Kadrovski postopek in tesne osebne povezave oz. nasprotje interesov

Prosim vas za strokovno pomoč v zvezi s praktičnim vprašanj ...

Poglej dokument
18. 10. 2021 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% lasti družbe A?

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% last ...

Poglej dokument
12. 02. 2020 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Ali je lahko v obvladujoči družbi (mati) in odvisni družbi (hči) isti predsednik v obeh upravah?

Ali je mogoče, da je v obvladujoči družbi (mati) in odvisni ...

Poglej dokument
10. 03. 2020 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Kandidatura člana NS za direktorja

Ali je članstvo v nadzornem svetu po 255. členu ZGD-1 ovira ...

Poglej dokument
14. 09. 2020 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Stališče ZNS glede vprašanja nasprotja interesov v primeru korporativnega upravljanja skupine družb

Strokovni svet ZNS je na podlagi zaznanih izzivov v praksi ...

Poglej dokument
12. 04. 2021 - Stališča ZNS nasprotje interesov

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere družbenik je?

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere dr ...

Poglej dokument
01. 07. 2021 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Odgovornost članov občinskega sveta in nasprotje interesov

Javno podjetje (organizirano kot d.o.o.) katerega predsedni ...

Poglej dokument
20. 04. 2021 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Nasprotje interesov obstoječih članov NS pri njihovi morebitni ponovni kandidaturi oz. nominaciji za ...

Petim članom nadzornega sveta - predstavnikom kapitala se i ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Stališče ZNS glede kandidatur funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili ...

Združenje nadzornikov Slovenije se je opredelilo do kandida ...

Poglej dokument
27. 10. 2020 - Stališča ZNS nasprotje interesov

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov

Praktični vodnik po nasprotjih interesov

Ta praktični vodnik članom organov vodenja in nadzora ponuja smernice, kako prepoznati, ...

Poglej dokument
19. 02. 2021 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov