Mandat predstavnikov delavcev v NS javnega podjetja

V našem podjetju imamo šest članski nadzorni svet – štiri č ...

Poglej dokument
30. 01. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Ali mora biti notranji član RK, strokovnjak iz računovodstva oz. revizije?

Svet delavcev je za članico RK imenoval osebo, ki je hkrati ...

Poglej dokument
29. 09. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Članstvo oziroma izvolitev v komisije NS - 79. člen ZSDU

Za predstavnika delavcev v nadzornem svetu oziroma upravnem ...

Poglej dokument
23. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Volilna pravica vodilnih delavcev – 12. člen ZSDU

Po Aktu o ustanovitvi ima družba poslovodstvo, ki na lastno ...

Poglej dokument
23. 08. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Nasprotje interesov delavskega predstavnika v NS - vodja nabave

Direktor družbe (d.o.o.) potrebuje soglasje nadzornega svet ...

Poglej dokument
06. 07. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović sodelovanje delavcev

Ali za imenovanje predstavnikov delavcev v NS obstajajo kakšni kriteriji?

Ali za imenovanje  predstavnikov delavcev obstajajo ka ...

Poglej dokument
28. 02. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović sodelovanje delavcev

Razmerje med številom članov nadzornega sveta - predstavniki delničarjev in zaposlenih - ter morebitn ...

Prosimo za pojasnilo ali navedbo primera dobre prakse glede ...

Poglej dokument
22. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Ali za predstavnike delavcev glede potrebne izobrazbe veljajo enake zahteve kot za ostale člane NS te ...

1. Ali za predstavnike delavcev (delavski svet) glede potre ...

Poglej dokument
28. 01. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Ali lahko predsednik uprave delavskemu direktorju omejuje dostop do kakršnih koli podatkov o družbi i ...

Ali lahko predsednik uprave delavskemu direktorju omejuje d ...

Poglej dokument
20. 01. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sodelovanje delavcev

Ali si svet delavcev lahko sam podaljša mandat do nadomestnih volitev?

Članoma sveta delavcev družbe d.o.o. je pretekel mandat s v ...

Poglej dokument
11. 11. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Ali lahko izpeljemo sejo NS, če svet delavcev ni uspel izvoliti novih članov NS?

Potekel je mandat članoma NS, ki sta predstavnika zaposleni ...

Poglej dokument
22. 10. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Število predstavnikov delavcev v NS po ZSDU

Nadzorni svet bo imel 4 člane in sicer 3, ki bodo zastopali ...

Poglej dokument
13. 10. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

How to deal with confidential information, European Trade Union Institute

This training manual deals with two serious forms of obstru ...

Poglej dokument
01. 01. 2021 - Publikacije sodelovanje delavcev

Priporočila dobre prakse sodelovanje delavcev v organu nadzora

Priporočila dobre prakse sodelovanje delavcev v organu nadz ...

Poglej dokument
05. 10. 2023 - Gradiva izobraževanj - dr. Anja Strojin Štampar in Gorazd Podbevšek sodelovanje delavcev

Poročilo o raziskavi o poslovni skrivnosti in neodvisnosti delavskih predstavnikov v javnih delniških ...

Raziskava je bila izvedena (ne pa tudi financirana) v okvir ...

Poglej dokument
31. 08. 2018 - Raziskave in študije sodelovanje delavcev

Ali je delavski predstavnik v nadzornem svetu lahko imenovan za namestnika predsednika NS?

Ali je delavski predstavnik v nadzornem svetu lahko imenovan za namestnika predsednika N ...

Poglej dokument
14. 02. 2020 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Kako se beležijo delovne ure predstavnikoma zaposlenih v NS, ko so seje NS izvedene v rednem delovnem ...

Na zadnji seji nadzornega sveta je bilo izpostavljeno vpraš ...

Poglej dokument
24. 02. 2020 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Članstvo predstavnikov delavcev v revizijski komisiji po ZSDU in ZGD-1

ZSDU v 5. odstavku 79. člena določa, da ima svet delavcev p ...

Poglej dokument
31. 03. 2020 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Imenovanje predstavnika delavcev v NS, ko svet delavcev ni formiran

Kako je z imenovanjem predstavnika delavcev v NS v primeru, ko svet delavcev ni formiran ...

Poglej dokument
09. 06. 2020 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Postopek podaje odstopne izjave člana NS - predstavnika delavcev

Kakšen je pravilen postopek podaje odstopne izjave člana na ...

Poglej dokument
02. 09. 2020 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Povračilo stroškov za izobraževanje predstavnika delavcev v NS

Kakšno je priporočilo ZNS pri udeležbah predstavnikov delav ...

Poglej dokument
14. 09. 2020 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Združljivost funkcije sekretarja v nadzornem svetu in svetu delavcev

V javnem zavodu, kjer imamo nadzorni svet, programski svet, ...

Poglej dokument
04. 12. 2020 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Imenovanje delavskega direktorja v d.o.o., ki nima NS

Pri upravljanju družbe z omejeno odgovornostjo imamo dilemo ...

Poglej dokument
17. 05. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Število delavskih predstavnikov v NS

V družbi je zaposlenih skupaj 28 ljudi.  Organi družbe ...

Poglej dokument
13. 04. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Zunanja strokovna pomoč članu NS in varovanje poslovnih skrivnosti

Prosimo vas za mnenje o ustreznosti ravnanja nadzornikov gl ...

Poglej dokument
25. 03. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

So predstavniki delavcev v NS politično izpostavljene osebe?

Ali se člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposl ...

Poglej dokument
19. 02. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Pravica do menovanja predstavnika delavcev v komisije NS

Prosim za razlago 5.odstavka 79.člena ZSDU, ki glasi: »Svet ...

Poglej dokument
11. 02. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Sodelovanje v svetu delavcev in nadzornem svetu prejšnjega delodajalca

Nekaj podjetij je ustanovilo Javni holding kamor se prenese ...

Poglej dokument
05. 01. 2021 - Pravni nasveti sodelovanje delavcev

Pojasnila ključnih vsebinskih točk - Priporočila

Pojasnila ključnih vsebinskih točk Priporočil dobre prakse sodelovanja delavcev v organi ...

Poglej dokument
21. 11. 2018 - Priporočila in kodeksi - ZNS sodelovanje delavcev

Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev v organih vodenja in nadzora

Delavci opravljajo pomembno vlogo pri upravljanju gospodarskih družb. Aktivno sodelovanj ...

Poglej dokument
20. 11. 2018 - Priporočila in kodeksi - ZNS sodelovanje delavcev