2017 Izobraževanje
Podobnik Mojca 24.11.2014 Izobraževanje
Podpečan Dušan 17.11.2014 Izobraževanje
Podpeskar Omahen Marjeta 15.06.2012 Izobraževanje
Podvratnik Urška 04.10.2019 Izobraževanje
Pogačar Tomaž 15.09.2006 Izobraževanje
Pogačar Vesna 14.12.2011 Certifikat ZNS
Pogačnik Jana 22.11.2013 Izobraževanje
Pogačnik Franci 15.02.2008 Izobraževanje
Pogačnik Anton 31.05.2006 Izobraževanje
Pogačnik Marko 06.06.2006 Izobraževanje
Pogačnik Petra 03.10.2014 Izobraževanje
Pogačnik Anže 25.01.2013 Izobraževanje
Poglajen Franc 20.06.2007 Izobraževanje
Poglajen Franc 20.06.2007 Usposabljanje
Pograjc Božidar 23.11.2007 Izobraževanje
Polajnar Leonida 17.04.2019 Izobraževanje
Polak Drago 03.06.2006 Izobraževanje
Polak Matjaž 18.09.2013 Izobraževanje
Polanec Izidor 13.05.2011 Izobraževanje
Polanič Iztok 17.04.2019 Izobraževanje
Polanič Milena 04.10.2019 Izobraževanje
Polda Jana 14.02.2014 Certifikat ZNS
Polenčič Matjaž 28.06.2006 Certifikat ZNS
Polenec Andrej 11.02.2015 Izobraževanje
Poljanec Sebastjan 28.06.2006 Izobraževanje
Poljanec Janez 19.10.2011 Izobraževanje
Poljanšek Simona 22.11.2013 Izobraževanje
Poljanšek Ivanka 16.02.2011 Izobraževanje
Poljšak Jure 11.02.2015 Izobraževanje
Ponebšek Roman 23.11.2007 Izobraževanje
Ponikvar Karmen 15.09.2006 Izobraževanje
Popit Nadja 09.10.2020 Izobraževanje
Popotnik Matjaž 25.11.2020 Izobraževanje
Popovič Željko 13.02.2009 Certifikat ZNS
Postogna Sebastian 06.10.2017 Izobraževanje
Potecin Mojca 18.06.2021 Izobraževanje
Potisek Nina 24.11.2006 Certifikat ZNS
Potisek Klemen 11.12.2009 Certifikat ZNS
Potočnik Vesna 22.05.2012 Certifikat ZNS
Potočnik Janez 14.04.2006 Izobraževanje
Potočnik Borut 05.06.2009 Izobraževanje
Potočnik Tit 12.02.2021 Izobraževanje
Potočnik Miran 30.03.2007 Izobraževanje
Potokar Bruno 02.04.2007 Certifikat ZNS
Potrč Marjeta 31.05.2006 Izobraževanje
Povalej Gregor Marko 15.09.2006 Izobraževanje
Požar Janez 03.06.2006 Izobraževanje
Pozeb Viljem 13.02.2009 Certifikat ZNS
Požežnik Janez 05.09.2008 Izobraževanje
Pozvek Gorazd 16.06.2006 Izobraževanje
Prah Gregor 06.10.2017 Izobraževanje
Prajs Aljoša 25.10.2006 Certifikat ZNS
Prando Stojan 08.10.2021 Izobraževanje
Praštalo Stevo 17.09.2010 Izobraževanje
Praunseis Miha 13.02.2009 Izobraževanje
Praznik Katarina 13.02.2003 Listina A
Predalič Božo 14.04.2006 Izobraževanje
Predovnik Anže 25.01.2013 Izobraževanje
Prelog Iztok 29.05.2013 Certifikat ZNS
Premrl Jurij 27.12.2006 Certifikat ZNS
Premrn Franc 25.11.2009 Izobraževanje
Presečnik Andrej 15.02.2008 Izobraževanje
Presečnik Rok 25.11.2020 Izobraževanje
Prešern Rok 17.04.2020 Izobraževanje
Preskar Jurij 18.09.2013 Izobraževanje
Pretnar Petra 24.11.2017 Izobraževanje
Prevalnik Stanislav 24.10.2012 Certifikat ZNS
Prevc Rok 22.11.2013 Izobraževanje
Prevc Andrej 16.02.2018 Izobraževanje
Prezelj Darko 14.02.2014 Izobraževanje
Prijanovič-Tonkovič Marica 28.06.2006 Izobraževanje
Prijović Irena 15.09.2006 Izobraževanje
Prikl Uroš 16.06.2006 Izobraževanje
Primec Aljaž 07.10.2015 Izobraževanje
Primožič Klavdija 26.01.2005 Izobraževanje
Princ Gašper 13.02.2019 Izobraževanje
Prinčič Elizej 28.06.2006 Izobraževanje
Pristovšek Franc 16.06.2006 Izobraževanje
Pritekelj Jurij 23.04.2021 Izobraževanje
Prodan Jurič Maja 09.10.2020 Izobraževanje
Prodnik Igor 14.04.2006 Izobraževanje
Prohinar Tomaž 15.04.2016 Izobraževanje
Protner Jože 01.02.2006 Certifikat ZNS
Pšeničnik Maja 07.06.2019 Izobraževanje
Puc Martina 23.11.2007 Certifikat ZNS
Puc Nataša 03.04.2006 Certifikat ZNS
Puc Mira 24.11.2017 Izobraževanje
Pucer Andrej 29.05.2013 Izobraževanje
Pucko Ciril 28.06.2006 Izobraževanje
Pučnik Božidar 25.11.2008 Izobraževanje
Puhan Peter 13.03.2006 Certifikat ZNS
Pukl Nataša 25.11.2015 Certifikat ZNS
Pukšič Marko 05.06.2020 Izobraževanje
Punčuh Radovanovič Renata 26.01.2005 Izobraževanje
Pungaršek Gregor 26.01.2007 Izobraževanje
Pungartnik Drago 09.06.2017 Izobraževanje
Pungartnik Darjo 26.01.2005 Izobraževanje
Pungeršič Slavko 24.02.2016 Izobraževanje
Pungračič Sebastijan 09.12.2016 Certifikat ZNS
Purnat Matej 25.11.2020 Certifikat ZNS
Puš Rajko 15.09.2006 Izobraževanje
Pušavec Janez 22.12.2006 Certifikat ZNS
Pušnik Anton 15.09.2006 Izobraževanje
Pušnik Mišo 18.09.2013 Izobraževanje
Pust Andrej 17.04.2019 Izobraževanje
Pust Mitja 25.11.2020 Izobraževanje
Pust Tine 24.02.2016 Certifikat ZNS
Radanovič Gordana 25.11.2020 Izobraževanje
Radek Zdenka 15.11.2006 Izobraževanje
Radešič Dario 11.02.2015 Certifikat ZNS
Radi Venčeslav 31.05.2006 Izobraževanje
Radojević Uroš 05.10.2018 Izobraževanje
Radovanovič Dejan 28.06.2006 Izobraževanje
Radulj Bojan 24.11.2006 Certifikat ZNS
Rahne Andreja 08.10.2021 Izobraževanje
Railić Gregor 23.04.2021 Izobraževanje
Rajapakse Andrew 25.10.2011 Certifikat ZNS
Rajbar Dejan 08.06.2016 Certifikat ZNS
Rajh Ava 14.12.2011 Izobraževanje
Rajh Damjan 24.02.2016 Izobraževanje
Rajher Anja 18.06.2021 Izobraževanje
Rajić Zorka 30.03.2007 Izobraževanje
Rak Uroš 12.02.2021 Izobraževanje
Rakovec Matjaž 20.06.2007 Certifikat ZNS
Rakovec Matjaž 20.06.2007 Certifikat ZNS
Raktelj Primož 28.09.2007 Izobraževanje
Raktelj Primož 20.06.2007 Usposabljanje
Rakuša Simona 13.02.2012 Izobraževanje
Rakušček Andraž 25.11.2020 Izobraževanje
Ramoveš Klemen 14.12.2011 Izobraževanje
Ramšak Janez 20.03.2013 Izobraževanje
Rant Jože 14.12.2011 Izobraževanje
Rant Andrej Christian 30.03.2007 Izobraževanje
Rape Rok 13.02.2019 Izobraževanje
Ratajc Alojz 02.02.2006 Certifikat ZNS
Ratej Zlatko 24.02.2017 Izobraževanje
Rauter Franc 26.01.2005 Izobraževanje
Ravnik Marija 24.02.2016 Izobraževanje
Ravnikar Bojan 08.10.2021 Izobraževanje
Ravnikar Robert 16.02.2018 Izobraževanje
Ravter Staš 14.04.2006 Izobraževanje
Razdevšek Borut 14.11.2008 Izobraževanje
Razdrih Mojca 16.06.2006 Izobraževanje
Razpotnik Vesna 16.06.2006 Izobraževanje
Razpotnik Peter 08.06.2016 Izobraževanje
Razvornik Škofič Simona 06.06.2006 Izobraževanje
Rebec Marina 20.06.2018 Izobraževanje
Reberc Pavel 25.11.2020 Izobraževanje
Reberšek Teo 24.11.2017 Izobraževanje
Rebula Vinko 14.04.2006 Izobraževanje
Recek Miha 05.06.2020 Izobraževanje
Recer Janko 17.04.2019 Izobraževanje
Redek Gregor 18.09.2013 Certifikat ZNS
Rednjak Aleš 08.10.2021 Izobraževanje
Redžič Edo 15.11.2006 Izobraževanje
Rehar Lojze 16.06.2006 Izobraževanje
Reissner Tadej 17.11.2014 Izobraževanje
Reja Romana 20.03.2013 Izobraževanje
Rejc Izidor 16.06.2006 Izobraževanje
Rejec Alida 14.12.2011 Izobraževanje
Rejec Katja 29.09.2014 Izobraževanje
Remic Branko 04.02.2002 Listina A
Remih Aleš 29.05.2013 Izobraževanje
Rems Marko 17.11.2014 Izobraževanje
Renko Ervin 10.06.2015 Izobraževanje
Renko Ester 14.04.2006 Izobraževanje
Repanšek Luka 07.10.2015 Izobraževanje
Repanšek Jaka 06.10.2017 Izobraževanje
Repanšek Lucija 06.03.2020 Izobraževanje
Repas Stranka 23.04.2021 Izobraževanje
Repe Blaž 08.10.2021 Izobraževanje
Repič Milan 15.09.2006 Izobraževanje
Repinc Tomaž 25.11.2020 Izobraževanje
Repše Mitja 24.02.2017 Izobraževanje
Reš Janez 17.04.2020 Izobraževanje
Rešetič Marko 18.06.2021 Izobraževanje
Resnik Aleš 13.02.2009 Izobraževanje
Reven Rastislav Jože 25.01.2013 Izobraževanje
Režun Bojan 28.06.2006 Izobraževanje
Ribarič Peter 25.10.2011 Certifikat ZNS
Ribarič Selaković Danijela 24.02.2016 Izobraževanje
Ribaš Matjaž 15.04.2016 Izobraževanje
Ribič Nevenka 10.06.2015 Certifikat ZNS
Ribič Mateja 09.10.2020 Izobraževanje
Ribič Jože 16.06.2006 Izobraževanje
Ribič Marija 16.06.2006 Izobraževanje
Ribič Andrej 13.02.2009 Izobraževanje
Ribič Nina 13.05.2011 Izobraževanje
Ribič Robert 23.04.2021 Izobraževanje
Ribič Miroslav 02.04.2010 Izobraževanje
Ribič Suhodolčan Vida 30.03.2007 Certifikat ZNS
Ribnikar Anton 02.02.2006 Certifikat ZNS
Rigelnik Matej 14.04.2017 Izobraževanje
Rigler Gregor 29.05.2008 Izobraževanje
Rigler Boštjan 14.04.2006 Izobraževanje
Rihtar Špela 09.10.2020 Izobraževanje
Rihtaršič Tomaž 13.04.2018 Izobraževanje
Rihter Andrej 15.06.2012 Izobraževanje
Rijavec Petja 13.02.2019 Izobraževanje
Rijavec Stanislav 09.06.2017 Izobraževanje
Rink Sašo 18.11.2008 Certifikat ZNS
Rizman Matjaž 14.12.2011 Izobraževanje
Rizman Matej 06.10.2017 Izobraževanje
Robar Anita 17.04.2020 Izobraževanje
Robek Aleš 20.09.2006 Certifikat ZNS
Roblek Darja 13.02.2012 Certifikat ZNS
Rodman Moreno 12.02.2021 Izobraževanje
Rogelj Valerija 10.12.2013 Certifikat ZNS
Rogelj Silva 13.02.2012 Izobraževanje
Rogelj Simeona 14.04.2014 Izobraževanje
Rojc Roman 13.02.2019 Izobraževanje
Rojko Aleksander 19.10.2011 Izobraževanje
Rokavec Franci 15.11.2006 Izobraževanje
Romih Nevenka 04.10.2019 Izobraževanje
Rop Anton 23.04.2018 Certifikat ZNS
Ropoša Silvo 26.11.2010 Izobraževanje
Rose Mateja 25.11.2016 Izobraževanje
Rošer Miran 26.11.2010 Izobraževanje
Roškar Anton 31.05.2006 Izobraževanje
Rotar Vojko 17.04.2019 Izobraževanje
Rotar Barbara 16.06.2006 Izobraževanje
Rotar Tomaž 14.04.2006 Izobraževanje
Rotar Damjan 05.06.2009 Izobraževanje
Roth Jože 01.04.2009 Izobraževanje
Rotnik Uroš 03.06.2006 Izobraževanje
Roudi Sebastijan 05.10.2018 Certifikat ZNS
Rous Anton 31.05.2006 Izobraževanje
Rovere Vojko 28.06.2006 Izobraževanje
Rožanc Vesna 23.04.2021 Izobraževanje
Rožič Ladislav 27.09.2013 Izobraževanje
Rožič Uroš 15.11.2006 Izobraževanje
Rožič Robert 31.05.2006 Izobraževanje
Rožič Adrijan 12.02.2009 Izobraževanje
Rozman Miro 15.09.2006 Izobraževanje
Rozman Rok 18.04.2012 Certifikat ZNS
Rozman Irena 17.11.2014 Izobraževanje
Rožman Miran 05.10.2016 Izobraževanje
Rozman Aleš 16.02.2011 Izobraževanje
Rudel David 12.02.2021 Izobraževanje
Rumpf Tomi 14.04.2014 Izobraževanje
Runjak Matej 11.06.2013 Certifikat ZNS
Rupar Sebastijan 08.06.2016 Izobraževanje
Rupar Pavel 26.01.2007 Izobraževanje
Rupnik Julijan 23.10.2018 Certifikat ZNS
Rutar Aleš 23.04.2021 Izobraževanje
Šabeder Aleš 24.11.2006 Certifikat ZNS
Šabeder Vilibald 05.10.2016 Izobraževanje
Sadar Jože 10.01.2007 Certifikat ZNS
Sadiković Imamović Nadina 03.10.2014 Izobraževanje
Saje Janez 11.04.2005 Listina A
Sajevec Lucija Živa 24.02.2017 Izobraževanje
Sajevic Klemen 05.02.2013 Certifikat ZNS
Sajić Žarko 31.05.2006 Izobraževanje
Sajovic Janez 13.02.2012 Izobraževanje
Sakovič Gregor 26.11.2010 Izobraževanje
Saksida Uroš 26.11.2010 Izobraževanje
Šalamon Beno 19.10.2011 Izobraževanje
Šalamun Franci 14.11.2008 Izobraževanje
Salecl Oskar 17.04.2020 Izobraževanje
Salkič Aleksander 14.04.2014 Izobraževanje
Salobir Dalibor 05.04.2006 Certifikat ZNS
Salobir Boštjan 15.04.2016 Izobraževanje
Sambolič Anica 08.06.2016 Izobraževanje
Samec Niko 24.10.2012 Izobraževanje
Šamšal Dimitrije 16.02.2011 Izobraževanje
Sančanin Zdravko 15.02.2008 Izobraževanje
Šantl Majda 28.02.2006 Certifikat ZNS
Sanzin Samo 19.10.2011 Izobraževanje
Šarc Majdič Stanka 08.10.2021 Izobraževanje
Šarlah Mateja 08.10.2021 Izobraževanje
Šaruga Denis 26.01.2005 Izobraževanje
Šašek Franc 01.04.2009 Izobraževanje
Šavel Sanja 05.10.2016 Izobraževanje
Šaver Aleš 05.06.2009 Izobraževanje
Savič Sanja 07.06.2019 Izobraževanje
Savić Marko 05.02.2013 Certifikat ZNS
Šavrič Krešo 06.06.2006 Izobraževanje
Savšek Silva 15.06.2012 Izobraževanje
Savšek Tomaž 28.02.2012 Certifikat ZNS
Schöffmann Don 23.10.2006 Certifikat ZNS
Schwarzbartl Tomaž Ervin 16.02.2011 Izobraževanje
Ščuka Stojan 05.10.2016 Izobraževanje
Sedej Metod 16.05.2008 Certifikat ZNS
Sedej Vasilij 25.11.2015 Certifikat ZNS
Sedej Marjan 06.03.2006 Certifikat ZNS
Sedlar Saša 24.02.2017 Izobraževanje
Sedlar Toni 23.04.2021 Izobraževanje
Sedmak Marjan 31.03.2010 Izobraževanje
Sedovnik Milena 20.06.2007 Izobraževanje
Sedovnik Milena 20.06.2007 Usposabljanje
Šef Danilo 03.06.2006 Izobraževanje
Šefman Jani 14.04.2017 Izobraževanje
Sekavčnik Mihael 13.05.2011 Izobraževanje
Sekirnik Polonca 28.06.2006 Izobraževanje
Sekne Mihael 23.11.2007 Izobraževanje
Sekulić Vladimir 25.11.2020 Izobraževanje
Šela Irena 20.03.2013 Izobraževanje
Selan Sebastjan 22.11.2013 Izobraževanje
Selan Mitja 20.09.2006 Certifikat ZNS
Selšek Cvetka 14.12.2011 Izobraževanje
Šeme Tomo 07.06.2019 Izobraževanje
Šeme Hočevar Vida 14.04.2017 Izobraževanje
Šeme Irman Marija 20.03.2013 Izobraževanje
Semenič Boris 24.02.2017 Izobraževanje
Senčar Jože 19.10.2011 Izobraževanje
Senegačnik Janez 17.04.2020 Izobraževanje
Senič Sergej 17.04.2020 Izobraževanje
Senica Marjan 31.05.2006 Izobraževanje
Seničar Stane 13.02.2009 Izobraževanje
Sepaher Ivan 13.02.2009 Izobraževanje
Šepetavc Boris 28.06.2006 Certifikat ZNS
Šepul Tanja 25.11.2015 Izobraževanje
Šerbec Nataša 07.06.2019 Izobraževanje
Šercer Andrej 03.03.2006 Certifikat ZNS
Sernec Radovan 25.11.2016 Izobraževanje
Šeško Dejan 31.05.2006 Izobraževanje
Šetina Lea 02.04.2010 Izobraževanje
Šetina Mira 23.11.2007 Izobraževanje
Šetinc Božidar 15.09.2006 Izobraževanje
Šetinc Lenart 31.05.2006 Izobraževanje
Sevčnikar Branko 03.06.2006 Izobraževanje
Sevčnikar Ana Laura 13.05.2011 Certifikat ZNS
Sever Borut 21.11.2018 Izobraževanje
Sever Petra 25.04.2017 Certifikat ZNS
Sever Alojz 23.11.2007 Izobraževanje
Sever Robert 28.09.2007 Izobraževanje
Sever Franc 03.06.2006 Izobraževanje
Sever Tomaž 31.05.2006 Izobraževanje
Sevšek Matija 09.10.2020 Izobraževanje
Sibila Potočnik Rada 05.10.2018 Izobraževanje
Sidorovich Yuri 20.03.2013 Certifikat ZNS
Šifrer Špela 18.06.2021 Izobraževanje
Šijanec Boštjan 14.12.2011 Izobraževanje
Šik Dario 24.02.2016 Izobraževanje
Simčič Nataša 24.02.2017 Izobraževanje
Simčič Drago 20.04.2006 Certifikat ZNS
Šimenc Matija 27.09.2013 Izobraževanje
Šimenko Mirko 18.06.2021 Izobraževanje
Simeunović Dragan 09.06.2017 Certifikat ZNS
Simič Ivan 19.10.2011 Izobraževanje
Simič Jernej 16.02.2018 Certifikat ZNS
Šimon Simona 24.10.2012 Izobraževanje
Simončič Marjan 16.06.2006 Izobraževanje
Simoneti Marko 09.12.2014 Certifikat ZNS
Simonič Radoslav 28.06.2006 Izobraževanje
Simonič Steiner Milica 25.11.2008 Izobraževanje
Simoniti Taja 17.11.2014 Izobraževanje
Šimonka Tibor 16.02.2018 Izobraževanje
Šink Barbara 11.02.2015 Certifikat ZNS
Šink Luka 25.11.2016 Izobraževanje
Šinkovec Uroš 15.06.2012 Izobraževanje
Šinkovec Greta 27.06.2007 Certifikat ZNS
Šinkovec Vlasta Y. 26.01.2005 Izobraževanje
Šintler Jan 05.06.2020 Izobraževanje
Širca Andrej 04.10.2019 Izobraževanje
Šircelj Mojca 24.10.2012 Izobraževanje
Širec Mateja 16.09.2009 Izobraževanje
Sirk Lilijana 25.11.2020 Certifikat ZNS
Sisinger Marjan 14.04.2014 Izobraževanje
Sisinger Milena 16.06.2006 Izobraževanje
Sitar Damijan 25.11.2020 Izobraževanje
Šivec Mateja 09.10.2020 Izobraževanje
Škafar Milan 03.03.2006 Certifikat ZNS
Škafar Tomaž 12.02.2021 Izobraževanje
Škapin Matej 07.06.2019 Izobraževanje
Škarja Gašper 14.02.2014 Izobraževanje
Škerget Venčeslav 10.06.2015 Izobraževanje
Škerjanec Žiga 06.06.2006 Izobraževanje
Škerjanec Sošič Meta 25.11.2015 Izobraževanje
Škerlavaj Miha 12.02.2021 Certifikat ZNS
Škerlič Sani 13.04.2018 Izobraževanje
Škerlj Tina 14.11.2008 Certifikat ZNS
Skernišak Manja 14.04.2006 Izobraževanje
Šket Branka 26.01.2007 Izobraževanje
Šketa Andrej 15.06.2012 Certifikat ZNS
Škoberne Aleš 25.11.2016 Izobraževanje
Skobir Zmago 31.05.2006 Izobraževanje
Škof Miran 06.06.2006 Izobraževanje
Škof Gabrijel 22.11.2019 Izobraževanje
Škofič Rado 25.11.2008 Izobraževanje
Škoflek Danilo 16.02.2011 Izobraževanje
Skok Aleš 15.02.2008 Certifikat ZNS
Škopac Maruša 08.10.2021 Izobraževanje
Skornšek David 20.07.2015 Certifikat ZNS
Skornšek Drago 13.02.2009 Certifikat ZNS
Škrbec Mitja 20.06.2007 Izobraževanje
Škrbec Mitja 20.06.2007 Usposabljanje
Škrilec Tjaša 05.06.2009 Izobraževanje
Skrinar Uroš 06.03.2020 Izobraževanje
Škrinjar Damijan 04.10.2019 Izobraževanje
Škrinjar Igor 05.06.2020 Izobraževanje
Skrt Nejc 05.05.2021 Certifikat ZNS
Škrubej Janez 03.10.2014 Izobraževanje
Skubic Miha 09.10.2020 Izobraževanje
Skubin Gorazd 13.02.2009 Certifikat ZNS
Škufca Franc 30.03.2007 Izobraževanje
Škufca Zaveršek Boštjan 25.11.2020 Izobraževanje
Skuk Nada 12.02.2009 Izobraževanje
Škulj Gregor 21.11.2018 Izobraževanje
Skušek Marija 16.06.2006 Izobraževanje
Skvarča Andrej 10.04.2015 Izobraževanje
Skvarča Peter 12.02.2021 Izobraževanje
Skvarča Bogomira 05.09.2008 Izobraževanje
Slabe Janez Marko 20.06.2007 Izobraževanje
Slabe Janez Marko 20.06.2007 Usposabljanje
Slak Franc 02.02.2006 Certifikat ZNS
Slak Boštjan 06.10.2017 Izobraževanje
Slak Matjaž 13.02.2009 Izobraževanje
Šlamberger Miha 19.10.2020 Certifikat ZNS
Slapar Andrej 17.09.2012 Certifikat ZNS
Slapničar Matevž 24.02.2017 Izobraževanje
Slapničar Sergeja 22.04.2015 Certifikat ZNS
Slapnik Bojan 02.02.2006 Certifikat ZNS
Slavec Tomaž 17.04.2019 Izobraževanje
Slemenik Peter 13.02.2019 Izobraževanje
Slemenjak Nives 05.06.2020 Izobraževanje
Šlemic Irena 03.06.2006 Izobraževanje
Šlemic Blaž 25.01.2013 Izobraževanje
Slivnik Marko 16.09.2009 Izobraževanje
Slivnik Oskar 05.09.2008 Certifikat ZNS
Slokan Jaka 06.10.2017 Izobraževanje
Slokan Katja 16.02.2018 Izobraževanje
Slokar Tomaž 23.11.2007 Izobraževanje
Slovnik Nejc 17.04.2020 Izobraževanje
Sluga Gregor 25.11.2020 Izobraževanje
Šmajdek Jernej 04.10.2019 Izobraževanje
Smeh Vanja 30.03.2007 Izobraževanje
Šmigoc Franc 12.04.2006 Certifikat ZNS
Smiljan Olga 25.11.2016 Izobraževanje
Smisl Jernej 17.04.2020 Izobraževanje
Smodek Majda 24.11.2017 Izobraževanje
Smolnikar Barbara 29.09.2014 Certifikat ZNS
Šmon Karmen 08.10.2021 Izobraževanje
Šmon Ivan 13.02.2009 Izobraževanje
Smrdel Mihaela 20.06.2018 Izobraževanje
Smrekar Vesna 25.11.2020 Certifikat ZNS
Smrekar Cvetka 07.06.2019 Izobraževanje
Smrkolj Andrej 25.11.2015 Izobraževanje
Smrkolj Ciril 08.06.2016 Izobraževanje
Snedec Dominik 22.11.2013 Izobraževanje
Snežič Klavdija 17.04.2020 Izobraževanje
Šnofl Tamara 24.11.2014 Izobraževanje
Snoj Zvezdana 09.06.2017 Izobraževanje
Soban Borut 09.06.2017 Izobraževanje
Sodin Matej 03.10.2014 Izobraževanje
Sok Silvo 05.06.2020 Izobraževanje
Soklič Jure 09.10.2020 Izobraževanje
Šolar Franc 22.11.2013 Izobraževanje
Šoln Primož 14.04.2006 Izobraževanje
Šömen Štefan 23.04.2002 Listina A
Somrak Marjan 13.02.2009 Izobraževanje
Soršak Barbara 02.02.2006 Certifikat ZNS
Soršak Jani 05.10.2016 Izobraževanje
Sotelšek Andrej 25.10.2006 Certifikat ZNS
Sotlar Slavko Alojz 22.03.2002 Listina A
Sotlar Stanislav 24.02.2017 Izobraževanje
Sotlar Sara 09.10.2020 Izobraževanje
Sotošek Ivan 25.11.2015 Izobraževanje
Sovič Boris 08.10.2021 Izobraževanje
Spasenić Smilja 14.12.2011 Certifikat ZNS
Špehar Robert 02.04.2010 Izobraževanje
Špiler Janja 18.09.2013 Izobraževanje
Špiler Aleksandra 06.06.2006 Izobraževanje
Špiler Kaja 28.06.2006 Izobraževanje
Špindler Stane 20.06.2007 Izobraževanje
Špindler Stane 20.06.2007 Usposabljanje
Špitalar Tadej 09.10.2020 Izobraževanje
Špragar Matej 23.04.2021 Izobraževanje
Spremo Aleksandar 22.11.2019 Izobraževanje
Srabotič Aldo 24.10.2012 Izobraževanje
Šraj Joži 28.06.2006 Izobraževanje
Šrajer Uroš 26.01.2005 Izobraževanje
Srebrnjak Mihael 07.06.2019 Izobraževanje
Sreš Martin 01.02.2006 Certifikat ZNS
Šrot Stanko 31.03.2010 Izobraževanje
Sršen Cvetko 14.11.2008 Izobraževanje
Štampar Strojin Aljoša 31.03.2010 Izobraževanje
Stana Alojz 23.11.2007 Izobraževanje
Štangl Nina 23.04.2021 Certifikat ZNS
Staničić Damir 15.09.2006 Izobraževanje
Stanonik Franc 25.11.2009 Izobraževanje
Stanonik Roter Katarina 07.06.2019 Izobraževanje
Stanovnik Goran 24.02.2017 Izobraževanje
Stare Tomaž 13.02.2012 Izobraževanje
Stare Irena 10.07.2006 Certifikat ZNS
Stariha Mladen 01.02.2006 Certifikat ZNS
Starman Mitja 20.06.2007 Izobraževanje
Starman Irena 06.06.2006 Izobraževanje
Starman Marko 16.06.2006 Izobraževanje
Starman Mitja 20.06.2007 Usposabljanje
Staroveški Marko 09.10.2020 Izobraževanje
Štebe Mirjam 01.02.2006 Certifikat ZNS
Stebernak Igor 08.03.2016 Certifikat ZNS
Šteblaj Matjaž 25.11.2009 Certifikat ZNS
Šteblaj Tjaša 10.04.2015 Izobraževanje
Šteblaj Bojana 09.10.2020 Izobraževanje
Šteblaj Kristina 14.04.2014 Izobraževanje
Šteblaj Bor 23.04.2021 Izobraževanje
Štefančič Boris 10.06.2015 Certifikat ZNS
Štefanič Rajko 21.11.2018 Izobraževanje
Štefanič Srečko 13.04.2018 Izobraževanje
Štefe Drago 20.06.2007 Izobraževanje
Štefe Drago 20.06.2007 Usposabljanje
Štefe Erna 11.02.2015 Izobraževanje
Stegeman Bart 18.06.2021 Izobraževanje
Stegovec Branko 28.06.2006 Izobraževanje
Šteharnik Janko 05.05.2009 Certifikat ZNS
Steiner Luka 15.04.2016 Certifikat ZNS
Štelcer Nataša 09.12.2014 Certifikat ZNS
Štempihar Uroš 26.11.2014 Certifikat ZNS
Štendler Vladimir 14.04.2006 Izobraževanje
Stepan Valter 14.04.2006 Certifikat ZNS
Štepec Miha 17.11.2014 Izobraževanje
Šterbenc Borut 09.10.2020 Izobraževanje
Šterpin Sandi 14.04.2017 Izobraževanje
Šterpin Dino 08.06.2016 Certifikat ZNS
Stevanović Matevž 08.10.2021 Izobraževanje
Štiblar Valerija 16.02.2011 Certifikat ZNS
Štivan Saša 29.05.2013 Izobraževanje
Stojanov Dalibor 10.04.2015 Izobraževanje
Stojanović Škul Petrija 24.11.2014 Izobraževanje
Stojko Marijan 16.09.2009 Izobraževanje
Štokelj Tomaž 10.07.2006 Certifikat ZNS
Štokojnik Viktor 26.01.2007 Izobraževanje
Štolfa Matjaž 18.09.2013 Izobraževanje
Stonič Maja 07.06.2019 Izobraževanje
Stopar Dušan 15.02.2008 Izobraževanje
Stopar Stane 03.02.2006 Certifikat ZNS
Stopar Boštjan 29.05.2013 Certifikat ZNS
Stopar Luka 27.01.2007 Izobraževanje
Štor Igor 05.06.2009 Izobraževanje
Stošić Danica 18.04.2012 Izobraževanje
Stošicki Primož 25.11.2009 Izobraževanje
Stošicki Franc 16.06.2006 Izobraževanje
Stožir Martin 07.06.2019 Izobraževanje
Stradar Iglič Ana 02.04.2010 Izobraževanje
Štrajhar Nina 06.03.2020 Izobraževanje
Strajnar Nina 17.04.2020 Izobraževanje
Strasberger Vito 20.06.2007 Certifikat ZNS
Strašek Dušan 09.10.2020 Izobraževanje
Stražišar Tomaž 23.11.2007 Izobraževanje
Stražišar Borut 22.11.2019 Izobraževanje
Štremfelj Silvij 24.02.2017 Izobraževanje
Štrigl Marko 13.02.2012 Certifikat ZNS
Štrkalj Marko 17.04.2019 Izobraževanje
Strle Franc 14.11.2008 Izobraževanje
Strmčnik Damir 14.04.2017 Izobraževanje
Strmljan Čevnja Janja 06.03.2020 Izobraževanje
Strmljan Kreslin Eva 05.09.2008 Izobraževanje
Strnad Marko 28.02.2012 Certifikat ZNS
Strniša Janez 16.09.2009 Izobraževanje
Strojin Štampar Anja 07.11.2006 Certifikat ZNS
Stropnik Primož 16.02.2011 Izobraževanje
Štruc Laura Tjaša 23.04.2021 Izobraževanje
Štrukelj Jošt 14.02.2014 Certifikat ZNS
Štrukelj Tanja 03.10.2014 Izobraževanje
Štrukelj Branimir 12.02.2009 Izobraževanje
Štrukelj Skubic Olga 07.06.2019 Izobraževanje
Strupi Tadeja 24.10.2012 Certifikat ZNS
Stržinar Manja 05.09.2008 Izobraževanje
Štuber Marjan 25.11.2008 Izobraževanje
Štuhec Boštjan 16.02.2018 Izobraževanje
Štular Mitja 08.10.2021 Izobraževanje
Štumberger Bojan 11.02.2015 Izobraževanje
Šturm Miran 15.06.2012 Izobraževanje
Šturm Rok 07.10.2015 Izobraževanje
Stvarnik Darja 05.09.2008 Certifikat ZNS
Šubelj Nevenka 14.06.2006 Certifikat ZNS
Šubic Maja 16.06.2006 Izobraževanje
Šuen Jan 04.10.2019 Izobraževanje
Suhač Matevž 10.06.2015 Izobraževanje
Suhadolnik Iztok 21.11.2018 Izobraževanje
Šujica Igor 05.09.2008 Izobraževanje
Sukič Boštjan 05.10.2016 Izobraževanje
Šulin Dimitrij 25.11.2020 Izobraževanje
Šumah Zaluberšek Helena 13.02.2012 Certifikat ZNS
Šuman Bojan 25.11.2008 Izobraževanje
Šumečnik Ana 08.10.2021 Izobraževanje
Šumečnik Jernej 05.10.2016 Izobraževanje
Surina Zajc Cirila 02.04.2007 Certifikat ZNS
Suša Saša 08.10.2021 Izobraževanje
Sušinski Kristjan 20.04.2006 Certifikat ZNS
Šušmelj Marko 05.06.2020 Izobraževanje
Sušnik Peter 14.11.2008 Izobraževanje
Sušnik Rafaela 28.02.2006 Certifikat ZNS
Sušnik Matjaž 15.04.2016 Certifikat ZNS
Sušnik Ruža 15.04.2016 Certifikat ZNS
Šuštaršič Borut 25.11.2015 Izobraževanje
Šušteršič Andrej 15.11.2006 Izobraževanje
Švab Matic 12.02.2021 Izobraževanje
Švarc Simon 24.11.2017 Izobraževanje
Švegl Franc 04.10.2019 Izobraževanje
Šverc Magdalena 09.10.2020 Izobraževanje
Svetic Aleška 24.11.2006 Certifikat ZNS
Svetina Andrej 28.06.2006 Izobraževanje
Švigelj Branko 25.11.2020 Izobraževanje
Svilan Sibil 18.03.2006 Certifikat ZNS
Svilar Duško 30.03.2007 Certifikat ZNS
Tajnik Martin 14.11.2008 Izobraževanje
Tajnik Suzana 25.11.2020 Izobraževanje
Tajnšek Viktor 14.04.2006 Izobraževanje
Taks Saško 12.02.2021 Izobraževanje
Taler Jože 14.04.2006 Izobraževanje
Tandler Marko 18.09.2013 Izobraževanje
Tanšek Simeunović Mateja 05.06.2009 Izobraževanje
Tantegel, LL.M Simon 09.10.2020 Izobraževanje
Tasič Tadej 10.06.2015 Izobraževanje
Tasič Jurij 14.04.2006 Izobraževanje
Tavčar Denis 18.09.2013 Izobraževanje
Tavčar Andrej 05.09.2008 Izobraževanje
Tavčer Jurček Elizabeta 06.03.2020 Izobraževanje
Tekavec Benedičič Barbara 07.10.2015 Izobraževanje
Telič Goršič Tjaša 13.05.2011 Certifikat ZNS
Temlin Uroš 29.05.2013 Izobraževanje
Teran Aleš 02.03.2006 Certifikat ZNS
Terče Mitja 05.06.2020 Izobraževanje
Terčelj Andreja 13.02.2012 Izobraževanje
Terčelj Dean 27.01.2007 Izobraževanje
Terlep Tilen 12.02.2021 Izobraževanje
Ternovec Aldo 12.02.2009 Izobraževanje
Ternovšek Branko 30.03.2007 Izobraževanje
Teslić Igor 27.09.2013 Izobraževanje
Tevž Peter 17.03.2006 Certifikat ZNS
Tičar Alojz 07.06.2019 Izobraževanje
Tinauer Cvetka 31.01.2006 Certifikat ZNS
Tinta Andraž 25.11.2016 Izobraževanje
Tisnikar Viljem 15.11.2006 Certifikat ZNS
Titan Matjaž 08.06.2016 Certifikat ZNS
Toman Mateja 05.10.2018 Izobraževanje
Tomaževič Nina 14.04.2017 Izobraževanje
Tomaževič Aničin Tanja 31.05.2006 Izobraževanje
Tomažič Luka Martin 08.10.2021 Izobraževanje
Tomažič Branko 12.02.2009 Izobraževanje
Tomažin Janez 17.04.2019 Izobraževanje
Tomažin Bolcar Blaž 25.11.2020 Izobraževanje
Tomažinčič Mitja 24.11.2014 Izobraževanje
Tominc Jožica 28.06.2006 Izobraževanje
Tominec Sonja 17.09.2010 Izobraževanje
Tomljanović Daniel 15.04.2016 Certifikat ZNS
Tomplak Andrej 16.09.2009 Izobraževanje
Tomše Gregor 22.11.2019 Izobraževanje
Tomšič Petra 18.09.2013 Izobraževanje
Tomšič John 15.11.2006 Izobraževanje
Tomšič Janez 15.06.2012 Izobraževanje
Tomšič Peter 14.04.2006 Izobraževanje
Tomšič Ladislav 13.02.2009 Certifikat ZNS
Topič Nebojša 14.11.2008 Izobraževanje
Topič Marko 17.09.2010 Izobraževanje
Toplak Tomaž 16.06.2006 Izobraževanje
Toplek Danilo 12.02.2009 Izobraževanje
Toporš David 09.10.2020 Izobraževanje
Torkar Darko 28.10.2003 Listina A
Torkar Franc 28.06.2006 Izobraževanje
Torkar Ivan 16.06.2006 Izobraževanje
Tot Andreja 15.09.2006 Izobraževanje
Tot Simon 10.07.2006 Certifikat ZNS
Toth Kostevc Anamarija 08.10.2021 Izobraževanje
Tovšak Hilda 28.06.2006 Izobraževanje
Tovšak Peter 28.06.2006 Izobraževanje
Tovšak Jernej 12.07.2021 Certifikat ZNS
Trampuš Marina 01.10.2014 Izobraževanje
Trampuž Aco 19.10.2011 Certifikat ZNS
Trampuž Mirjan 25.11.2016 Certifikat ZNS
Travner Goran 02.04.2007 Certifikat ZNS
Trebežnik Mojca 05.10.2016 Izobraževanje
Trebovc Anja 05.06.2020 Izobraževanje
Trilar Franc 28.06.2006 Izobraževanje
Tristan Šker 02.04.2010 Izobraževanje
Trkulja Nenad 20.03.2013 Certifikat ZNS
Trobec Domen 19.10.2011 Certifikat ZNS
Troha Branko 29.05.2013 Izobraževanje
Trojner Darja 02.02.2006 Certifikat ZNS
Trontelj Matjaž 17.04.2020 Izobraževanje
Trop Bogdan 19.10.2011 Izobraževanje
Trop Bogdan 11.02.2015 Izobraževanje
Trope Bogdan 15.09.2006 Izobraževanje
Trotovšek Tomaž 13.02.2019 Izobraževanje
Tručl Primož 24.02.2017 Certifikat ZNS
Tuma Boris 03.10.2014 Izobraževanje
Tumpej Andrej 18.04.2012 Izobraževanje
Turčin Marko 14.04.2017 Izobraževanje
Turk Ivan 24.02.2017 Izobraževanje
Turk Jani 15.09.2006 Izobraževanje
Turk Žiga 16.06.2006 Izobraževanje
Turnšek Mojca 14.04.2006 Izobraževanje
Turnšek Leopold 12.02.2009 Izobraževanje
Tuš Tanja 20.03.2013 Izobraževanje
Tušek Gorazd 16.09.2009 Certifikat ZNS
Twrdy Elen 10.04.2015 Izobraževanje
Udovč Goran 25.01.2013 Izobraževanje
Udovič Zdenko 24.02.2017 Izobraževanje
Ugrin Željko 28.06.2006 Izobraževanje
Uhlir Svete Barabara 28.06.2006 Izobraževanje
Ulbl Gorazd 25.11.2016 Izobraževanje
Ullen Mojca 17.11.2014 Izobraževanje
Umek Barbara 17.04.2019 Izobraževanje
Urankar Anton 19.10.2011 Izobraževanje
Urbajs Ana 25.09.2006 Certifikat ZNS
Urbanc Irena 19.10.2011 Izobraževanje
Urbančič Alenka 14.04.2017 Izobraževanje
Urbas Andrej 14.11.2008 Izobraževanje
Urbič Marjana 28.06.2006 Izobraževanje
Urnaut Ropoša Alenka 09.10.2020 Izobraževanje
Uršič Aljoša 17.04.2019 Izobraževanje
Uršič Cveto 25.11.2020 Izobraževanje
Uršič Mateja 13.05.2011 Izobraževanje
Uršič Jožef 15.09.2006 Izobraževanje
Uršič Duško 20.01.2009 Certifikat ZNS
Uršič Kozole Marija 31.03.2006 Certifikat ZNS
Uršič Rosas, MBA Manca 18.04.2012 Izobraževanje
Usenik Marjana 29.09.2014 Certifikat ZNS
Vagaja Hribar Polona 10.06.2015 Izobraževanje
Vahčič Aleš 02.04.2010 Izobraževanje
Vajde Jaka 06.10.2017 Izobraževanje
Vajngerl Aleš 29.05.2013 Izobraževanje
Valand Ivan 19.10.2011 Izobraževanje
Valentin Aleksander 05.06.2020 Izobraževanje
Valentinčič Aljoša 18.11.2008 Izobraževanje
Valentinčič Miha 09.10.2020 Izobraževanje
Valentinčič Andrej 24.02.2016 Izobraževanje
Valentinčič Marko 14.04.2006 Izobraževanje
Valič Mitja 28.11.2006 Certifikat ZNS
Varšek Andrej 06.02.2006 Certifikat ZNS
Vatovec Anton 02.04.2010 Izobraževanje
Vatovec Tea 09.06.2017 Certifikat ZNS
Vavpotič Mitja 31.03.2010 Izobraževanje
Vavpotič Srakar Jožica 25.11.2009 Certifikat ZNS
Veber Tadej 08.06.2016 Izobraževanje
Veber Markelj Oli Olga 15.02.2006 Certifikat ZNS
Vehar Anton 29.09.2014 Izobraževanje
Vehar Aleš 31.05.2006 Izobraževanje
Vehovar Zajc Dušica 10.06.2015 Izobraževanje
Vehovec Rok 17.11.2014 Izobraževanje
Vejnović Uroš 18.09.2013 Izobraževanje
Velikonja Jože 14.04.2006 Izobraževanje
Veljkovič Mojca 10.03.2006 Certifikat ZNS
Velkavrh Peter 31.05.2006 Izobraževanje
Vengust Jurij 16.02.2018 Izobraževanje
Verbajs Matej 23.04.2021 Izobraževanje
Verbek Maja 12.02.2009 Izobraževanje
Verbič Domen 04.10.2019 Izobraževanje
Verbič Kristjan 20.03.2013 Izobraževanje
Vergan Klabjan Saša 07.06.2019 Izobraževanje
Verhovnik Marovšek Andrej 25.11.2009 Izobraževanje
Verlič Andrej 25.11.2008 Izobraževanje
Vertovšek Karl 13.04.2018 Izobraževanje
Vesel Nejc 12.02.2021 Izobraževanje
Veselinović Nataša 14.12.2011 Izobraževanje
Veselko Gregor 02.04.2007 Certifikat ZNS
Vesnaver Luka 20.01.2009 Certifikat ZNS
Vetrih Franc 08.10.2021 Izobraževanje
Vetrih Marko 16.09.2009 Izobraževanje
Vezjak Blanka 16.02.2011 Certifikat ZNS
Vezjak Karmen 16.06.2006 Izobraževanje
Vičar Nina 08.06.2016 Izobraževanje
Vičič Miran 18.04.2012 Certifikat ZNS
Vičič Miroslav 05.06.2020 Izobraževanje
Vidas Karoli Suzana 31.03.2010 Izobraževanje
Vide Rihard 16.02.2018 Izobraževanje
Videtič Miran 07.10.2015 Certifikat ZNS
Vidic Andrej 05.10.2016 Izobraževanje
Vidjen Vavpotič Tina 31.03.2010 Izobraževanje
Vidmar Simon 14.04.2014 Izobraževanje
Vidmar Peter 25.11.2020 Izobraževanje
Vidmar Miro 31.05.2006 Izobraževanje
Vidmar Samo 13.04.2018 Izobraževanje
Vidmar Peter 05.06.2020 Izobraževanje
Vidnjevič Marko 24.02.2017 Certifikat ZNS
Vidrih David 16.05.2008 Izobraževanje
Vidrih Jože 28.09.2007 Izobraževanje
Viher Boštjan 25.11.2008 Izobraževanje
Viler Rožana 10.06.2015 Izobraževanje
Vilfan Janez 17.04.2020 Izobraževanje
Vilman Zineta 27.06.2007 Certifikat ZNS
Viltužnik Vais Marija 16.09.2009 Izobraževanje
Vincek Irena 09.06.2017 Certifikat ZNS
Vindiš Milena 02.02.2006 Certifikat ZNS
Vindiš Vili 03.06.2006 Izobraževanje
Vindiš Furman Tanja 30.03.2007 Izobraževanje
Vindiš Furman Tanja 30.03.2007 Izobraževanje
Vipotnik Janez 24.02.2017 Certifikat ZNS
Virant Darinka 16.09.2009 Izobraževanje
Virant Iztok 24.11.2014 Izobraževanje
Virant Božo 20.09.2006 Certifikat ZNS
Višnjevec Roman 11.02.2015 Izobraževanje
Vitamvas Branko 22.11.2013 Izobraževanje
Vittori Miha 02.04.2010 Izobraževanje
Vizjak Ivan 14.11.2008 Izobraževanje
Vizjak Špec Tina 27.09.2013 Izobraževanje
Vnučec Bogomir 14.04.2006 Izobraževanje
Vode Marko 20.06.2007 Izobraževanje
Vode Marko 20.06.2007 Usposabljanje
Vodeb Jernej 22.11.2013 Certifikat ZNS
Vodopivec Mojca 14.04.2014 Izobraževanje
Vodopivec Vesna 20.03.2013 Certifikat ZNS
Vodopivec Valter 14.04.2006 Izobraževanje
Vodopivec Jean Irena 28.06.2006 Izobraževanje
Vodovnik Vojko 16.05.2008 Izobraževanje
Vogelnik Tanja 01.04.2009 Izobraževanje
Vogler Jan 12.02.2021 Izobraževanje
Vogrinec Burgar Tatjana 08.10.2021 Izobraževanje
Vojsk Matija 25.10.2006 Certifikat ZNS
Volčič Primož 09.06.2017 Izobraževanje
Volf Aleksander 18.09.2013 Izobraževanje
Volf Goranka 31.05.2006 Izobraževanje
Volk Simon 17.09.2010 Izobraževanje
Volk Rožič Nevenka 29.09.2014 Izobraževanje
Volmajer Miran 11.02.2015 Izobraževanje
Von Horvath Tadej 09.12.2014 Certifikat ZNS
Vončina Brigita 06.03.2020 Izobraževanje
Vošinek Pucer Tatjana 29.05.2013 Izobraževanje
Vošnjak Bor 03.10.2014 Izobraževanje
Vovk Janez 14.04.2006 Izobraževanje
Vovk Marko 05.06.2020 Certifikat ZNS
Vovko Srečko 26.11.2010 Izobraževanje
Vozel Mitja 09.10.2020 Izobraževanje
Vrabec Darijo 16.09.2009 Izobraževanje
Vraber Senja 15.04.2016 Izobraževanje
Vračar Viktor 23.04.2021 Certifikat ZNS
Vranetič Mitja 09.10.2012 Izobraževanje
Vrčkovnik Darja 25.11.2020 Izobraževanje
Vrdoljak Gordana 14.11.2008 Izobraževanje
Vrečar Mojca 09.10.2012 Certifikat ZNS
Vrečar Zorčič Nataša 25.11.2020 Izobraževanje
Vrečer Janez 27.09.2013 Izobraževanje
Vrečer Mateja 31.05.2006 Izobraževanje
Vrečko Blaž 09.10.2020 Izobraževanje
Vrenjak Marko 21.11.2006 Certifikat ZNS
Vrenko Robert 01.03.2006 Certifikat ZNS
Vresk Marko 01.02.2006 Certifikat ZNS
Vrhovec Žiga 16.09.2009 Izobraževanje
Vrhovec Verbič Marjeta 16.02.2018 Izobraževanje
Vrhovnik Martina 26.11.2010 Izobraževanje
Vrhovnik Težak Alenka 17.11.2006 Certifikat ZNS
Vrisk Peter 05.10.2016 Certifikat ZNS
Vrkič Kozlan Dragica 29.09.2014 Izobraževanje
Vrtačnik Jaroslav 13.02.2009 Certifikat ZNS
Vrtovec Trček Jana 24.10.2012 Certifikat ZNS
Vrtunski Stanislav 17.09.2012 Certifikat ZNS
Vučetić Ivan 17.04.2019 Izobraževanje
Vučković Dragan 15.02.2008 Izobraževanje
Vučković Marko 23.04.2021 Izobraževanje
Vuk Damijan 28.09.2007 Izobraževanje
Vuk Marko 21.11.2006 Certifikat ZNS
Vukovič Iztok 16.02.2018 Certifikat ZNS
Vuković Kačar Aleksandra 02.04.2010 Izobraževanje
Vurnek Ana 15.09.2006 Izobraževanje
Žabkar Jože 26.01.2007 Izobraževanje
Žabot Igor 25.11.2015 Izobraževanje
Zabret Andreja 08.10.2021 Izobraževanje
Zabukovec Gregor 07.10.2015 Certifikat ZNS
Zabukovšek Uroš 07.06.2019 Izobraževanje
Zadel Ingrid 20.06.2007 Izobraževanje
Zadel Ingrid 20.06.2007 Usposabljanje
Zadel Bojan 14.04.2006 Izobraževanje
Zadergal Drago 09.10.2020 Izobraževanje
Zadnik Magda 16.02.2006 Certifikat ZNS
Zadravec Matjaž 16.03.2006 Certifikat ZNS
Zafošnik Aleš 20.06.2007 Izobraževanje
Zafošnik Aleš 20.06.2007 Usposabljanje
Žagar Marko 31.03.2010 Izobraževanje
Žagar Anton 07.10.2015 Izobraževanje
Žagar Iva 12.06.2006 Certifikat ZNS
Žagar Rebselj Marija 15.02.2008 Certifikat ZNS
Zagorec Mohorčič Vesna 25.11.2020 Izobraževanje
Zagoričnik Katja 17.04.2020 Izobraževanje
Zagožen Ivan 24.11.2017 Izobraževanje
Zagožen Jože 10.07.2006 Certifikat ZNS
Zagožen Marija 31.05.2006 Izobraževanje
Zajc Lojze 10.06.2015 Izobraževanje
Zajc Aleš 14.02.2020 Izobraževanje
Zajc Mojca 09.06.2017 Izobraževanje
Zajc Iztok 22.11.2019 Izobraževanje
Zajc Borut 24.11.2014 Certifikat ZNS
Zajc Ksenija 06.06.2006 Izobraževanje
Zajc Kvas Zorica 25.11.2015 Izobraževanje
Zajec Matej 06.03.2020 Izobraževanje
Zajec Igor Janez 13.02.2009 Izobraževanje
Žakelj Viktor 28.03.2006 Certifikat ZNS
Zakrajšek Meta 16.09.2009 Izobraževanje
Zakrajšek Anton 14.04.2006 Izobraževanje
Zalar Irena 20.06.2018 Izobraževanje
Zaletelj Rezika 15.09.2006 Izobraževanje
Založnik Rok 20.03.2013 Izobraževanje
Založnik Zdenko 23.04.2021 Izobraževanje
Zaluberšek Matej 29.05.2013 Izobraževanje
Zaman Groff Maja 15.02.2008 Izobraževanje
Zaplotnik Metod 14.02.2014 Izobraževanje
Zavrl Peter 25.10.2006 Certifikat ZNS
Završnik Tomaž 09.06.2017 Certifikat ZNS
Zdolšek Daniel 08.10.2021 Izobraževanje
Žebeljan Djordje 10.07.2006 Certifikat ZNS
Žejn Miha 27.09.2013 Izobraževanje
Žekar Jelka 20.09.2006 Certifikat ZNS
Zelen Peter 10.04.2015 Izobraževanje
Zelenič Marinič Andreja 03.12.2021 Izobraževanje
Železnik Alan 26.01.2007 Izobraževanje
Železnik Kohek Tamara 18.09.2013 Certifikat ZNS
Žepič Praprotnik Brigita 29.05.2013 Izobraževanje
Žerak Jasna 16.09.2009 Certifikat ZNS
Žerjal Bojan 18.09.2013 Izobraževanje
Žerjav Janko 28.06.2006 Izobraževanje
Zevnik Vladimir 15.11.2006 Izobraževanje
Zevnik Andreja 12.02.2021 Izobraževanje
Zevnik Marjeta 02.02.2006 Certifikat ZNS
Zevnik Bogdan 20.06.2018 Izobraževanje
Zgonc Katja 10.04.2015 Izobraževanje
Zgrablić Boris 22.11.2013 Certifikat ZNS
Žiberna Vodušek Jožica 15.11.2006 Izobraževanje
Žibert Sabina 14.11.2008 Izobraževanje
Zidanski Darko 24.02.2016 Izobraževanje
Zidar Nada 25.11.2009 Izobraževanje
Zidar Žan 23.04.2021 Izobraževanje
Zidar Anton 28.06.2006 Certifikat ZNS
Zidar, M.Sc. Janez 25.11.2016 Certifikat ZNS
Zidarič Edvard 28.06.2006 Izobraževanje
Žigon Dean 29.09.2014 Izobraževanje
Žigon Suzana 03.03.2006 Certifikat ZNS
Žiher Marko 08.10.2021 Izobraževanje
Žiher Melita 08.10.2021 Izobraževanje
Žiher Sok Petra 09.10.2020 Izobraževanje
Ziherl Milenko 15.02.2008 Izobraževanje
Žitnik Slavko 24.02.2017 Izobraževanje
Žitnik May 12.02.2021 Izobraževanje
Živanić Jovanović Vanja 08.06.2016 Izobraževanje
Živec Goran 25.11.2009 Izobraževanje
Živec Mateja 02.04.2010 Izobraževanje
Živec Marko 22.11.2019 Izobraževanje
Živec Leon 13.04.2018 Certifikat ZNS
Živković Nada 07.10.2015 Izobraževanje
Živoder Stanislava 28.09.2007 Usposabljanje
Žižek Kuhar Jana 21.11.2018 Izobraževanje
Žižmond Egon 14.11.2008 Izobraževanje
Žižmund Aleš 24.11.2017 Izobraževanje
Žižmund Polona 25.01.2013 Izobraževanje
Žlabravec Verica 24.11.2014 Izobraževanje
Žlajpah Matej 02.04.2010 Izobraževanje
Žlak Janez 14.04.2006 Izobraževanje
Žlak Marija 14.04.2006 Izobraževanje
Žlender Nada 28.06.2006 Izobraževanje
Žmak Peter 05.06.2020 Izobraževanje
Žmauc Jurček 16.05.2008 Izobraževanje
Žmavc Bojan 25.11.2009 Izobraževanje
Žmavc Franc 16.02.2011 Izobraževanje
Žmavc France Andreja 09.10.2020 Izobraževanje
Žnidar Boris 09.10.2020 Certifikat ZNS
Žnidar Robert 05.09.2008 Izobraževanje
Žnidarič Boris 02.04.2010 Izobraževanje
Žnidarič Boštjan 09.06.2017 Izobraževanje
Žnidarič Vida 07.06.2019 Izobraževanje
Znoj Bogdan 14.04.2006 Izobraževanje
Zorc Rems Vanda 05.06.2020 Izobraževanje
Zorčič Uroš 25.11.2020 Izobraževanje
Zore Simon 12.02.2021 Izobraževanje
Zorec Brigita 14.11.2008 Izobraževanje
Zorenč Iva 12.02.2021 Izobraževanje
Zorko Nadja 12.02.2021 Izobraževanje
Zorko Dušan 02.02.2006 Certifikat ZNS
Zorman Lucija 20.03.2013 Certifikat ZNS
Zorn Alojz 15.11.2006 Izobraževanje
Žorž Alenka 14.04.2017 Izobraževanje
Zrnko Urška 05.10.2018 Izobraževanje
Zubitskaya Anastasia 04.10.2019 Izobraževanje
Žugelj Damjan 28.06.2006 Izobraževanje
Žugelj Rajko 14.04.2006 Izobraževanje
Žumbar Milan 19.10.2011 Izobraževanje
Žunec Miro 25.11.2009 Izobraževanje
Žunec Emil 14.04.2006 Izobraževanje
Zupan Andreja 27.09.2013 Izobraževanje
Zupan Uroš 25.11.2020 Izobraževanje
Zupan Igor 06.03.2020 Izobraževanje
Zupan Adolf 28.06.2006 Izobraževanje
Zupan Henrika 15.09.2006 Izobraževanje
Zupan Korže Saša 16.02.2018 Izobraževanje
Zupanc Zlatko 20.06.2007 Certifikat ZNS
Zupanc Petauer Karmen 15.09.2006 Izobraževanje
Zupančič Aleš 31.03.2010 Izobraževanje
Zupančič Lotti Natalija 22.05.2012 Certifikat ZNS
Zupančič Sašo 15.02.2008 Izobraževanje
Zupančič Dino 25.11.2020 Izobraževanje
Zupančič Rok 25.11.2020 Izobraževanje
Zupančič Alojz 14.04.2006 Izobraževanje
Zupančič Miro 31.05.2006 Izobraževanje
Zupančič Mitja 14.04.2006 Izobraževanje
Zupančič Bojan 25.11.2016 Izobraževanje
Zupančič Klarič Vesna 22.11.2013 Izobraževanje
Zupanič Boris 12.02.2021 Izobraževanje
Županič Franc Željko 28.06.2006 Izobraževanje
Žura Drago 24.02.2016 Certifikat ZNS
Žurga Igor 14.12.2011 Izobraževanje
Žužek Marko 15.11.2006 Izobraževanje
Žužek Dušan 25.11.2016 Certifikat ZNS
Žvanut Bojan 27.01.2007 Izobraževanje
Žveglič Milena 26.01.2005 Izobraževanje
Žveglič Maksimiljan 10.11.2006 Certifikat ZNS
Žvelc Martin 31.03.2010 Izobraževanje
Zver Cankar Marjeta 17.03.2006 Certifikat ZNS
Zverev Evgeny 13.04.2018 Izobraževanje
Žvipelj Velislav 31.05.2006 Izobraževanje
Žvokelj Karin 09.06.2017 Certifikat ZNS

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2020

736

članov

15

korporativnih članov

613

imetnikov Certifikata ZNS

2648

imetnikov Potrdila za nadzornike

32

izobraževanj

841

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri