Ali je sekretar NS lahko hkrati član SD in tajništva uprave?

Tajnica direktorja je tudi sekretarka nadzornega sveta. Na ...

Poglej dokument
29. 01. 2024 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sekretarji NS

Rok hrambe gradiv nadzornega sveta

Ali obstaja zakonsko predpisan rok glede hrambe gradiv nadz ...

Poglej dokument
30. 11. 2023 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. sekretarji NS

Svetovalna vloga sekretarja NS in sodelovanje s predsednikom in člani NS

Gradivo iz Izobraževanja za sekretarje NS in UO. Izobraževanje za sekretarje NS / UO je ...

Poglej dokument
19. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - Gorazd Podbevšek sekretarji NS

Digitalizacija poslovanja NS

Gradivo iz Izobraževanja za sekretarje NS in UO. Izobraževanje za sekretarje NS / UO je ...

Poglej dokument
19. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović sekretarji NS

Kakovost gradiv za seje NS

Gradivo iz Izobraževanja za sekretarje NS in UO. Izobraževanje za sekretarje NS / UO je ...

Poglej dokument
19. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović sekretarji NS

Zaupnost podatkov, pretok informacij, zapisniki, zvočni zapisi, hramba, priprava gradiv in sej NS

Gradivo iz Izobraževanja za sekretarje NS in UO. Izobraževanje za sekretarje NS / UO je ...

Poglej dokument
19. 01. 2023 - Gradiva izobraževanj - Barbara Jontez sekretarji NS

Začasni prevzem funkcije sekretarja NS

Ali lahko v primeru, da nadzorni svet nenadoma ostane brez poslovnega sekretarja, začasn ...

Poglej dokument
24. 10. 2022 - Pravni nasveti - mag. Irena Prijović sekretarji NS

Obračun kilometrine članu nadzornega sveta

Članu NS smo pri obračunu sejnine obračunali tudi znesek ki ...

Poglej dokument
17. 11. 2021 - Pravni nasveti sekretarji NS

Ali sekretarja RK v odvisni družbi SJI imenuje NS obvladujoče družbe?

V obvladujoči družbi imamo NS in njegovo revizijsko komisij ...

Poglej dokument
11. 10. 2021 - Pravni nasveti sekretarji NS

Ali obstaja kakšno pravilo / vodilo, ali se korespondenčne in redne seje številčijo skupaj ali ločeno?

Ali obstaja kakšno pravilo / vodilo, ali se korespondenčne in redne seje številčijo skup ...

Poglej dokument
03. 01. 2020 - Pravni nasveti sekretarji NS

Izvedba seje NS na daljavo v primeru tehničnih težav

Seje NS se lahko izvajajo preko videokonference. Pri izvedbi se je pojavila težava, ko s ...

Poglej dokument
08. 10. 2020 - Pravni nasveti sekretarji NS

Združljivost funkcije sekretarja v nadzornem svetu in svetu delavcev

V javnem zavodu, kjer imamo nadzorni svet, programski svet, ...

Poglej dokument
04. 12. 2020 - Pravni nasveti sekretarji NS

Raziskava o vlogi in delu sekretarjev NS v Sloveniji

S pomočjo ankete je ZNS želelo preveriti  obstoječo prakso dela in vloge sekretarje ...

Poglej dokument
17. 12. 2013 - Raziskave in študije sekretarji NS

Plačilo sekretarju NS če je zaposlen v drugi družbi

Kakšna je lahko praksa za plačilo v primeru, da vlogo sekre ...

Poglej dokument
18. 06. 2021 - Pravni nasveti sekretarji NS

Pisanje sklepov v zapisniku - dodatna pojasnila o glasovanju?

Kaj je po vašem mnenju oz. iz praks, ki jih poznate v drugi ...

Poglej dokument
30. 03. 2021 - Pravni nasveti sekretarji NS

Zvočno snemanje sej nadzornega sveta - tehnične zahteve

Raziskujemo vidike zvočnega snemanja sej nadzornega sveta ( ...

Poglej dokument
05. 01. 2021 - Pravni nasveti sekretarji NS

Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov (in UO)

Te smernice priporočajo dobro prakso glede izbora, vloge in ...

Poglej dokument
04. 09. 2014 - Priporočila in kodeksi - ZNS sekretarji NS