Slovenian Corporate Governance Code for Listed Companies

Reasons for the revision of the Code

Poglej dokument

09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi kodeks

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi kodeks

Smernice za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ...

Namen priprave smernic za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih članov ...

Poglej dokument
08. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi kodeks

Poročilo o uporabi in skladnosti za leto 2017- Kodeks upravljanja za nejavne družbe

Poročilo vsebuje analizo izjav o upravljanju družb glede up ...

Poglej dokument
10. 12. 2018 - Raziskave in študije kodeks

Poročilo o analizi skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb za javne družb ...

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah morajo družbe, ki ...

Poglej dokument
17. 09. 2021 - Raziskave in študije kodeks

Katero raven priporocil Kodeksa za nejavne družbe mora upoštevati družba, ki ni velika ima pa konsoli ...

Kodeks upravljanja za nejavne družbe je sestavljen iz dveh ...

Poglej dokument
13. 02. 2020 - Pravni nasveti kodeks

Kodeks profesionalne etike ZNS

Tako kot to velja za druge profesije je pomembno, da tudi opravljanje nadzorniške funkci ...

Poglej dokument
17. 04. 2014 - Priporočila in kodeksi kodeks

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

je namenjen vsem gospodarskim družbam, ki niso javne (delni ...

Poglej dokument
10. 05. 2016 - Priporočila in kodeksi kodeks

Praktični napotki za kakovostna pojasnila v izjavah o upravljanju

Namen praktičnih napotkov je družbam predstaviti sistematičen pristop k oblikovanju izja ...

Poglej dokument
01. 12. 2016 - Priporočila in kodeksi kodeks

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

za družbe katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi vrednostnih papirjev (»borzne dru ...

Poglej dokument
01. 01. 2017 - Priporočila in kodeksi kodeks

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

za državne družbe, ki jih upravlja SDH d.d. (»državne družb ...

Poglej dokument
13. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi kodeks