Vnaprejšnje imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov v odvisni družbi

Imamo vprašanje glede imenovanja revizorja za revidiranje r ...

Poglej dokument
05. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. revizor

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizor

Podpis pogodb z revizorji v d.o.o., ki je SJI in nima oblikovanega nadzornega sveta

Naša pravna služba stoji na stališču,  da pogodbe o re ...

Poglej dokument
22. 12. 2021 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović revizor

Kako pridobimo ugotovitve ali sklepe o javnem nadzoru nad zunanjimi revizorji, ki ga opravlja Agencij ...

V Vprašalniku za samoocenjevanje dela RK je v 33. vprašanju ...

Poglej dokument
12. 03. 2020 - Pravni nasveti revizor

Kje je pravna podlaga za podpis izjave o povezanih strankah namenjene revizorju?

Kje je pravna podlaga za podpis izjave o povezanih strankah namenjene revizorju?

Poglej dokument
19. 05. 2020 - Pravni nasveti revizor

Podpisnik pogodbe z revizorjem in imenovanje revizorja pri odvisnih družbah, ki so postale SJI

Kdo bo pri odvisnih družbah, ki so postale SJI in kjer bodo ...

Poglej dokument
16. 06. 2021 - Pravni nasveti revizor

3-letne pogodbe z revizorjem in izjava o neodvisnosti?

Ali je zdaj, ko imamo 3-letne pogodbe z revizorjem potrebno ...

Poglej dokument
14. 04. 2021 - Pravni nasveti revizor