Stališča ZNS

Odziv ZNS na ukinitev plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta Javnega holdinga Maribor

Strokovni svet ZNS opozarja na neustrezno strukturo prejemkov članov nadzornega sveta Javnega holdinga Maribor, potem ko so bila ukinjena plačila za opravljanje funkcije. Mariborski mestni svet je po poročanju STA na izredni seji 30. 05. 2024 sprejel predlog skupine 13 svetnikov, s katerim so razveljavili že več̌ kot leto dni staro odločitev na predlog župana Saše Arsenoviča, po kateri je Javni holding Maribor ob sejninah uvedel še mesečna pavšalna plačila članom nadzornega sveta in revizijske komisije holdinga (pravilen izraz je plačilo za opravljanje funkcije, ki se izplačuje v mesečnem znesku). Predlagatelji sklepov so svoje dejanje argumentirali z navedbo, da župan ni utemeljil potrebe za njihovo določitev, ni predstavil kriterijev glede višine izplačila, prav tako tega ni s sklepom naložil drugim organom holdinga. Njihova določitev po mnenju predlagateljev odstopa od modela nagrajevanja članov nadzornih svetov in njihovih delovnih teles v ostalih javnih podjetjih skupine, v katerih ti niso uveljavljeni, zato jih je potrebno odpraviti.

Na ZNS opozarjamo, da se v skladu z dobro prakso korporacijskega upravljanja, ki je uveljavljena v vseh referenčnih kodeksih upravljanja, med njimi tudi v Kodeksu upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks), priporoča, da so člani nadzornih svetov teh družb plačani v pretežni meri s fiksnimi prejemki v obliki ‘plačila za opravljanje funkcije’ in s sejnino kot variabilnim prejemkom za prihod na sejo. Prejemki iz naslova plačila za opravljanje funkcije odražajo prevzemanje odgovornosti člana nadzornega sveta, njegovo usposobljenost za opravljanje funkcije nadzora ter nadaljnji razvoj kompetenc, pregled in pripravo na seje nadzornega sveta in komisij ter druge morebitne aktivnosti povezane z izvajanjem nadzora nad poslovanjem družbe in delom poslovodstva.

Navedba predlagateljev sklepa, ki ukinja plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, da gre za odstopanje od v drugih družbah uveljavljenih standardov nagrajevanja nadzornih svetov kot argumenta, ni ustrezna. Ravno plačila članov nadzornih svetov v drugih podjetjih skupine Javnega holdinga Maribor še nimajo ustrezne strukture prejemkov nadzornih svetov in niso usklajena z dobro prakso iz Kodeksa. Struktura prejemkov članov nadzornega sveta Javnega Holdinga Maribor v zadnjem letu do ukinitve plačila za opravljanje funkcije, pa je bila primer dobre prakse in skladna s Kodeksom.

Kodeks v točki 5.14.2 glede višine in oblike plačila za opravljanje funkcije in sejnine pravi:
"Člani organa nadzora so upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejnine v višini kot ju določi skupščina. Višina plačila naj bo prilagojena finančnemu stanju v družbi in zahtevnosti funkcije. Priporoča se, da je plačilo za opravljanje funkcije za predsednika organa nadzora vsaj polovico višje kot za člana ter da člani komisij, če so te oblikovane, prejmejo dodatno plačilo. Zunanji člani komisij so za delo v komisijah plačani iz sredstev, namenjenih za delo nadzornega sveta. Višino plačila zunanjih članov določi nadzorni svet v ustreznem razmerju do plačila članov nadzornega sveta in ni vezana na skupščinski sklep."

Postanite član ZNS in si zagotovite številne prednosti:

  • vse strokovne vire, ki so potrebni za vaše delo,
  • gradiva in posnetke izobraževanj,
  • hitro strokovno pomoč in dostop do zbirke pravnih nasvetov,
  • obveščanje o domačih in mednarodnih novostih, strokovnih stališčih ZNS, odprtih javnih pozivih za članstvo v nadzornih svetih ali komisijah,
  • udeležba na brezplačnih članskih dogodkih in znižana kotizacije za izobraževanja.

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah 2023

729

članov

13

korporativnih članov

661

imetnikov Certifikata ZNS

3273

imetnikov Potrdila za nadzornike

48 izobraževanj

1093

udeležencev izobraževanj

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri