Za več dodane vrednosti pri samoocenjevanju NS

Na webinarju smo predstavili kako do večje dodane vrednosti ...

Poglej dokument
08. 09. 2022 - Gradiva izobraževanj - mag. Irena Prijović samoocenjevanje

Kako pridobimo ugotovitve ali sklepe o javnem nadzoru nad zunanjimi revizorji, ki ga opravlja Agencij ...

V Vprašalniku za samoocenjevanje dela RK je v 33. vprašanju ...

Poglej dokument
12. 03. 2020 - Pravni nasveti samoocenjevanje

Samoocenjevanje NS in UO v Sloveniji - pregled razkritij

Analiza razkritij samoocenjevanja NS javnih delniških družb ...

Poglej dokument
22. 10. 2014 - Raziskave in študije - Gorazd Podbevšek samoocenjevanje

Samoocenjevanje NS in UO v Sloveniji - anketna raziskava

V aprilu 2011 je Združenje nadzornikov Slovenije prvič pred ...

Poglej dokument
22. 10. 2014 - Raziskave in študije - mag. Irena Prijović samoocenjevanje

Navodila za izpolnjevanje matrike za samoocenjevanje nadzornega sveta

Matrika je bila posodobljena v marcu 2022. Posodobitve matrike sledijo spremembam Sloven ...

Poglej dokument
17. 03. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS samoocenjevanje

Matrika za samoocenjevanje NS

Posodobljena matrika - vzorec za javne delniške družbe. Posodobitve matrike sledijo spre ...

Poglej dokument
17. 03. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS samoocenjevanje

Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov

Namen priročnika je standardizirati pristop k vrednotenju u ...

Poglej dokument
01. 03. 2011 - Priporočila in kodeksi - ZNS samoocenjevanje

Vprašalnik za samoocenjevanje dela revizijske komisije

Glavni namen vprašalnika je ponuditi okvir za razpravo o vsebini in kakovosti dela reviz ...

Poglej dokument
31. 01. 2023 - Priporočila in kodeksi - ZNS samoocenjevanje

Za več dodane vrednosti pri samoocenjevanju nadzornega sveta - praktične izkušnje in izzivi

Osnovna ideja samoocenjevanja delovanja nadzornega sveta je ...

Poglej dokument
05. 05. 2021 - Priporočila in kodeksi - mag. Irena Prijović samoocenjevanje