Izplačilo (sorazmernega dela) neizkoriščenega dopusta članu uprave po njegovem odstopu

Ali članu uprave, ki je sam odstopil iz položaja in smo ta ...

Poglej dokument
27. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nagrajevanje

Plačila članov nadzornih svetov v družbah, ki so v lasti občine

Prosimo vas za vaše mnenje v zvezi s plačili članov nadzorn ...

Poglej dokument
20. 03. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nagrajevanje

Prijava premoženja in sprememb premoženjskega stanja po uveljavitvi novele ZIntPK-C

Če sodite med zavezance za prijavo premoženjskega stanja na podlagi Zakona o integriteti ...

Poglej dokument
12. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - Žarko Lipovec, KPK nagrajevanje

Izplačilo predsednikove sejnine namestniku predsednika

V družbi se v skladu s sprejetim skupščinskim sklepom in us ...

Poglej dokument
25. 11. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nagrajevanje

Prejemki članov upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja

Družba d.d. prehaja na enotirni sistem upravljanja. Statut ...

Poglej dokument
02. 09. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović nagrajevanje

Izplačilo spremenljivega prejemka direktorju po ZPPOGD

Sem predsednik NS komunalnega podjetja v statusni obliki d. ...

Poglej dokument
29. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nagrajevanje

Stališče FURS-a glede opravljanja funkcije in obdavčitve prejemkov člana NS preko organizacijske obli ...

Na FURS smo naslovili vprašanje ali je pravno korektno, da ...

Poglej dokument
11. 03. 2022 - Zakonodaja nagrajevanje

Priporočila za ureditev prejemkov za člane NS v SJI, ki so ustanovljeni zaradi ZGD-1K

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH), je v ...

Poglej dokument
21. 05. 2021 - Stroka - SDH nagrajevanje

Stališče ZNS o možnosti opravljanja funkcije člana nadzornega sveta preko organizacijske oblike s.p.

Strokovni svet ZNS se je opredelil glede možnosti opravljanja funkcije člana organa nadz ...

Poglej dokument
30. 05. 2018 - Stališča ZNS nagrajevanje

Smernice za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ...

Namen priprave smernic za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov ...

Poglej dokument
08. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - mag. Katarina Dvorski in mag. Irena Prijović nagrajevanje

Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov v Sloveniji v obdobju 2013-2015

V letu 2016 smo ponovno pripravili raziskavo o gibanjih pre ...

Poglej dokument
11. 10. 2016 - Raziskave in študije nagrajevanje

Ali so člani NS upravičeni do nadomestila za prehrano (dnevnice) za čas trajanja njihovega dela v NS?

Na podlagi sklepa ustanovitelja so člani nadzornega sveta i ...

Poglej dokument
11. 02. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje

Kako se beležijo delovne ure predstavnikoma zaposlenih v NS, ko so seje NS izvedene v rednem delovnem ...

Na zadnji seji nadzornega sveta je bilo izpostavljeno vpraš ...

Poglej dokument
24. 02. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje

Kako kot člani NS lahko pristopimo k znižanju prejemkov uprave?

Družba se je zaradi posledic povezanih s korona virusom zna ...

Poglej dokument
03. 04. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje

Povračilo stroškov za izobraževanje predstavnika delavcev v NS

Kakšno je priporočilo ZNS pri udeležbah predstavnikov delav ...

Poglej dokument
14. 09. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje

Ali je izplačilo sejnine odvisno od formata izvedbe seje?

Imamo sklep ustanovitelja, ki loči med »sejami« in »korespo ...

Poglej dokument
30. 11. 2020 - Pravni nasveti nagrajevanje

Stališče ZNS glede implementacije 294.a člena (politika prejemkov) v noveli ZGD-1

Strokovni svet ZNS se je strokovno uskladil z različnimi de ...

Poglej dokument
09. 03. 2021 - Stališča ZNS nagrajevanje

Plačilo sekretarju NS če je zaposlen v drugi družbi

Kakšna je lahko praksa za plačilo v primeru, da vlogo sekre ...

Poglej dokument
18. 06. 2021 - Pravni nasveti nagrajevanje

Razveljavitev 5. odst. 294. čl. novele ZGD-1 in začasno prenehanje pravne podlage za razkrivanje prej ...

Ali menite, da je »zgodnje črtanje« 5. odstavka 294. člena ...

Poglej dokument
23. 03. 2021 - Pravni nasveti nagrajevanje

Novela ZGD-1K in prejemki članov uprave

Kako se bodo v zvezi z novelo ZGD-1K določali prejemki članov uprave, ki bodo imenovani ...

Poglej dokument
18. 03. 2021 - Pravni nasveti nagrajevanje

Priporočilo članov ali predsednika nadzornega sveta upravi družbe

Nadzorniki družbe smo sprejeli sklep, da je poslovodstvo do ...

Poglej dokument
10. 03. 2021 - Pravni nasveti nagrajevanje

Priporočilo ZNS za uvrstitev začasnega znižanja prejemkov članov NS in UO v obdobju epidemije COVID-1 ...

Strokovni svet ZNS priporoča nadzornim svetom in upravnim o ...

Poglej dokument
05. 05. 2020 - Stališča ZNS - ZNS nagrajevanje