Ali je lahko občinski svetnik član nadzornega sveta družbe? Kaj pa državni svetnik?

Ali je lahko občinski svetnik član nadzornega sveta družbe? ...

Poglej dokument
12. 04. 2022 - Pravni nasveti neodvisnost

Kaj je definicija izvršne funkcije v političnih strankah?

Kaj točno pomeni zadnja alineja 3. odstavka 21. člena ZSDH- ...

Poglej dokument
04. 11. 2020 - Pravni nasveti neodvisnost

Kaj je ''neodvisnost od revidiranega subjekta'' za člane revizijskih komisij v 280. členu ZGD-1i?

280. člen, novele ZGD-1i določa, da so lahko člani revizijs ...

Poglej dokument
20. 08. 2015 - Pravni nasveti neodvisnost

Članstvo zunanjega neodvisnega strokovnjaka v RK matične in odvisne družbe

Ali obstajajo omejitve, da se imenuje zunanjega člana revizijske komisije matične družbe ...

Poglej dokument
08. 06. 2021 - Pravni nasveti neodvisnost

Presoja neodvisnosti zunanjega strokovnjaka v sestavi RK javnega podjetja

V zvezi z imenovanjem člana revizijske komisije javnega pod ...

Poglej dokument
12. 05. 2021 - Pravni nasveti neodvisnost

Ali je lahko neodvisen strokovnjak za področje revizije v RK imenovan v RK NS druge zavarovalnice?

Zavarovalnica, d. d. ima v revizijski komisiji neodvisnega ...

Poglej dokument
10. 03. 2021 - Pravni nasveti neodvisnost

Izjava o neodvisnosti če je član NS zaposlen v krovni družbi

Prosimo za pomoč pri izpolnjevanju »Izjave o neodvisnosti«. ...

Poglej dokument
10. 03. 2021 - Pravni nasveti neodvisnost

Izjava o neodvisnost člana NS - NAVODILO za izpolnjevanje

Pri izpolnjevanju izjav o neodvisnosti članov nadzornega sveta in njegovih komisij v pra ...

Poglej dokument
28. 02. 2018 - Priporočila in kodeksi neodvisnost

Izjava o neodvisnost člana NS - VZOREC

Kodeks (23.2. načelo) priporoča, da člani ob imenovanju in kasneje enkrat letno oz. ob v ...

Poglej dokument
23. 03. 2017 - Priporočila in kodeksi neodvisnost

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi neodvisnost