Posli s povezanimi osebami in nasprotje interesov

Svetnik občine je hkrati xy% lastnik javnega medobčinskega ...

Poglej dokument
16. 02. 2024 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov

Ali je lahko predsednik NS, direktor neposredno konkurenčnega podjetja?

Ali je lahko predsednik nadzornega sveta, direktor neposred ...

Poglej dokument
05. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov

Imenovanje v. d. direktorja v vlogo predsednika NS v GIZ in konflikt ineresov

Ali je imenovanje v. d. direktorja (torej začasnega in pret ...

Poglej dokument
13. 12. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov

Nasprotje interesov ko je ožji družinski član določenega člana NS zaposlen v družbi

V našem podjetju pri njegovem upravljanju upoštevamo veljav ...

Poglej dokument
04. 11. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov

Ali lahko otrok nadzornika v javnem podjetju, opravlja študentsko delo v tem istem podjetju?

Ali lahko otrok nadzornika v javnem podjetju, opravlja štud ...

Poglej dokument
23. 08. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nasprotje interesov

KPK - Novo Sistemsko pojasnilo o nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom ...

Poglej dokument
31. 05. 2022 - Stroka - Komisija za preprečevanje korupcije nasprotje interesov

Nasprotje interesov in odločanje o poslu ko predlog za soglasje k poslu obravnava oziroma oblikuje re ...

V zvezi s soglasji NS k poslom s člani uprave po 270a. člen ...

Poglej dokument
21. 07. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov

Nasprotje interesov delavskega predstavnika v NS - vodja nabave

Direktor družbe (d.o.o.) potrebuje soglasje nadzornega svet ...

Poglej dokument
06. 07. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nasprotje interesov

Ali je lahko občinski svetnik član nadzornega sveta družbe? Kaj pa državni svetnik?

Ali je lahko občinski svetnik član nadzornega sveta družbe? ...

Poglej dokument
12. 04. 2022 - Pravni nasveti - Komisija za preprečevanje korupcije nasprotje interesov

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov

Ali lahko, ko NS voli svojega predsednika, član NS glasuje o sebi kot kandidatu za predsednika?

Da ne bi prihajalo do različnih tolmačenj s strani ustanovi ...

Poglej dokument
26. 01. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nasprotje interesov

Ali je lahko vodstvo podjetja v sorodu z nadzorniki tega podjetja?

Odgovor
V zvezi z vašim vprašanjem na splošno pojasnjujemo, da ZG ...

Poglej dokument
07. 12. 2021 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Kadrovski postopek in tesne osebne povezave oz. nasprotje interesov

Prosim vas za strokovno pomoč v zvezi s praktičnim vprašanj ...

Poglej dokument
18. 10. 2021 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% lasti družbe A?

Ali je član NS v delniški družbi A lahko prokurist v odvisni družbi B, ki je v 100% last ...

Poglej dokument
12. 02. 2020 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Ali je lahko v obvladujoči družbi (mati) in odvisni družbi (hči) isti predsednik v obeh upravah?

Ali je mogoče, da je v obvladujoči družbi (mati) in odvisni ...

Poglej dokument
10. 03. 2020 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Kandidatura člana NS za direktorja

Ali je članstvo v nadzornem svetu po 255. členu ZGD-1 ovira ...

Poglej dokument
14. 09. 2020 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Stališče ZNS glede vprašanja nasprotja interesov v primeru korporativnega upravljanja skupine družb

Strokovni svet ZNS je na podlagi zaznanih izzivov v praksi ...

Poglej dokument
12. 04. 2021 - Stališča ZNS nasprotje interesov

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere družbenik je?

Ali lahko direktor družbenika sebe predlaga za člana nadzornega sveta v družbi katere dr ...

Poglej dokument
01. 07. 2021 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Odgovornost članov občinskega sveta in nasprotje interesov

Javno podjetje (organizirano kot d.o.o.) katerega predsedni ...

Poglej dokument
20. 04. 2021 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Nasprotje interesov obstoječih članov NS pri njihovi morebitni ponovni kandidaturi oz. nominaciji za ...

Petim članom nadzornega sveta - predstavnikom kapitala se i ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti nasprotje interesov

Stališče ZNS o upravljanju nasprotij interesov pri prehodu člana iz organa nadzora v organ vodenja in ...

Strokovni svet ZNS se je v soglasju z Upravnim odborom ZNS ...

Poglej dokument
03. 02. 2020 - Stališča ZNS - ZNS nasprotje interesov

Stališče ZNS glede kandidatur funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki, na katero so bili ...

Združenje nadzornikov Slovenije se je opredelilo do kandida ...

Poglej dokument
27. 10. 2020 - Stališča ZNS - ZNS nasprotje interesov

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

PRENOVA 2024

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali d ...

Poglej dokument
17. 06. 2024 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPK nasprotje interesov

Praktični vodnik po nasprotjih interesov

Ta praktični vodnik članom organov vodenja in nadzora ponuja smernice, kako prepoznati, ...

Poglej dokument
19. 02. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS nasprotje interesov