Dolžnost prijave premoženjskega stanja (ZIntPK) hčerinske družbe

Ali so člani NS hčerinske družbe dolžni skladno z 41. členo ...

Poglej dokument
28. 02. 2024 - Pravni nasveti - Gorazd Podbevšek kpk

Kako prijave preiskuje Komisija

Kako ravnati, ko NS prejme prijavo glede škodljivih poslov, ki domnevno br ...

Poglej dokument
14. 11. 2023 - Gradiva izobraževanj - Katja Mihelič Sušnik kpk

Priporočila za vodenje pregledov poslov, ki domnevno bremenijo upravo družbe in jih vodi nadzorni svet

Kako ravnati, ko NS prejme prijavo glede škodljivih poslov, ...

Poglej dokument
19. 10. 2023 - Priporočila in kodeksi - mag. Irena Prijović kpk

Prijava premoženja in sprememb premoženjskega stanja po uveljavitvi novele ZIntPK-C

Če sodite med zavezance za prijavo premoženjskega stanja na podlagi Zakona o integriteti ...

Poglej dokument
12. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - Žarko Lipovec, KPK kpk

KPK - Novo Sistemsko pojasnilo o nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom ...

Poglej dokument
31. 05. 2022 - Stroka - Komisija za preprečevanje korupcije kpk

Sistemsko pojasnilo o nadzoru nad premoženjskim stanjem

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom ...

Poglej dokument
16. 06. 2022 - Stroka - KPK kpk

Ali je lahko občinski svetnik član nadzornega sveta družbe? Kaj pa državni svetnik?

Ali je lahko občinski svetnik član nadzornega sveta družbe? ...

Poglej dokument
12. 04. 2022 - Pravni nasveti - Komisija za preprečevanje korupcije kpk

Poziv ZNS in Komisije k nujni ločitvi politike od upravljanja državnih družb

Ob prihajajočih volitvah je nujno opozoriti na pomen dobreg ...

Poglej dokument
17. 02. 2022 - Stališča ZNS - ZNS in KPK kpk

Prijava premoženja in sprememb premoženjskega stanja po uveljavitvi novele ZIntPK-C

Če sodite med zavezance za prijavo premoženjskega stanja na ...

Poglej dokument
15. 09. 2021 - Gradiva izobraževanj - Žarko Lipovec kpk