Strokovno stališče ZNS glede implementacije 2. odst. 514.a čl. ZGD-1

Strokovni svet ZNS se je opredelil do implementacije drugeg ...

Poglej dokument
06. 05. 2021 - Stališča ZNS revizijske komisije, stališčaZNS

Stališče ZNS - Vpliv pandemije COVID-19 na korporativno upravljanje

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) ocenjuje, da bodo učinki razglasitve pandemije COV ...

Poglej dokument
25. 03. 2021 - Stališča ZNS skupščine, covid, stališčaZNS, korporativnoupravljanje

Stališče ZNS glede implementacije 294.a člena (politika prejemkov) v noveli ZGD-1

Strokovni svet ZNS se je strokovno uskladil z različnimi de ...

Poglej dokument
09. 03. 2021 - Stališča ZNS nagrajevanje, politika prejemkov

Priporočilo ZNS glede pridobitve ustreznih podlag za dajanje soglasij NS za izvedbo elektronskih in v ...

Strokovni svet ZNS priporoča, da nadzorni sveti v družbah, ...

Poglej dokument
23. 12. 2020 - Stališča ZNS skupščine, covid

Stališče ZNS glede prenehanja funkcije člana nadzornega sveta na podlagi odstopa

Združenje nadzornikov Slovenije se s tem stališčem odziva na ravnanje SDH Poglej dokument

23. 11. 2020 - Stališča ZNS kadrovanje, nadzorni svet, sodno imenovanje

Stališče ZNS: Predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) podaja svoje stališče ...

Poglej dokument
20. 10. 2020 - Stališča ZNS korporativnoupravljanje