Izobraževanje za člane revizijskih komisij

Program je namenjen celovitemu pregledu delovanja revizijskih komisij in uvajanju v funkcijo člana revizijske komisije. Čeprav je program zasnovan za člane revizijskih komisij, pa je namenjen vsem članom NS, saj ustanovitev revizijske komisije v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta kot je opredeljena v zakonodaji.

 

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Komu je program namenjen?

 • članom in predsednikom revizijskih komisij,
 • sekretarjem nadzornih svetov,
 • članom nadzornih svetov.

Zakaj se udeležiti izobraževanja?

 • ker so spremembe zakonodaje in druge regulative pomembno vplivale na spremembo vloge revizijske komisije;
 • ker je delo revizijskih komisij in zlasti njenega predsednika zahtevno, se morajo vsi člani zavedati svojih obveznosti in odgovornosti, preden prevzamejo funkcijo;
 • izvedeli boste, kako lahko kot nadzorniki in člani revizijskih komisij za nadzor nad družbo čim bolj izkoristite delo notranje revizije;
 • pogledali bomo, kako poteka izbor in sodelovanje revizijske komisije in zunanjega revizorja;
 • predstavili bomo vlogo regulatorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem;
 • povedali vam bomo, kje so največja razhajanja med prakso in priporočili pri delu revizijskih komisij pri nas;
 • o svojih praktičnih izkušnjah in o tem, kaj je pomembno pri delu v revizijski komisiji, vam bodo povedali izkušeni strokovnjaki.

Program izobraževanja:

 • SESTAVA, MANDAT, PLAČILO RK
  - Položaj RK po zakonodaji in novi regulativi.
  - Nova definicija subjektov javnega interesa iz ZRev-2A in novosti ZGD-1K.
  - Razmerje RK do NS.
  - Imenovanje, trajanje mandata in prenehanje.
  - Sestava in neodvisnost članov RK.
  - Pristojnosti RK.
  - Poslovnik o delu RK.
  - Priporočila ZNS za revizijske komisije.
  - Plačila članov RK.
 • NALOGE IN PRISTOJNOSTI, AGENDA ZA DELO RK
  - Pristojnosti in naloge RK - podrobno obravnavanje računovodskega poročanja, notranjih kontrol, spremljanje sistema obvladovanja tveganj in pregled ocene tveganj, sistemov za opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti.
  - Nerevizijske storitve pri revizijskih strankah in seznam prepovedanih storitev za SJI (subjekte javnega interesa).
  - Določitev letnega koledarja dela RK - seje RK po vsebini in poročevalci; koordinacija dela RK in NS.
  - Pomembnost informacij, potrebnih za delo RK.
  - Poročanje RK za NS.
  - Pomen samoocenjevanja RK.
  - Pogosti izzivi pri delovanju RK.
 • SODELOVANJE RK Z NOTRANJIM IN ZUNANJIM REVIZORJEM
  - Spremljanje notranjega revidiranja in obravnavanje notranjerevizijskih poročil.
  - Odobritev temeljne notranjerevizijske listine in njenih sprememb in dopolnitev.
  - Potrditev letnega in srednjeročnega notranjerevizijskega načrta.
  - Ocenjevanje NR – zunanja presoja NR, ocena NR znotraj družbe.
  - Zagotavljanje neodvisnosti NR.
  - Izbor zunanjega revizorja, neodvisnost in pregled pogodbe.
  - Sodelovanje pri opredeljevanju področij revidiranja.
  - Spremljanje postopkov zunanjega revidiranja v predreviziji (prva faza revizije) in ob zaključku revizije, pregled letnega revizijskega ciklusa.
  - Seznanitev z ugotovitvami in priporočili zunanjega revizorja.
  - Revizorjevo poročilo.
 • SODELOVANJE RK Z REGULATORJEM IN SMERNICE ZA SPREMLJANJE KAKOVOSTI ZUNANJE REVIZIJE
  - Vloga Agencije za javni nadzor nad revidiranjem – sodelovanje z RK.
  - Kazalci kakovosti zunanje revizije.

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

 • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
 • gradiva in posnetke izobraževanj,
 • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
 • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
 • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri